Technické zařízení

Nový kotel - cena, funkce, dostupná paliva

Nový kotel - cena, funkce, dostupná paliva

Chcete investovat do nového kotle, ale nevíte, na co se při jeho výběru zaměřit? Jelikož jde o rozhodnutí na delší dobu, měli byste jej důkladně zvážit. Cena není jediným faktorem, na který byste měli přihlížet. V úvahu berte…

Kvalitní garážová vrata - bezpečnost, možnosti vyhotovení

Kvalitní garážová vrata - bezpečnost, možnosti vyhotovení

Zde najde odpovědi na některé otázky a dozvíte se více o možnostech vyhotovení vrat a jejich technických vlastnostech. V současné době již neplatí, že kdokoli může vyrobit cokoliv A protože bezpečnost je stále…

Tepelná čerpadla - ekonomické a ekologické topení

Tepelná čerpadla - ekonomické a ekologické topení

Teplo je základní lidskou potřebou. Mnozí v současnosti o vytápění uvažují nejen hospodárně, ale i ekologicky. To, že oba aspekty se dají vzájemně dobře propojit, dokazují tepelná čerpadla. Jak fungují? Tepelná…

Elektronický zabezpečovací systém nejen na zloděje

Elektronický zabezpečovací systém nejen na zloděje

Elektronický zabezpečovací systém nechrání váš majetek jen před nežádoucími osobami, ale může obsahovat i požární detektory, snímače úniku hořlavých plynů, záplavový detektor nebo detektor úniku oxidu uhelnatého. Každé…

Podlahové vytápění - elektrické a teplovodní

Podlahové vytápění - elektrické a teplovodní

Zatímco běžná topná tělesa dosahují ohřev vzduchu malou topnou plochou s vysokou teplotou, podlahové vytápění využívá velkou plochu s nízkou teplotou. Teplo se do prostoru dostává z větší části sáláním, což způsobuje ohřev…

Domácí krb - druhy, umístění, design

Domácí krb - druhy, umístění, design

Ani zubu času se nepodařilo nahlodat tradici budování krbu. I když druhá polovina minulého století se u nás nenesla ve znamení otevřeného ohniště, jeho čest zachraňovali chalupáři a naše představivost při čtení povídek…

Dodatečné podsklepení - základy, materiál, větrání

Dodatečné podsklepení - základy, materiál, větrání

Při záměru vytvořit pod stavbou nové sklepní prostory je především třeba zjistit, zda zemina, na níž je budova postavena vůbec umožní prostory vybudovat. Dnešní technologie sice umožňují rozpojovat ledajaké horniny, ale pracovat pod…

Energie z přírody a jak ji získávat

Energie z přírody a jak ji získávat

Úsporné a ekologické bydlení nabývá stále větší význam. Hledají se řešení, jak šetrně přistupovat k životnímu prostředí, jak využívat přírodu a její zdroje k životu a současně nevyhazovat peníze z domácího rozpočtu…

Centrální teplo nebo vlastní vytápění?

Centrální teplo nebo vlastní vytápění?

Topná soustava obsahuje zdroj tepla, rozvody teplonosného média, topná tělesa a regulační prvky. Zdroj tepla bývá umístěn buď přímo v domě nebo v bytě, nebo je soustava napojena pomocí dálkového rozvodu například na teplárnu,…

Bydlení za tepelnou bariérou

Bydlení za tepelnou bariérou

Nepředpokládám, že někdo z vás ještě neslyšel o solárních kolektorech či tepelném čerpadle. Obě tato zařízení dokáží účinně získat ze slunce či země teplo a dostatečně ním ohřát například vodu na vytopení domu. Jsou…