Zdraví dětí pracujících matek a matek v domácnosti

Ideální je, když je matka s malým dítětem doma. Jenže to ve většině rodin není po celé dětství možné. Některé matky nastupují do zaměstnání dříve, jiné dítěti brzy pořídí sourozence a tak dítě začne navštěvovat až základní školu nebo poslední oddělení školy mateřské. Otázkou je, kdy je dítě na návštěvu kolektivu předškolního zařízení psychicky a fyzicky zralé. Kdy se tento pobyt “nepodepíše” na jeho zdraví. 

děti, zdraví dětí, mateřská škola, matka, pracující matka

Zdraví, astma, úrazy

Nový výzkum odborníků ukázal, že děti pracujících matek mají výrazně vyšší pravděpodobnost výskytu zdravotních problémů, včetně astmatu a nehod, než děti maminek, které nepracují mimo domov, tedy buď jsou v domácnosti nebo mají práci, kterou vykonávají doma.

Klady a zápory

Toto není radikální hodnocení a soud, založenéý na tom, zda se matka rozhodne jít do práce nebo nejít do práce. Nicméně je důležité, že jsme si vědomi nákladů a přínosů, spojených s rozhodnutím matky jít do práce.

Až o 200 procent vyšší riziko

Studie se zaměřila na zdraví školních dětí, které mají alespoň jednoho mladšího sourozence. Ukázalo se, že když matka pracuje, vede to k 200 % nárůstu rizika pro každou ze tří různých nepříznivých zdravotních událostí: hospitalizace, astmatu, zranění nebo otravy.

Čím to je?

S největší pravděpodobností je na to úplně logické a jednoduché vysvětlení, matky, které jsou v domácnosti, dávají větší pozor na to, aby se dětem nestaly úrazy, protože jsou stále (v době jejich pobytu doma) u nich. Zároveň tak mohou dětem poskytnout intenzivnější péči v případě nemoci, dříve si všimnou příznaků onemocnění a udělají patřičná opatření. Stejně maminky v domácnosti dávají větší pozor na stravovací režim a jídelníček dětí a také na to, jak tráví svůj volný čas. Samozřejmě, neznamená to, že by maminky neměly pracovat - nakonec, je jen málo těch, které si mohou dovolit zůstat doma.

Slovo proti slovu

Předchozí studie ukázaly, že když matka pracuje, mají děti v průměru lepší výsledky v oblasti zdraví. Tato zjištění bylo připisováno faktorům, jako jsou zvýšený příjem, dostupnost nadstandu ve zdravotní péči a zvýšení sebeúcty matky. Ukázalo se však, že toto není ani zdaleka všechno. Ale předchozí výsledky nejsou zcela pravdivé. Pro správné hodnocení příčinného vztahu mezi pracující matkou a zdravím dětí je třeba použít pokročilé statistické techniky. Ty zohlední i mnoho jiných faktorů, o kterých předchozí studie neuvažovaly - například jak ovlivňuje zdraví dítěte schopnost matky pracovat. Totiž, pokud je dítě velmi nemocné, je více pravděpodobné, že matka zůstane doma a nepůjde do práce.

comments powered by Disqus


Podobné články


Kariéra v práci nebo mateřství? Dá se zvládnout oboje!

Práce a kariéra nebo mateřství? Mnoho žen řeší tohle dilema, ale pokud si vyberou nejprve kariéru, tak se může...
více...

Psaní písmenek je pro předškoláky zábava a to je dobré využít!

Nenásilný trénink držení tužky a pastelky v předškolním věku pomůže dětem s pozdější výukou psaní....
více...

Je psaní Comenia scriptem pro děti náročné? Vůbec ne!

Comenia Script je písmo, které oceňují hlavně leváci, dysgrafici, ale i děti s opožděným vývojem nebo třeba...
více...

Desatero, které by měl znát každý rodič školáka

Výchova dětí ve školním věku, to je především záležitost rodičů. Určitě, škola je pro děti velkým...
více...

Pokoj pro budoucího školáka

S končícím létem nastávají školní starosti nejen pro děti, ale i pro rodiče. Již ke konci prázdninách je...
více...

Odmítá vaše dítě zdravé jídlo? Nenuťte ho, ale nevzdávejte to!

Malé dítě je vrozeně předurčené k tomu, aby odmítalo neznámé. Je to ochranný reflex, který měl v minulosti...
více...

Dítě může utonout i několik hodin po návštěvě bazénu!

Každoroční tragédie, kdy se dítě utopí v malém bazénku na zahradě, mluví jasně. Malé děti je třeba...
více...

Alergie u dětí strava nevyléčí, ale pomáhá imunitnímu systému, aby dozrál

Zarudlé a uslzené oči, kýchání, výtok z nosu, škrábání v krku, to jsou typické příznaky pylových alergií....
více...

Svačiny pro školáky, které jsou chutné, zdravé a rychlé

Děti vstávají brzy ráno do školy, kde se musí hodiny soustředit. Proto potřebují nejen vydatnou snídani, ale...
více...

Děti mají lepší studijní výsledky, když mají více pohybu

Nejnovější výzkumy potvrdily, že děti, které jsou fyzicky více aktivní, mají tendenci být výrazně cílenější...
více...