Nový výzkum Parkinsonovy choroby

Proti Parkinsonově chorobě zabrala genová terapie. Poprvé se podařilo prokázat, že moderní genová terapie by mohla být způsobem léčby Parkinsonovy choroby. Klinickou studii na malém vzorku 45 pacientů v pokročilém stadiu onemocnění provedli američtí vědci . Použili přitom virus, který do mozkových buněk vnesl geny a ty pomohly zredukovat symptomy Parkinsonovy nemoci.

Nový výzkum Parkinsonovy choroby


Lidem postiženým Parkinsonovou chorobou má pomáhat genová terapie 

Americký vědci vytvořili neškodný virus, který pomáhá mozkovým buňkám nemocných. Ve světě trpí Parkinsonovou chorobou přes šest milionů lidí. Při Parkinsonově onemocnění začíná z dosud neznámých příčin klesat množství nervových buněk produkujících dopamin. Výsledkem nerovnováhy dopaminu je následná ztráta koordinace pohybů. Pro lékaře je těžké toto onemocnění včas diagnostikovat protože prvotní symptomy jsou velmi nepatrné. V současnosti je Parkinson neléčitelný. Je však možné projevy onemocnění alespoň zmírnit.


Američtí vědci však tvrdí, že cestou boje proti této nemoci může být genová terapie

Vytvořili neškodný virus, který mozkové buňky "infikoval" geny, které zvýšily výrobu chemikálie GABA. Té mají pacienti s Parkinsonovou chorobou výrazný nedostatek. Na experimentální léčbě se zúčastnilo 45 lidí, které náhodným výběrem rozdělili do dvou skupin. První skupině pacientů vpíchli do mozku léčivý virus, zatímco druhá skupina podstoupila fiktivní operaci, aby si mysleli, že také virus dostali. Následujících šest měsíců lékaři sledovali jejich motorické funkce. Pacientům, kteří podstoupili genovou terapii, se zlepšila pohyblivost o23 procent. V druhé skupině se motorické funkce zlepšily o 12, 7 procenta.


Využití genové terapie v praxi však ještě několik let potrvá

Američtí vědci sice tvrdí, že tato léčba je bezpečná, ale v roce 1999 zapříčinila smrt pacientky. Rovněž francouzští vědci museli výzkum přerušit, protože u některých pacientů se vyvinula leukémie. Nový výzkum je příslibem do budoucnosti, je však potřebných více informací. Zatím není jasné, jak dlouho bude genová terapie pacientům prospívat, a zda v dlouhodobějším časovém horizontu virus vpuštěný do mozku nezpůsobí nežádoucí problémy.

comments powered by Disqus