Jak zhubnout a prodloužit si život bez nemocí?

Datum článku: 10. 1. 2017

Obezita není jen estetický problém, se kterým si ji mnozí spojují, ale je také příčinou mnoha chorob s nedozírnými následky. Snížením hmotnosti o 5 až 10% při obezitě lze předejít mnoha závažným chorobám, z nich nejrozšířenější jsou kardiovaskulární choroby.

Jak zhubnout a prodloužit si život bez nemocí?

Dlouhodobé snížení hmotnosti

To si vyžaduje komplexní management léčby a hlavně změnu v psychice a myšlení lidí. Dlouhodobé snížení hmotnosti snižuje úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění o 9%, na cukrovku o 44% a o 37% klesá riziko úmrtnosti na některá nádorová onemocnění.

BMI nad 40 - morbidní obezita

Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala hodnotu BMI mezi 18,5 až 24,9 jako úroveň představující nízké riziko vzniku zdravotních rizik spojených s nadměrnou hmotností. Hodnoty mezi 25,0 až 29,9 již představují zvýšené riziko, 30,0 až 39,9 oblast vysokého rizika a hodnotu nad 40, která spadá do kategorie morbidní obezita, považuje WHO za velmi vysoce rizikovou pro vznik doprovodných zdravotních rizik. Při těchto hodnotách BMI je zaznamenána až 12násobně vyšší úmrtnost ve věku 25 až 34 let a 6-násobně vyšší ve věku 35 až 44 let.

Co všechno obezita ovlivňuje a co k ní vede?

Obezita přímo ovlivňuje činnost srdce a cévní systém, čímž zvyšuje riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby, které jsou nejčastější příčinou úmrtí ve světě i v  Čechách. Pro trvalé snížení hmotnosti je nutná celková změna životosprávy - rychlý úbytek na hmotnosti nepomůže. Dosáhnout trvalý úbytek lze při zapojení všech faktorů, které hmotnost ovlivňují - pravidelný pohyb, vyvážená strava, celková změna životního stylu a podpůrná farmakologická léčba. Pacient však musí systém léčby pochopit a chovat se tak.

Děti

Problém začíná už u dětí. Zatímco v minulosti jsme byli zvyklí jít si po škole zahrát fotbal, hokej, prostě jít ven, dnes si dětí sednou k počítači a nelze je od něj odtrhnout. Všichni jsme zvyklí více jíst a méně se pohybovat. Dospělý člověk přijde unavený z práce, je rád, že je rád a jeho největším požitkem je dobře se najíst. Myšlení lidí - to je to nejdůležitější, co je třeba při léčbě obezity změnit.

Co si umíme sledovat

Faktory znamenající zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních chorob a jsou zároveň dobře měřitelné:

  • nadměrný obvod pasu (zvýšené riziko u mužů více než 94 cm, u žen 80 cm; vysoké riziko zdravotních problémů je při 102 cm u mužů a 88 cm u žen)
  • nízké hodnoty tzv. dobrého nebo HDL cholesterolu (méně než 1,0 mmol / l u mužů a 1,1 mmol /  lu žen)
  • zvýšená koncentrace triglyceridů - tukových částic v krvi (více než 1,7 mmol / l)
  • zvýšená hladina cukru v krvi (nalačno více než 5,6 mmol / l)

Informovanost lidí o svém zdravotním stavu 

Přibližně 120 tisíc dobrovolně vyšetřených za několik let na regionálních úřadech veřejného zdravotnictví 50% nevědělo, jaký má krevní tlak a až 80% vyšetřených netušilo, jaký mají cholesterol.

Obezitu je potřeba léčit!

Obezita vyžaduje celoživotní léčbu, která by se měla soustředit především na snížení zdravotních rizik. Vedle komplexní změny stylu života zaměřeného na snížení příjmu a zvýšení výdeje energie, základní příčiny obezity, přispívá ke snížení hmotnosti a její udržení i podpůrná farmakoterapie. Výsledky studií dokazují, že efektivně zvolená farmakoterapie pomáhá pacientům nejen při redukci hmotnosti, ale má výrazně pozitivní vliv i na ostatní parametry, které znamenají zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. Pokud je k primárním změnám životosprávy zahrnuta i farmakoterapie, až třikrát více pacientů dosáhne cílové 5 až 10 procentní redukci hmotnosti. Už i takové mírné snížení hmotnosti se vedle snížení obvodu pasu pozitivně projeví i v zvýšení hladiny dobrého cholesterolu, snížení hladiny glykémie, snížení tlaku krve a v nižším riziku vzniku trombóz a ischemické choroby srdeční. Štíhlost někdy není všechno, protože tuky mohou být i skryté a stejně nebezpečné jako ty, které jsou na první pohled vidět.