Ztráta dechu - chronická obstrukční choroba plic

Ztrátu dechu nepodceňujte. A víte, co je CHOPN? Počet onemocnění chronickou obstrukcí plic má stoupající tendenci a za posledních deset let narostl o sto procent. Onemocnění s komplikovaným názvem je chronické a má vážný dopad na základní životní funkce a kvalitu života pacientů.

Ztráta dechu - chronická obstrukční choroba plic

Nemoc je o to vážnější, že se v úmrtnosti dostává na 3. místo

a vyskytuje se nejen u lidí ve starším věku, ale postihuje i mladé ve věku 25 až 30 roků. Proto je důležité podchytit ho v počátečních stádiích a zlepšit diagnostiku. Celosvětově trpí chronickou obstrukční plicní nemocí více než 200 miliónů lidí a každoročně zabíjí více lidí než rakovina plic a prsu dohromady. Přitom jde o onemocnění, kterému se dá předcházet a v počátečních stádiích i úspěšně léčit.

Problém je však v diagnostice

I mezi těmi, kteří o svém onemocnění vědí, je polovina špatně diagnostikovaná a špatně léčena. Není to však jen problém našeho státu, podobně špatně jsou a tom i jiné státy, nejhůře dopadlo Maďarsko.  Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že touto chorobu trpí v evropských zemích 4 až 10 procent populace. Mnozí pacienti podceňují symptomy a lékaře vůbec nenavštíví a navíc se toto onemocnění často diagnostikuje nesprávně jako astma.

Chronická obstrukční plicní nemoc je onemocnění

charakterizované zhoršením proudění vzduchu dýchacími cestami. Příčinou onemocnění je dlouhodobá inhalace cizorodých částic nebo plynů. Dýchací cesty reagují na takový dlouhotrvající nepříznivý vliv chronickým zánětem, který vede k deformaci a zúžení – obstrukci. Zúžení dýchacích cest je nevratné a pomalu se zhoršuje. Kromě toho se v důsledku uvedeného zánětu narušuje struktura okolních plicních sklípků, které pak v nedostatečné míře okysličují krev. Výsledkem je prohlubující se pocit nedostatku vzduchu, často doprovázený kašlem v důsledku nadměrné tvorby hlenu.

K počátečním příznakům chronické obstrukční plicní nemoci patří

kašel a zadýchání se při chůzi po schodech. Za hlavní faktory vzniku onemocnění se považuje kouření. Člověk při kouření vdechuje asi 4 500 druhů toxických látek, nejnebezpečnější jsou karcinogeny, kyslíkové radikály a oxid uhelnatý. Všechny nezvratně poškozují zejména tkáň plic, která se rozkládá, čímž se omezuje průtok vzduchu a ztěžuje dýchání. Zároveň se nedostatečně okysličují ostatní důležité orgány, "říká. Podle průzkumu až 9 z 10 pacientů není schopno udržet si svůj původní životní standard v důsledku choroby a polovina pacientů popisuje snížení příjmu rodiny, neschopnost plánovat si budoucnost a obavy o svůj budoucí příjem. Včasná diagnostika, individuální přístup a užívání správné léčby mohou pacientovi přinést mnoho let plnohodnotného života.

Co je chronická obstrukční plicní nemoc?

Je to závažné plicní onemocnění, při kterém dochází k omezení průtoku vzduchu v dýchacích cestách, které je způsobeno jejich zúžením (obstrukcí). Toto zúžení je důsledkem dlouhodobého a opakovaného zánětu dýchacích cest, destrukce a zjizvení plicní tkáně anebo rozedmy plic - emfyzému. Základním znakem onemocnění je progrese - průchodnost dýchacích cest se postupně zhoršuje, zejména během výdechu chronická obstrukční choroba plic je tedy pojem, který popisuje poškození dýchacích cest v důsledku chronického zánětu, emfyzému plic anebo obou.

V současnosti již existují účinné možnosti léčby,

které přinášejí úlevu od příznaků a některé dokáží ovlivnit i samotnou příčinu onemocnění. CHOPN je léčitelné, nedá se však zvrátit a poškození plic, které již způsobilo, se už nikdy nedá zcela vyléčit. Proto je velmi důležité, aby pacienti vyhledali lékaře včas a začali se účinně léčit co nejdříve

Důležitá fakta o chronické obstrukční plicní nemoci

• chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou smrti podle předpokladů jí bude v roce 2020 patřit už třetí příčka (po chorobách srdce a mozkové mrtvici), a to i přesto, že jde o onemocnění, kterému lze předcházet a léčit, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí celosvětově tímto onemocněním asi 210 miliónů lidí a nemoc si každou hodinu vyžádá více než 250 životů, každý rok zabíjí více lidí než rakovina plic a prsu dohromady

• jde o onemocnění, kterému lze předcházet a léčit ho, není však reverzibilní - plíce již nikdy nebudou tak zdravé jako před onemocněním
• většinou postihuje lidi starší 40 let a její výskyt roste s věkem, až 54 procent pacientů je mladších 65 let
• pokud v minulosti se nemoc týkala zejména mužů, v současné době se již výskyt u obou pohlaví vyrovnává (muži 56%, ženy 44%), vliv na to má jednak stoupající počet žen kuřaček, tak to, že dýchací cesty u žen jsou na škodlivé účinky kouře vnímavější
• i když nelze zcela vyléčit, včasná diagnostika, individuální přístup a užívání správné léčby mohou pacientovi přinést mnoho let plnohodnotného života
• mnoho pacientů svůj stav podceňuje a nevyhledá lékaře včas, odhaduje se, že v Evropě je
diagnostikovaných jen kolem 50 procent pacientů
• za vznik onemocnění je obvykle zodpovědné kouření, většina pacientů je nebo v minulosti bylo kuřáky
• kromě kuřáků ohrožuje i lidi s jinými onemocněními dýchacích cest, například astmatici mají až 12 násobně zvýšené riziko vzniku CHOCHP

comments powered by Disqus