Výfukové zplodiny zvyšují riziko infarktu

"Srdcaři" by se měli vyhýbat zplodinám z automobilů. Nadýchání se zplodin z automobilových výfuků zvyšuje riziko infarktu. Uvádí se to ve studii, kterou zveřejnil časopis British Medical Journal.

Výfukové zplodiny zvyšují riziko infarktu

Riziko infarktu se dočasně, asi během šesti hodin, zvyšuje po nadýchání se zplodin z aut

Podle vědců nebezpečí trvá šest hodin po vystavení škodlivinám a pak klesá. Autoři tvrdí, že automobilové zplodiny asi nemohou infarkt vyvolat přímo, ale urychlí ho. Je tedy jisté, že výfukové plyny zdraví škodí, a že lidem zkracují život. Jako základ pro studii byly použity lékařské záznamy 80 tisíc anglických a velšských pacientů po infarktu.

Rozsáhlá studie prokazuje,

že riziko infarktu se dočasně, asi během šesti hodin, zvyšuje po nadýchání se zplodin z auta. Tyto škodliviny prý zřejmě načas zhustí krev do takové míry, že se mohou vytvořit krevní sraženiny, které zástavu srdce způsobí.  Pacienti, kteří trpí nějakou srdeční chorobou, by se proto měli vyhýbat místům s hustou dopravou. Autoři studie porovnávali zdravotní záznamy výskytu příznaků srdečního selhání s hodinovými údaji o obsahu škodlivin v ovzduší jako ozon, prašné částice, oxid uhličitý, oxid dusičitý a oxid siřičitý a domnívají se, že vystavení se zplodinám jen urychlí selhání srdce u lidí, kteří by dříve nebo později stejně onemocněli. Přesto prý je jisté, že chronické vystavení těmto škodlivinám zdraví škodí.

Nekvalitní strava a kouření jsou pro vznik infarktu zřejmě mnohem významnější faktory

Automobilový kouř je však jako třešnička na dortu, která vás může skolit!
 

comments powered by Disqus