Test na odhalení chronické plicní obstrukce - CHOPN

Otestujte se: Hrozí mi CHOPN? Zodpovězení několika jednoduchých otázek může člověku napovědět, zda trpí CHOPN – chronickou obstrukcí plic.

Test na odhalení chronické plicní obstrukce - CHOPN

Pokud odpovíte ano na tři nebo více otázek, měli byste požádat svého lékaře o vyšetření plicní funkce.

1. Kouříte nebo jste v minulosti kouřili?

2. Zadýcháte se rychleji než vaši vrstevníci?

3. Kašlete několikrát denně?

4. Vykašláváte každý den hleny, i když nejste nemocní?

5. Máte více než 40 let?

6. Dělá vám problém vykonávat běžné činnosti bez toho, abyste se zadýchali?

7. Brání vám pocit nedostatečného dechu povídat během rychlejší chůze?

Rizikové faktory

• Kouření - je jednoznačně nejvýznamnějším rizikovým faktorem a nejčastější příčinou jejího vzniku. Výstelku dýchacích cest cigaretový kouř poškozuje a způsobuje v nich zánět. Čím více
člověk kouří, tím vyšší je riziko. Na CHOPN v průměru onemocní asi každý šestý kuřák, který denně vykouří 20 cigaret, a každý čtvrtý z těch, který vykouří denně 2 krabičky cigaret.
• Lidé, kteří nikdy nekouřili, jen zřídka onemocní CHOPN,  když i pasivní kouření je rizikovým
faktorem.
• Věk - postihuje nejčastěji lidi nad 40 let a s věkem jeho výskyt stoupá.
Průměrný věk včasně stanovené diagnózy je 67 let. Více než polovina pacientů je však
mladších 65roků.
• Pohlaví - donedávna postihovala více mužů než žen, v posledním letech se
však poměr vyrovnává.
• Práce a pobyt ve znečistěném prostředí a ovzduší - prašné či zakouřené ovzduší
může způsobit vznik onemocnění.
• Vrozené faktory - rodinný výskyt onemocnění je vzácný. Vrozená genetická porucha
způsobuje méně než 1zo 100 případů.

Prevence je nejdůležitější

i když jde o nezvratné onemocnění a poškozené plíce už nikdy nebudou zcela zdravé, dá se předcházet tomu, aby vůbec vzniklo.

Mezi nejdůležitější možnosti prevence patří

• Přestat kouřit - ideální je skoncovat s kouřením dříve, než se stihnou plíce poškodit. Pokud i člověk přestane kouřit v časnějších stadiích onemocnění, může to významně ovlivnit jeho postup a prognózu do budoucna. V některých případech dokonce ani není nutná léčba. O nejvhodnějším a nejúčinnějším způsobu odvykání se může každý poradit v poradnách na odvykání kouření, které působí na celém našem území nebo se svým lékařem.
• Vyhýbat se prašnému a zakouřenému prostředí.

Nejčastější příznaky onemocnění

• Kašel - obyčejně je prvním příznakem onemocnění. Většinou jde o kašel s vykašláváním hlenů. Zpočátku se objeví a pak přestane, ale jako onemocnění postupuje, kašel je stále trvalejší - chronický. Většina pacientů ho zpočátku považuje za běžný "kuřácký kašel" a až závažnější příznaky je donutí zvýšit pozornost.
• Dušnost a chrapot - dušnost je nejčastějším důvodem, proč lidé vyhledají lékaře a je také hlavní příčinou invalidity a vzniku úzkosti. Obyčejně má pacient pocit, že nemůže zcela vydechnout. Jako důsledek opakovaného zánětu anebo rozedmy plic totiž vzniká zúžení, které se projevuje poruchou průchodnosti dýchacích cest a omezením proudění vzduchu v dýchacích cestách. Ze začátku se problémy s dýcháním objevují jen po námaze, například při chůzi po schodech nahoru. Postupně se však zhoršují a mohou způsobit významné obtíže, zejména pokud člověk dále kouří.
• Hleny - poškozené dýchací cesty produkují mnohem více hlenů než zdravé a při CHOPN kašel obvykle provází vykašlávání velkého množství hlenů i během dne.
• Infekce hrudníku - virové i bakteriální infekce jsou u těchto pacientů častěji a mají těžší průběh. Problémy s dýcháním a kašel se mohou při probíhající infekci zhoršit i množství vykašlaných hlenů je vyšší než obvykle. Hleny mají při infekci obvykle žlutou nebo zelenou barvu. Nejvyšší riziko infekcí hrozí v zimních měsících.
• Cyanóza - modrofialové zbarvení kůže a sliznic, ale také rtů, jazyka, tváří či spojivek. Kůže, zejména na končetinách, je teplá.
• Mimoplicní projevy - poruchy funkce kardiovaskulárního systému, endokrinního systému, svalového a kosterního aparátu. Při těžké formě výrazně trpí výživa a dochází k velkému poklesu tělesné hmotnosti, zejména na úkor kosterního svalstva.
• Jiné projevy - například únava, otoky kotníků …..

comments powered by Disqus