Stres podporuje riziko vzniku psychických nemocí

Stres je vlastně odpověď na to, když jsme přetížení, když už nezvládáme denní situace, starosti, nápor v práci apod. Dolehne na nás hluboký smutek, beznaděj, člověk se cítí zbytečný a trpí různými závislostmi. Psychickými poruchami trpí stále více lidí. Je to určitě způsobeno momentálním životním stylem většiny lidí, ke kterému patří i různé technické vymoženosti, které odvádějí od skutečného plnohodnotného a klidného života.

Stres podporuje riziko vzniku psychických nemocí

Stres je reakce člověka na podněty okolí

Stres je psychický stav člověka, který se cítí ohrožen nebo má pocit, že bude ohrožen, že něco nezvládne, že mu hrozí neúspěch, trest apod. Stres nemusí být pouze záporný, známe i kladný stres. Při obou se nám rozbuší srdce, nebo vystoupí na čele pot, viditelné jsou i emocionální změny zejména změna nálad, napětí, únava, podrážděnost, pláč, strach. Změny v chování jsou patrné zejména u dětí, nechtějí jít do školy, nebo vyrušují, jsou hyperaktivní.

Stresová situace může mít tři činitele

• Tím prvním jsou podněty, které na nás působí a může to být i špatné počasí, hluk, hlad, bolest, únava, nemoc, ale také strach, žárlivost, frustrace či konflikt.
• Druhým činitelem jsou okolnosti dané situace, které se podílejí na tom, zda situaci vnímáme jako zátěžovou, a stres může přijít například i tehdy, pokud jsme nevyspalí nebo přijdeme pozdě do práce.
• Třetím činitelem je náš momentální stav, ve kterém se nacházíme, jakou máme náladu, jaké očekávání, vlastnosti, schopnosti, charakter, zkušenosti, hodnoty, motivaci, fyzický stav atd.

Nejčastější příčiny duševních chorob

Smrt partnera, rozvod, rozpad manželství, vězení, smrt blízkého člena rodiny, lehká nemoc, svatba, ztráta zaměstnání, odchod do důchodu, stáří, nemoc blízké osoby, těhotenství, narození dítěte, snížení příjmů, smrt přítele, změna zaměstnání, manželský spor, odchod dítěte z domu, konflikt s tchyní, nové zaměstnání, konflikt s nadřízeným, změna bydliště, změna rytmu spánku, dopravní přestupek.

Kdo je nejvíce ohrožen

Za duševními chorobami se skrývají poruchy, které mohou postihnout kohokoliv z nás. Přepracovanost a život plný napětí a vypětí přiznáváme. Příznakem psychické poruchy bývají často poruchy příjmu potravy, pocit únavy a časté bolesti hlavy, od malých dětí až po seniory. Duševní choroby se stále častěji objevují u mladých lidí a u lidí v produktivním věku, zatímco v minulosti byla nejvíce postižena skupina starších lidí, kde to bylo způsobeno asi nejčastěji pocitem samoty a opuštěnosti (ztráta partnera, odchod dětí z domova ... ). Muži, ale stále častěji i ženy, hledají útěchu a řešení v alkoholu a jiných závislostech. U žen se často vyskytuje anorexie a bulimie.

Pomoc

Stres je pouze jedním z činitelů, které podporují riziko vzniku psychických poruch. Ale můžeme se mu vyhnout, pokud se naučíme lépe porozumět sami sobě, naslouchat jiným, být vůči sobě upřímní, nesnažit se měnit jiné ani okolní svět. Pokud se nám to nedaří, je třeba vyhledat pomoc u psychologa. Kdysi se o duševních chorobách pouze šeptalo, to je naštěstí už minulost. Právě kvůli předsudkům a nevědomosti se mnozí lidé dostali tak hluboko do psychické poruchy, že už cesta vzhůru byla velmi těžká, za cenu hospitalizace, nebo dokonce už nebylo návratu zpět. Jako každá jiná nemoc, pokud se neléčí a neřeší, stav se zhoršuje. A tak jako při jiných chorobách, i zde je třeba podpora rodiny a okolí, nikoliv odsuzování a přimhuřování očí.
 

comments powered by Disqus