Nemoci srdce úzce souvisí s onemocněním ledvin

Srdce zabíjejí nemocné ledviny. Chraňte své ledviny, zachraňte své srdce. Dva nejvýkonnější filtry organismu mají přímý vliv na nejvýkonnější pumpu v našem těle. Správná a včasná léčba ledvinových onemocnění přitom může dlouhodobě snížit zdravotní rizika i v souvislosti se zdravím srdce a cév.

Nemoci srdce úzce souvisí s onemocněním ledvin

Jde o osudový vztah

Akutní zhoršení funkce srdce vede k akutnímu poškození ledvin. Chronické srdeční onemocnění dlouhodobě negativně působí i na ledviny. Ale platí to i naopak: akutní, čili náhlé zhoršení ledvinných funkcí může způsobit například srdeční selhání. Pacienti s ledvinnou nedostatečností jsou mnohem více ohroženi infarktem a mozkovou příhodou, než selháním ledvin. Při chronickém onemocnění ledvin se zvyšuje úmrtnost na srdečně-cévní onemocnění o 54% a na cévní mozkovou příhodu dokonce až o 73%!

Dosud se mluvilo o rizikových faktorech srdečně - cévních onemocnění jako vysoký krevní tlak, cholesterol či kouření

Mnohé studie však dokazují, že i mírné snížení funkce ledvin významně zvyšuje riziko srdečně-cévních příhod, ať smrtelných, nebo méně závažných. Doslova tedy platí, pokud chceš mít zdravé srdce, dej si do pořádku své ledviny.

I toto poselství má šířit Světový den ledvin, kterým je vždy druhý březnový čtvrtek

Stádií chronického onemocnění ledvin je pět, přičemž první tři až po středně těžkou ledvinovou nedostatečnost jsou prakticky bezpříznakové. Jejich léčba je však pro pacienta nejmodernější, nejlevnější, ale i nejlidštější, protože nemocný ještě nemusí být několikrát do týdne napojen několik hodin v dialyzačním centru na přístroj, který místo ledvin filtruje jeho krev.

Základním znakem, že s ledvinami není všechno v pořádku, je nález bílkovin nebo krve v moči

Třeba zdůraznit, že v moči zdravých lidí se nenacházejí krvinky ani bílkoviny! Zjištění zvýšené hodnoty bílkoviny, nález krve v moči nebo tzv. kreatininu v krvi patří mezi jednoduše zjistitelné parametry, které signalizují, že něco není v pořádku. Vyšetření krve a moči jsou běžnou součástí preventivní prohlídky u všeobecného lékaře, mnozí však na prevenci nechodí. Dokonce i z pacientů, kteří jsou ve zvýšeném riziku onemocnění ledvin, má bílkovinu v moči jako základní projev vyšetření jen jeden z 50 hypertoniků (pacientů s vysokým krevním tlakem), jeden ze 125 diabetiků a jeden ze 4 pacientů, kteří mají hypertenzi i cukrovku zároveň. Vysoký krevní tlak a diabetes jsou totiž společně s vlastními onemocněními ledvin nejčastější příčinou chronického selhávání tohoto párového orgánu fazolovitého tvaru.

Správná a včasná léčba ledvinových onemocnění přitom může dlouhodobě snížit zdravotní rizika,

a to nejen v souvislosti s ledvinami, ale i zdravím srdce a cév.  V rámci Světového dne ledvin se každoročně uskuteční několik doprovodných akcí. Veřejnost ho může využít jako Den otevřených dveří a navštívit vybraná dialyzační střediska.

Úloha ledvin v našem těle:

• Působí jako filtr krve, zajišťují její očištění od odpadních látek.
• Regulace vody a elektrolytů v organizmu, rovnováhy vnitřního prostředí.
• Udržují krevní tlak.
• Produkují hormon erytropoetin, který ovlivňuje tvorbu červených krvinek.
• Aktivují vitamín D z jeho neaktivní formy.
• Kontrolují hladinu vápníku a fosforu v krvi a kostech.
• Udržují stabilní kyselost vnitřního prostředí.

5 stádií chronického onemocnění ledvin

• 1. stádium - normální funkce ledvin
• 2. stádium - mírně snížená funkce ledvin
• 3. stádium - středně snížená funkce ledvin
• 4. stádium - závažně snížená funkce ledvin
• 5. stádium - selhání ledvin

comments powered by Disqus