Nebezpečí, které číhá v posilovnách, lázních, ale i společných sprchách

I přes naprostou oddanost čistotě nelze totálně eliminovat mikroorganismy z prostředí. Proto je třeba zachovávat pravidla osobní hygieny - pravidelně si mýt a vysoušet ruce. Mikroorganismy totiž milují vlhko. To znamená, že i nářadí třeba dosucha vytřít po použití. Do fitness si noste dva ručníky odlišné barvy, abyste věděli, co s kterým utíráte. Pokud máte na těle rány a odřeniny, riziko infekce stoupá. Poraněná místa je třeba zakrýt oblečením nebo přelepit. Do sprchy používejte šlapky. po každém tréninku ručníky vyperte. Při dodržování těchto zásad je riziko nákazy minimální.

Nebezpečí, které číhá v posilovnách, lázních, ale i společných sprchách

Bakterie

Tyto jednobuněčné organismy kolonizují lidí a předměty včetně utěrek a sprchových hlavic. Typické kmeny zahrnují žlutého stafylokoka a streptokoky. Oba mohou způsobit nepříjemné kožní infekce. Jsou známy epidemie, které se vyskytovaly mezi sportovci, především v kolektivních sportech. Stafylokokus je jeden z nejčastěji se vyskytujících infekčních agens, které postihují lidi. V extrémním případě mohou některé kmeny bakterií způsobit i zápal plic.

Houby

Jde o komplexnější, ale přece ještě jednobuněčné organismy, které mají tendenci množit se v místech s vysokou vlhkostí. Běžné typy způsobují houbová onemocnění chodidla, příp. slabin. Obecně platí, že někteří lidé jsou náchylnější na houbové infekce více než jiní. Vaše náchylnost závisí na vaší tělesné chemii. Závisí to na chemickém složení potu až po jeho množství.

Protozoa

Další jednobuněčné organismy, protozoa, lze nalézt v nedostatečně udržovaných horkých lázních, vířivkách a bazénech, ale také fitness centrech.

Viry

Jsou mnohem komplexnější než ostatní tři mikroorganismy, protože vyžadují hostitele, na kterém prožívají. Viry rýmy a chřipky jsou nejčastější. Přenášejí se osobním kontaktem, a ( méně často, než si myslíte) kýcháním. Při kýchání opouští vzduch ústa rychlostí 320 km / hod. Avšak nedostává se dále než 1 metr. Pouze 25 % případů představují nákazy získané prostřednictvím kýchnutí přímo do obličeje. Jakmile virus infikuje organismus, má tendenci zůstat v dýchacím ústrojí, přičemž napadá další buňky a produkuje další virové částice.

Hygienická opatření

I když se jednotlivé typy mikroorganismů od sebe značně liší, mají několik společných rysů. Je jen velmi nízká pravděpodobnost, že by se některé z nich šířily prostřednictvím potu, a to i tehdy, když potící se osoba trpí chřipkou nebo rýmou. Samotný pot ve skutečnosti nepředstavuje žádný problém. Je to primární vlhkost, která způsobuje problémy tím, že pomáhá mikroorganismům množit se a růst. Mnohé mikroorganismy mají krátký život, tedy zahynou dřív, než vás stihnou infikovat.

Mikroorganismy, které si zachovávají schopnost infekce po delší dobu

- některé mají životnost i několik hodin nebo dní - představují ty, které jsou problematické. Proto je třeba zachovávat určitou úroveň čistoty. Typickým případem jsou horké lázně a bazény, které je třeba pravidelně kontrolovat, aby byla ve vodě dodržena určitá hladina chloru, která potlačuje růst mikroorganismů. Podobně je třeba kontrolovat šatny a toalety. Čištění nářadí v posilovnách spadá pod nařízení vlastníků posiloven. To znamená, že i nářadí třeba dosucha vytřít po použití. Do fitness si noste dva ručníky odlišné barvy, abyste věděli, co s kterým utíráte. Pokud máte na těle rány a odřeniny, riziko infekce stoupá. Poraněná místa je třeba zakrýt oblečením nebo přelepit. Do sprchy používejte šlapky. Po každém tréninku ručníky vyperte. Při dodržování těchto zásad je riziko nákazy minimální.
 

comments powered by Disqus