Naučte se provádět umělé dýchání - video

Klekněte si vedle postiženého,  zakloňte hlavu a je důležité uvolnit dýchací cesty. Dvěma prsty sevřete nosní dírky, pak vdechněte čtvrtinu až třetinu množství vzduchu, které jste schopni vydechnout. Umělé dýchání spolu se srdeční masáží provádějte až do příchodu zdravotnické služby.

comments powered by Disqus


Podobné články


Pračky a sušičky - mýtus, pravda a doporučení

Jsou inteligentní, citlivé a velmi samostatné. Tyto přívlastky už zdaleka nepatří jen moderním ženám, ale...
více...

Kdy se dozvím o hrozícím nebezpečí a co v takovém případě dělat (varovný signál) - video

Nezapomeňte, že varováný systém (sirény) se zkouší každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Na nastalou...
více...

Co dělat při požáru v bytě nebo v domě - video

Abychom předešli zranění a minimalizovali škody?  Ústa si chraňte nějakou látkou, pokud zůstanete uvězněni...
více...

Uvažte si bandáž na zápěstí 2 - video

Jsou různé druhy bandáží, některé se vážou na dolní končetiny, jiné například na zápěstí a to je právě...
více...

Pěstování a využití hub, hřibů - video

  Jak si vypěstovat vlastní houby zajímá vás to? A jaké je jich využití?
více...

Pěstování a využití hub, hřibů - video

  Jak si vypěstovat vlastní houby zajímá vás? A jejich využití?
více...