Jak se vyhnout deformaci nohy a bolestivému vybočení palce?

Datum článku: 21. 3. 2017

Hallux valgus je deformace palce nohy, podmíněná vybočování první záprstní kosti směrem ke střední ose těla, tedy k druhé noze. Zároveň jde o vychýlení palce směrem ven, tedy směrem k malíčku. Vychýlení může být různé závažnosti a tuhosti, a na tom závisí i volba léčebných postupů.

Jak se vyhnout deformaci nohy a bolestivému vybočení palce?

Stupně deformity a komplikace

Stupeň deformity je podmíněn zkrácením šlach přitahujících palec směrem k malíčku, prodloužením šlach na straně palce. Změnou nevhodného tahu šlach vyosení palce v jeho základním kloubu progreduje, nastává vykloubení sezamských kůstek, zvětšování se kostního výrůstku (exostóza) je zřetelné a tlakově bolestivé na palcové straně nohy. Bolestivý tlak a kontaktní tření v obuvi jsou zpravidla příčinou podráždění měkkých tkání, což se projeví zánětlivými změnami podkožního váčku v oblasti palcového kloubu (bursitida). Bursitida se projevuje zarudnutím a otokem a ztluštěním kůže a podkoží, s bolestí při naléhání obuvi, později i v klidu. Vbočený palec se často kombinuje s poklesem příčné klenby a deformitou ztuhnutím v ohybu kloubů dalších prstů - kladívkové prsty. U části postižených vyosení kostí v kloubu pokračuje tak, že druhý prst pro nedostatek místa překrývá deformovaný palec, což prakticky znemožňuje obouvání konfekční obuví.

Neovlivnitelné faktory, podporující vznik deformity

 • Genetické předpoklady,
 • hypermobilní terén (volnější vazivové spojení v kloubech),
 • pokles příčné klenby nohy s rozšířením přední části nohy,
 • revmatická onemocnění,
 • stavy po úrazech nohy.

Ovlivnitelné faktory pro vznik deformity

 • Soustavné používání těsné, ve špici úzké obuvi,
 • vysokých podpatků,
 • těsných škrtících punčoch či ponožek.

Prevence méně závažných stavů

 • Přiměřeně prostorná obuv a punčochy,
 • vyhýbání se nošení vysokých podpatků,
 • cvičení nohy podle poučení na rehabilitačním pracovišti,
 • pomůcky pro nohu: měkké separátory palce - mezi prsty klín a gumotextilní korektor halluxu (mají pozitivní podpůrný vliv pouze na mírným tlakem napravitelné deformity), které lze používat i ve špici prostorné obuvi,
 • plastové korektory palce: pákovým mechanismem odtahují velký palec od sousedních prstů, nemají efekt v obuvi, používají se na noc a při delším sezení naboso.

Léčba podpůrná

Rehabilitační léčba bývá účinná pouze při začínajících a mírných deformitách. Jejím cílem je v první řadě nenechat palcový kloub ztuhnout v nesprávném -vybočeném- postavení a snaha zajistit dobré prokrvení drobných svalů nohy ke zlepšení jejich funkce. Skládá se z opatření, která provádí fyzioterapeut, např. masáže ke zlepšení prokrvení svalů a pasivní uvolňování a vytahování palcového kloubu. Tejpování v optimálním dosažitelném postavení může provádět zkušený fyzioterapeut a následně poučí o způsobu správného tejpování pacienta. Rovněž mu ukáže vhodné cviky k zajištění pohyblivosti kloubů chodidla, jakož i k posilování svalů nohy k udržení dobré postavení podélné a příčné klenby. V rámci léčebné tělesné výchovy je pacient veden i k udržení správného postoje, chůze a rozložení svalové síly při různých denních aktivitách. Bolestivý vyčnívající kostní výrůstek a zapálený váček nad ním (bursitida) často dobře reaguje i na prostředky fyzikální terapie, např. elektroléčebné metody apod., což však nezmenšuje vybočení palce, stejně jako pomocná léčba protizánětlivými mastmi a náplastmi nebo odlehčovacími kroužky kolem bolestivé exostózy. Vedle absolvování rehabilitační léčby je vhodné v klidovém období, na noc a při delším sezení požívat ortopedické pomůcky - výše uvedené plastové resp. pevnější odtahové - korektory halluxu.

Operační léčba

Při zřetelnějších deformit provázených velkou bolestí nohy v obuvi i v klidu a v případech, že deformita znemožňuje obouvání konfekční obuvi je radikálnějším řešením operační léčba. Jelikož existuje několik druhů deformity, jakož i tvarů nohy, vzhledem k délce záprstních kostí a prstů pacienta, jakož i rozdíly ve věku a nárocích na zatěžování dolních končetin, existuje i několik typů operací. Lékař se pro ně rozhoduje na základě anamnézy, klinického a rentgenového vyšetření, jakož i své osobní zkušenosti s tou-kterou operační metodou. Součástí každé operace je odstranění exostózy na hlavičce první záprstní (metatarzální) kosti a uvolnění měkkých tkání. Nejčastěji principy zahrnují operace spojené s protínáním a napravováním první záprstní kosti nebo základního článku palce v různých úrovních a typech fixace (korekční osteotomie). Jiným možným výkonem je odstranění bližší části palcového kloubu (resekční artroplastika), znehybnění kostí mezi záprstní a nártovou kostí s fixací šrouby. V odůvodněných případech se využívá napravení palcového kloubu za cenu jeho znehybnění (artrodéza). Počet typů operaci je velmi velký, z něj vyplývají různé způsoby operační a pooperační fixace a doba, odkdy je možné končetinu plně zatěžovat. Cílem operace je dosažení a udržení optimálního tvaru a funkce nohy s eliminací bolesti, což je však možné jen při pečlivém dodržování následného léčebného režimu a vhodné pooperační péči i ze strany pacienta.