Jak předcházet rakovině? Nechte se včas preventivně vyšetřit!

Datum článku: 8. 6. 2017

Velká část onkologických onemocnění se dá léčit a vyléčit, pokud přijdete k lékaři včas. Proč to u nás tak často není? Přestože od roku 2014 funguje adresné zvaní na některé druhy screeningových vyšetření, stále ještě se ne vždy podaří zachytit onemocnění v počátečním stádiu.

Jak předcházet rakovině? Nechte se včas preventivně vyšetřit!

Upomínky

Nemusíte být ani "dříve narození", abyste si pamatovali korespondenční lístky, které přicházely maminkám malých dětí poštou a připomínaly jim například očkování. Na podobném principu funguje i národní screening. Pacienti jsou adresně zváni do konkrétních ambulancí na preventivní vyšetření. Takto koordinovaná aktivita zajistí přehled o zdraví obyvatelstva. Výborně to funguje například ve Finsku, Norsku, Dánsku či Švédsku, kde na tato vyšetření chodí až 70% lidí. U nás se jedná to již také zdravotní pojišťovny praktikují, ale ne v dostatečné míře.

Léčba a životy jsou dražší

Náklady na léčbu včasného stádia jsou několikanásobně nižší než při léčbě stadia pokročilého. Screening znamená snížení nákladů na léčbu, ale hodnota vyšší kvality života, díky včasnému záchytu onemocnění, se vyčíslit nedá. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.