Inkontinence trápí hlavně starší lidi

Samovolným únikem moči trpí zejména starší lidé. Samovolný únik moči - inkontinence se týká mužů a žen všech věkových kategorií. Nejčastěji je problém úniku moči nebo stolice spojován s populací ve starším věku. Důležitým předpokladem pro úspěšnost léčby inkontinence moči u starších lidí je zájem o řešení problému ze strany pacienta.

Inkontinence trápí hlavně starší lidi

Inkontinencí moči trpí 25 procent lidí starších 60 let a přes 50 procent lidí ve věkové skupině 80 let a více.

Postihuje až do 34 procent seniorů žijících doma a 40 až 70 procent v zařízeních pro staré lidi. Tento problém trápí více ženy (30 až 50 procent) než mužů (3 až 11 procent). Občanské sdružení Incoforum se zapojilo do celosvětové kampaně, kterou organizuje Mezinárodní společnost pro kontinenci. Cílem kampaně je odtabuizování témata inkontinence a aktivizace zájmu lidí o vlastní zdraví, vyhledání odborné pomoci.

Charakteristickými rysy úniku moči u seniorů jsou jeho multifaktoriální příčiny,

vyšší výskyt inkontinence než u jiných skupin obyvatelstva, vyšší výskyt komplikací a chronických případů při problému s únikem moči, funkční postižení, závislost na pomoci jiných, vysoké náklady spojené s léčením inkontinence, tedy výraznější sociální dopad, malá informovanost ze strany pacientů.

Občanské sdružení Incoforum  poskytuje poradenství lidem,

kteří trpí únikem moči nebo jejich rodinným příslušníkům.

Důležitým předpokladem pro úspěšnost léčby inkontinence moči u starších lidí

je aktivní zájem ze strany lékařů, ale i zájem o řešení problému ze strany pacienta či spíše rodinných příslušníků, kteří nejlépe znají chování, návyky i denní režim svých příbuzných.