Cukrovka a její nebezpečné komplikace

Komplikace cukrovky, které řadíme mezi akutní, jsou způsobeny zvýšenou (hyperglykémií) nebo nedostatečnou (hypoglykémií) hladinou cukru v krvi. Nestabilní hodnota hladiny cukru vytváří v těle výkyvy, a tak představuje velké riziko tvorby komplikací.

cukrovka, diabetes, zdraví, cukr, krev, inzulín

Diabetické hyperglykemické kóma

Vyskytuje se častěji u starších pacientů s cukrovkou II.typu. Vývoj je pomalý, často vzniká v souvislosti s oslabením organismu například přítomnou infekcí, ale může také být prvním příznakem cukrovky. Snížený vstup glukózy do tkání způsoben relativním nedostatkem inzulínu způsobí novotvorbu glukózy a zvyšuje se hladina cukru v krvi, která když překročí ledvinový práh začne se vylučovat do moči a na principu osmózy se zvýší vylučování elektrolytů a vody. Nastává dehydratace organismu a krev se "zahustí" (má zvýšenou osmolalitu). Pacient hodně močí, žízní, může nastat zhoršení vědomí, křeče, zmatenost a poruchy vědomí. Laboratorní vyšetření zjistí, že je přítomna hyperglykémie často na 40mm / l (norma do 5,6mmol / l). Stoupá koncentrace kyseliny močové a kreatininu v krvi a také hematokritu (poměr mezi objemem buněčné části krve (tedy zejména erytrocytů) a objemem celé krve). Vždy je nutná hospitalizace na interním oddělení. Základem je podávání infuzí k zavodnění dehydratovaného organismu a podávání inzulínu.

Diabetické ketoacidotické kóma

Je častější u diabetiků I. typu, charakteristická zvýšenou hladinou cukru a ketolátek v krvi a snížením pH krve. Pacient má známky dehydratace jako například suché sliznice, nízký krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence. Může být přítomna nevolnost, zvracení až poruchy vědomí. Typické je Kussmaulovo dýchání, toto dýchání je typicky abnormální prohloubeno, ale pravidelné. Laboratorní je pH krve snížené (acidóza), zvýšené hladiny cukru v krvi, hodnoty jsou ale nižší než u diabetické hyperosmolární hyperglykemické komatu, zvýšená je hladina ketolátek v krvi a přítomnost ketolátek v moči. Základem léčby je opět  rehydratace, podávání draslíku a inzulínu a to za současné hospitalizace.

Laktátová acidóza

Může se vyskytovat při těžké anémii, šoku, onemocnění jater, výjimečně při léčbě metforminem (lék používaný k léčbě cukrovky II.typu) většinou u pacientů se selháním ledvin nebo srdečním selhání. U pacienta je přítomno Kussmaulovo dýchání (jde o hluboké zrychlené, ale pravidelné dýchání), bolesti břicha, nevolnost zvracení a poruchy vědomí. Hodnota pH krve pod 7,2 (normální hodnoty 7,35 - 7,45) zvýšení hladin laktátu nad 5 mmol / l (norma 0,5 - 2,2 mmol / l) potvrdí diagnózu. Hodnota cukru v krvi může mít fyzilogickou hodnotu. Nutná je hospitalizace a léčba onemocnění, které laktátovou acidózu vyvolalo. Upravuje se pH krve.

Hypoglykemické stavy

Hypoglykémie, snížená hladina cukru v krvi je častou komplikací léčby diabetu inzulínem. Hladina glykémie klesá pod hodnotu 3,8 mmol / l. Příčinou může být příliš vysoká podaná dávka inzulínu, vysoká spotřeba energie (při sportu nebo infekci), nedostatečný příjem potravy, požití většího množství alkoholu, některé léky nebo kombinace těchto činitelů. Příznaky jsou třes, nervozita, zvýšené pocení, zvýšená srdeční frekvence, poruchy chování, křeče, poruchy řeči až bezvědomí. Prevencí je pravidelný příjem potravy při léčbě inzulínem, případně úprava dávkování inzulínu při nižším příjmu potravy nebo zvýšené fyzické aktivitě. Při projevech hypoglykémie stačí, když pacient sní potraviny obsahující cukr, nejlépe slazené nápoje nebo sušenky. U těžších forem hypoglykémie je třeba přivolat lékařskou pomoc.
 

 

 


Podobné články


Únava jako příznak rakoviny se u mladých lidí často podceňuje

Rakovina, tedy zhoubné bujení, ohrožuje dospělé, seniory, ale i mladistvé a malé děti. Jenže, co se týká...
více...

Zákeřný RS virus ohrožuje malé děti

Stále častěji vídáme, že chodí do škol a školek lehce i hůře nachlazené děti. Rodiče se bojí o pracovní...
více...

Probiotika nejsou všemocná, ale neuškodí

Probiotika nejsou nijak levná záležitost. A přestože nejsou zařazena mezi léčiva, těší se velké oblibě. Často...
více...

Nachlazení v těhotenství a jeho přírodní léčba

Sychravé a chladné měsíce přinášejí řadu onemocnění z nachlazení. A ty se nevyhýbají ani budoucím...
více...

Chronická únava a syndrom dráždivého střeva spolu souvisí

Chronická únava a s ní spojená nespavost? Příčina může být ve střevech, kde se vyskytuje jiná mikroflóra,...
více...

Jak se pozná deprese a dá se potlačit silnou vůlí?

Když mluvíme o depresi, pak bychom měli na začátku říci, že deprese se v populaci objevuje poměrně často....
více...

Prevence vzniku nádoru tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva a konečníku je nejvýznamnější typ nádorů trávicího ústrojí a také jeden...
více...

Chorobné shromažďování věcí je nemoc, která vyžaduje odbornou léčbu

Chorobné hromadění věcí je přetrvávající potíž zbavovat se nebo loučit se s různými věcmi, bez ohledu...
více...

Poporodní deprese ohrožuje nejvíce mladé matky

Poporodní deprese je psychické onemocnění, které mohou některé ženy zažívat po porodu. Tento druh deprese bývá...
více...

Ženy, které nemohou otěhotnět, by měly konzumovat vitamin B8

Příčin ženské neplodnosti je několik. Jednou z nich je i syndrom polycystických vaječníků označovaný jako...
více...