Cigareta - kdysi znak mužnosti a dospělosti, dnes jen zdraví nebezpečný zvyk

Cigareta je součástí světa již odedávna, kořeny má v daleké minulosti. Kdysi byla výsadou králů a vysokých úředníků, dnes je dostupnou téměř pro všechny. Tématem kouření se aktuálně zabývá nejen vláda, ale i různé výzkumná centra.  Vláda se snaží o omezení toho zlozvyku a také různé studie a vynálezy jsou zaměřeny spíše na snahu přestat kouřit. Prevence je viditelná většinou jen nápisem na krabičkách od cigaret, který varuje před důsledky a škodlivostí. Málokde se však setkáváme s příčinou. Proč lidé tak rádi kouří cigarety? V minulosti kouřili zejména muži a ženy je začaly dohánět až s nástupem emancipace. Je možné, že ženy začaly kouřit, protože cigarety vnímaly jako výsadu mužů, která jim byla upírána a v rámci boje za rovnost pohlaví se rozhodly usurpovat si i toto právo, přičemž s tím nemusely být ztotožněné.

Cigareta - kdysi znak mužnosti a dospělosti, dnes jen zdraví nebezpečný zvyk

Podle vědců je kouření multifaktoriální jev pohybující se na úrovni sociální, psychologické i fyziologické

Na úrovni sociální sféry mají lidé několik důvodů, kterými si vysvětlují potřebu kouřit. V mladším věku je příčinou naléhání skupiny, každý člen by měl proto dělat to, co dělají jiní členové, tzv. tlak sobě rovných. Mladý člověk se kouřením řadí do skupiny pod tlakem nebo díky ovlivňování. Dalším důvodem, pro který v tom setrvají nebo začnou kouřit v pozdějším věku je i potřeba sounáležitosti. Kde jinde se člověk dozví tolik pikantérií jako na kuřácké přestávce v práci. Je to místo, kde si lidé mohou společně promluvit, odpočinout od práce a popovídat se i o něčem jiném než o práci. Tento důvod je podstatný zejména pro ty, kteří nemají možnost se se svými kolegy setkávat v jiném prostředí než v práci. Důležitý je i vliv výchovného prostředí, ale i genetické předpoklady, tzv. citlivost k tomu, co kouření přináší a také síla odolnosti vůči vzniku závislosti.

Výzkumy ukazují, že na psychologické úrovni pomáhá kouření překonávat a zvládat stres

Tento faktor se objevuje zejména u vězeňské populace, kde dochází spíše k upevnění kuřáckých návyků než k jejich tlumení. Dalším výrazným faktorem jsou média a jejich síla. V televizi je většina mladých a silných lidí, kteří jsou veřejnosti prezentováni jako idoly, zobrazení s cigaretou a zapalovačem. Je samozřejmé, že většina teenagerů ve společnosti se chce podobat ne-li identifikovat se svým ideálem, proto kopíruje a osvojuje si jeho vzorce chování i s negativy. Ale výzkumy v podstatě ukazují opak. Podle nich mají k závislosti na nikotinu sklon lidé, kteří jsou nejistí, s nižší sebedůvěrou, snadno ovlivnitelní a spíše izolující se od společnosti. Lidé, kteří mají sklon k napodobování jiných.

Dalším faktorem je, že se mnoho mladých a zejména žen se domnívá, že jim cigarety pomáhají při hubnutí

Je pravda, že kouření na chvíli tlumí pocit hladu a proto dokážeme jídlo odložit, ale po vysazení cigaret cca polovina lidí přibere víc, než vážila před tím, protože se jim zpomalí metabolismus.

Většina kuřáků vám řekne, že cigareta pro ně představuje prostředek relaxace,

dokáže stimulovat mozkové buňky, receptory a přinést částečně pocit relaxu a uklidnění. Kouření cigaret přináší řadu pozitiv jako např. krátkodobé pocity zvládání stresu, zvýšení sebevědomí,  potvrzení příslušnosti ke skupině, zlepšení soustředění, rychlejší pocit relaxace a jiné.

Ale je mnohem více mají cigarety negativ,

které převažují a pro které se vyplatí s tímto zlozvykem skoncovat. Existují postupy, terapie a pomůcky, které toto rozhodnutí usnadní a pomohou k životu bez cigaret, přesto není jednoduché přestat kouřit a dotyčný by si měl zvážit, kdy a za jakých okolností se o to pokusí, aby později nebyl zklamaný neúspěchem a odrazen od dalšího pokusu. Pro ilustraci, po pár dnech od poslední cigarety se kuřákovi zlepší chuť a čich, zlepší se dýchání, po týdnech se zlepší fyzička a celkový zdravotní stav. Už jen kvůli tomu se vyplatí přestat.

 

comments powered by Disqus