Antikoncepce bez chemie - Jonášova metoda

Ženský cyklus má dvě střídající se fáze. První fáze je řízena hormonem estrogenem ( dozrávání vajíčka), druhá hormonem  progesteronem ( žluté tělísko). Při hormonální antikoncepci je využíván hormon žlutého tělíska, přesněji, jeho syntetické napodobeniny. Pravidelným dodáváním těchto syntetických hormonů do organismu ženy je docílen stav, který je jinak možný pouze v těhotenství - nedochází k dozrávání žádných dalších, neoplodněných vajíček. Tím je ( většinou dlouhodobě ) přerušen biologický " dvoufázový rytmus " ženského reprodukčního cyklu a je nahrazen jen jednou " fází ", kterou můžeme, i pro její dlouhodobé trvání nazvat jakýmsi " umělým těhotenstvím ".

Antikoncepce bez chemie - Jonášova metoda

Odpůrci hormonální antikoncepce,

kromě jiných i mnozí lékaři zabývající se některými směry naturální medicíny tvrdí, že takový zásah do " biologických hodin " organismu nezůstává bez následků a má vliv na tělesné zdraví i duševní prožívání pacientek.

Duchovní souvislosti

Z určitého - a nejen filozofického nadhledu můžeme uvažovat i o duchovních souvislostech tohoto umělého " jiného stavu ". Můžeme s určitostí konstatovat, že v přírodě neexistuje nic , co by nemělo svou příčinu a účel. Nesčetné důkazy tohoto tvrzení již přinesla mj. i ekologie. Dosud se vždy v dějinách ukázalo, že vždy, když člověk ve svém myšlení odstraní nebo významně pozmění nějakou součást přírodního systému, objeví se poruchy, nezřídka vedoucí až ke katastrofě. Může to být s přirozeným střídáním fází v ženském reprodukčním cyklu jinak? Složení krve je jedinečné a individuální pro každého člověka. Každá výraznější změna má své důsledky na tělesné i duševní úrovni. Pro duchovní vývoj člověka - zvláště v období dospívání - má probíhající přirozená změna složení krve význam z hlediska propojení ducha, duše a těla.

Přirozené metody antikoncepce

Je přirozené, že se zodpovědný člověk snaží rozhodovat o svém rodičovství vědomě. I tím se totiž liší od zvířat, které jen následují svůj pud. Rodičovství není hlavním smyslem lidského bytí a úkolem tělesného spojení mezi mužem a ženou není jen zplození dítěte. Jde zde - pokud se nejedná pouze o projev neovládané a neukojitelné vášně - o občerstvující výměnu jemných éterických sil mezi mužem a ženou. Proto nelze vidět nic špatného na tom, jestliže se partneři snaží zabránit nechtěnému početí.

Antikoncepční tableta je posuzována jako nejspolehlivější metoda regulace početí

Ostatní metody antikoncepce - podle běžně uváděné srovnávací statistiky se jeví jako poměrně " nejisté ". Například přirozená metoda regulace početí založená na stanovení " plodných a neplodných dnů " pomocí měření teploty, má index selhání 4 - 12 ° %.

Už před více než padesáti lety byla odborné veřejnosti představena Jonášova metoda

stanovení plodných a neplodných dní, vyznačující se přesností v rozmezí 97,7 - 99 %. Známá pod jménem svého objevitele: Jonášova metoda. Pro něj osobně to bylo naplnění touhy pomoci ženám odstranit hrozbu umělého potratu, který byl v uvedeném roce v bývalém Československu legalizován. Jonášova metoda regulace početí je založena na vztahu mezi astronomickými cykly a reprodukčním cyklem ženy. Na základě vlastního zkoumání dospěl MUDr. Jonáš k závěru, že plodné období ženy nastává ve stejném postavení měsíce (vzhledem k dalším astronomickým charakteristikám ), jaké bylo v době jejího narození. Nelze však tyto charakteristiky zaměňovat za běžně známé " měsíční fáze ". Pomocí speciálního výpočtu je proto možné takzvané plodné a neplodné dny určovat například až na jeden rok dopředu. Je možné vyhotovit několik typů výpočtů v závislosti na tom, jak přesně zná žena datum a čas svého narození. Na první pohled velmi překvapivý princip byl ihned po objevu metody ověřený v medicínské praxi, pomocí klinických testů.

Z duchovního hlediska lze metodě MUDr. Jonáše přiznat dvě hlavní přednosti

• Neposouvá hormonální cyklus ženy a nemění uměle složení krve. Proto odpadají nepřirozené psychické výkyvy, známé při hormonální antikoncepci;
• Vybízí ženy k pozornosti vůči vlastnímu tělu a muže k ohleduplnosti

Samozřejmě, pokud se chce pár vyhnout nechtěnému početí,

musí při této metodě v období plodných dnů zachovat přiměřenou zdrženlivost. Od muže se proto očekává pochopení a ohleduplnost. Používání méně škodlivých metod antikoncepce by však v láskyplném vztahu vlastně mělo být samozřejmostí. Metoda je chráněna patentem jako " lékařská služba " ve více zemích světa.

comments powered by Disqus