Pergoly, zahradní domky a další drobná architektura ze dřeva

Pod pojmem drobná architektura ze dřeva rozumíme zejména malé dřevěné konstrukce umísťované nejčastěji v okolí rodinných domů (v zahradách a parcích). Mezi tyto konstrukce zařazujeme zahradní domky (zahradní chatky), altánky, pergoly, nářaďovny, můstky, oplocení a jiné malé dřevěné stavby.

zahrada, zahradní dřevěné stavby, altány, pergoly

Zahradní domky

Vhodná architektura a konstrukce zahradních domků, respektive zahradních chatek, vhodně zakomponovaná do prostředí zahrady vytváří vynikající relaxační podmínky pro všechny generace. Zahradní domky se mohou navrhnout i s venkovním krbem a posezením. Konstrukční systém zahradních domků lze řešit různými systémy. Nejčastější a také esteticky nejpřitažlivější jsou srubové konstrukce s přiznanými tesařskými spoji, dále to může být jednoduchá rámová konstrukce opláštěná velkoplošnými materiály (např. OSB deskami, překližkami, deskami Cetris) nebo obkladem z přírodního dřeva (palubovkou). Spodní část dřevěných konstrukcí je citlivá na znehodnocení zemní vlhkostí, protože k zakládání domku se často řeší na nízkých základových patkách nebo základové desce na štěrkového podsypu. Základní nosné prvky zahradních domků musejí být od terénu vzdáleny minimálně 15 až 30 cm. Konstrukci domků zpravidla vytvoří smrkové dřevo, avšak vhodnější je spodní část objektu vyrobit z trvanlivějších dřevin jako akát a dub, borovice či modřín.

Povrchová úprava dřeva by se měla skládat ze tří až čtyř vrstev,

přičemž první vrstva je impregnační proti houbám a hmyzu a další vrstvy by měly obsahovat ochranné látky proti slunečnímu záření. Celý systém nátěru má být částečně paropropustný, chránící proti vlhkosti a dešti, pružný a přirozeně odbouratelný, aby se po lehkém očištění od prachu dal opět natírat. Starší lakové nátěry je třeba obvykle mechanicky odstranit dlátem nebo škrabacími plochými noži a poté použít moderní ochranu dřeva. U shnilých částí objektů (zejména spodních a střešních) je třeba vyměnit základové hranoly nebo obkladové a lemovací desky. Při obnovovaném nátěru nelze opomenout impregnační ochrannou vrstvu, aby se případná lokální hniloba dřeva rychle nerozšířila. Dobré je udělat štěrkový obsyp okolo objektu, aby při něm nerostla vysoká tráva nebo keře a dešťová voda dopadala na spodní část co nejníže.

Altán

Altán je lehká zahradní zastřešená stavba sloužící k odpočinku. Ve většině případů jde o samostatně stojící konstrukci. Jako nosná konstrukce se používá systém sloupků, které jsou ukotveny v zemi pomocí zemních kotev nebo betonových patek uložených na drenážním štěrkovém polštáři. Vnitřní prostor altánku je možné vydláždit kamennou dlažbou nebo řešit jako dřevěná podlaha. V tomto případě je třeba celou stavbu zvednout nad úroveň terénu. Svislé prvky se ve spodní části spojují zábradlím, respektive souvislým bedněním. Zastřešení altánků vychází z jejich půdorysného tvaru, který je nejčastěji mnohoúhelníkový. Z toho vyplývá i tvar zastřešení ve formě stanové konstrukce. Při čtvercovém či obdélníkovém půdorysu se může použít i sedlová konstrukce zastřešení. Při ochraně a povrchové úpravě altánků platí obdobná pravidla jako u zahradních domků.

Přístřešky

Přístřešky pro auta jsou postaveny na podobném konstrukčním principu jako altánky. Jejich úkolem je vytvořit pro motorová vozidla dostatečnou ochranu proti povětrnostním vlivům, která je ekonomicky i prostorově méně náročná než stavba garáže. U přístřešků je užitečné vytvoření uzavřené stěny na návětrné straně, která bude chránit prostor před přímým působením deště a sněhu. Vhodným doplňkem bývá uzavřený prostor, kde se mohou skladovat doplňky pro auto, případně bude sloužit k parkování motocyklů či jako odkládací prostor pro zahradní nářadí.

Pergola

Pergola v principu představuje určitý druh plotu. Se svým víceméně okrasným charakterem se hodí zejména do zahrad venkovského typu. Jde o samostatně stojící lehkou zahradní stavbu sloužící ke stínění a optické oddělení relaxační části zahrady. Toto oddělení se řeší buď pomocí konstrukčních prvků, nebo prostřednictvím popínavých rostlin. Pergola nepředstavuje jen prvek drobné architektury, je to především estetický doplněk menších zahrad. Protože je oporou pro popínavé rostliny, je třeba povrchovou úpravu celé konstrukce řešit šetrně. Na ošetření dřeva proto třeba volit prostředky netoxické a zároveň takové, které zabrání napadení dřeva hnilobou. Jemné prolínání barev povrchu pergoly a rostlin působí hravě a přitom stále dostatečně jemně, proto není vhodné uměle vytvářet barevné kontrasty. Kombinací příbuzných tónů vytvoříme dojem jednoty s přírodou. Z architektonického hlediska je optimálním řešením úpravy povrchu pergoly nechat vyniknout pravou krásu dřeva jednoduchou a neškodnou transparentní úpravou. Při jejím ukotvení do terénu platí stejná pravidla jako u altánků a přístřešků.

Nářaďovny

Jde o drobnou dřevostavbu, respektive kůlnu, sloužící především ke skladování zahradního nářadí a nábytku. Vzhledem k její funkci je vzhled obvykle podřízen této ne právě přitažlivé funkci. Nejčastěji se zahradní nářaďovna umísťuje co nejdále od obytné části, ale vhodným návrhem a úpravou může vytvořit příjemný kompoziční celek. Při správném sladění vzhledu domku s obývaným domem a jednoduchým sladěním detailů může vzniknout zajímavá kompozice.V případě, že nám tato drobná zahradní stavba stále překáží a v duchu se nemůžeme smířit se spojením funkční a okrasné funkce zahrady, lze vzhled nářaďovny vyřešit obrůstáním popínavými rostlinami. V tomto případě je, podobně jako v případě pergol, nenahraditelná vhodná úprava povrchů. Konstrukční systém nářaďoven je obdobný, ne-li totožný s konstrukčním systémem zahradních domků. Proto při jejich ukotvení do terénu a ochraně platí stejné principy.

Můstky

Můstky představují samostatnou část zahradní architektury.Nejde totiž o objekty s ochranou nebo relaxační funkcí. Jejich úkolem je překlenutí vodních ploch (okrasné rybníčky, potůčky ...) v zahradě, čímž umožňují pokračování chodníků bez nutnosti obcházet vodní plochy. Na výrobu můstků je vhodné použít dřeviny, které mají vyšší trvanlivost, protože na můstek působí zvýšená vlhkost, kterou se snižuje životnost dřeva. Mezi trvanlivější dřeviny můžeme zařadit akát a dub (trvanlivé dřeviny), modřín a borovici (středně trvanlivé dřeviny). Vhodnou chemickou ochranou však můžeme prodloužit i životnost smrku jako nejčastěji používané dřeviny na stavbu zahradních objektů. Samozřejmě, i správné konstrukční provedení prodlouží životnost můstků. Například je třeba zajistit, aby se dešťová voda nemohla držet na pochozí vrstvě můstku. Toho lze dosáhnout vytvořením obloukového tvaru celé konstrukce můstku nebo ukládáním desek mostovky s mezerami.

Oplocení

Oplocení kromě ochranné funkce pozemku může tvořit i optickému předělení, ochranu proti hluku, ale zejména architektonicky dotváří exteriérové ​​prostředí okolí domu. Dřevo nabízí rozmanité možnosti tvaru a velikosti prvků zabudovaných v konstrukci plotu. Může vytvářet jen výplň oplocení v kombinaci se zděnými nebo železnými nosnými prvky nebo může tvořit celý nosný systém i s výplní. Rovněž nabízí velkou variabilitu rastru výplně či řazení prvků, ale i povrchové úpravy. Z množství možností vzpomeneme pouze některé: vodorovné nebo svislé lamely na rámu, křížové latě či tenká kulatina (tzv. nůžkový, myslivecký plot), proutěný vyplétaný plot, dřevěné ohýbané lamely na rámu, nehoblované desky přibité na rámu nebo svisle uložená tenčí kulatina bez mezer. Životnost dřevěného plotu může dosáhnout i 30 let. Je to však podmíněno správným konstrukčním provedením a vhodnou povrchovou úpravou. Dřevěné nosné prvky konstrukce nesmějí být v přímém kontaktu s terénem. I v tomto případě platí minimální vzdálenost 15 až 30 cm, což lze docílit použitím kovových patek nebo vytvořením zvýšené zídky pod oplocením. U svislých prvků (nosné sloupky, svislá výplň a podobně) je nutné upravit jejich horní hranu tak, aby se na ní nedržela voda. Toho lze dosáhnout zkosením nebo překrytím. Povrch dřevěného plotu je také třeba chránit látkami proti houbám a škůdcům. Vrchní vrstva by měla být dostatečně odolná proti působení UV záření a proti zvětrávání.

Ostatní dřevěné prvky zahrady

Mezi tyto prvky můžeme zařadit výrobky ze dřeva, které plní okrasnou funkci, slouží dětem ke hraní, vytvářejí doplněk k domu. Sem můžeme zařadit i rekreační prvky, které se nedají zařadit mezi altánky či pergoly, jako je zastřešený zahradní nábytek (nejčastěji stůl s pevnou střechou doplněný lavicemi). Jako okrasné prvky slouží hlavně dřevěné květináče, paravány s popínavými rostlinami, dřevěné studánky či různé zmenšeniny skutečných staveb (například větrné mlýny). Dětem slouží prolézačky, houpačky, dřevěná pískoviště, skluzavky a další podobné prvky. Do kategorie doplňků k domu se dají zařadit dřevěné terasy, markýzy a zakrytí vchodů. Samozřejmě, i u těchto výrobků platí pravidla konstrukční a povrchové úpravy, která na výrobcích určených dětem musí být zdraví neškodná.

Kombinace zahradních objektů

Vhodné je kombinovat jednotlivé zahradní stavby a vytvářet tak nepřeberné množství dalších.Jednoduchá zahradní lavička ve spojení s pergolou obrostlou popínavými rostlinami, exteriérové ​​stolování s šířící se lákavou vůní jídla připravovaného na ohni krbu, chodník vyložený dřevěnými kulatinami, které vytvářejí vyvýšené plochy pro mobilní květináče s květinami - to vše vytváří estetickou součást každé zahrady. Všechny tyto a mnohé další příbuzné scenerie lze zrealizovat jen s trochou snahy a fantazie. Dodržet určitou střídmost se vyplatí i při návrhu, tak i při realizování daného nápadu. Dispoziční řešení zahrady podřiďte vašim potřebám a potřebám členů rodiny. Dobrá dřevěná architektura zahrady má být komponována v rámci všeobecných kompozičních principů, a má tak vždy vytvářet jednotu v souladu s okolím. Harmonie se má chápat jako celek, aby všechny prvky navzájem ladily, ať už jde o poměr velikosti vsazeného objektu a pozemku, vyváženost materiálů nebo rovnováhu mezi volnými a hustě sázení plochami, zda neživými a živými prvky.

comments powered by Disqus


Podobné články


Koza jako mazlíček a zdroj zdravého mléka

Chcete žít zdravě, levně a ještě z toho mít potěšení? Pořiďte si na zahradu kozu! Její mléko má doslova...
více...

Astra - květina, která dělá podzim krásnější

Astry, botanicky hvězdice, jsou nádherně zbarvené trvalky, které se dají pěstovat na téměř každé zahradě. Svou...
více...

Živý plot z blýskalky rozzáří vaši zahradu

Živý plot na zahradě, to nejsou jen nejčastěji používané a okoukané túje. Jako živý plot nám může...
více...

Jak vkusně a levně olemovat záhony na zahradě?

Záhony s rostlinami, to je bývá chlouba každého zahrádkáře. Ale často jsou na záhonech krásné rostliny,...
více...

Krásná a nenáročná popínavka, která vám ozdobí pergolu

Potřebujete ovonět zahradu a zároveň zakrýt část pergoly, zídku či starý pařez? Zasaďte si na zahradu akébii....
více...

Jak zvýšit úrodu ze zahrádky? Pomůže vám směs kvetoucích rostlin!

Zdá se vám, že úroda na zahrádkách stále klesá? Už to není, co to bývalo a stále častěji máte chuť si...
více...

Česnek je důležité včas sklidit, protože přezrálý má kratší skladovací dobu

Zasadili jste na podzim česnek a těšíte se na úrodu? Ale pozor! To, abyste měli v zimě plody své práce,...
více...

Zalévejete rostliny s rozumem, citem a ohledem na jejich kořenový systém

Zalévání zeleně na zahradě je nutnost, která ovlivňuje nejen kvalitu a krásu zeleně, ale také úrodu. Pokud tedy...
více...

Zalévání zahrady pomocí automatických zavlažovačů

Aby byla zahrada stále zelená, je třeba ji pravidelně a vydatně zalévat. A protože jsme zpohodlněli, hledáme...
více...

Vosy ani sršně doma nechceme. Zbavte se jich rychle a účinně

Nechcete doma vosy ani sršně? Takto se jich zbavíte. Vosy a sršni jsou problémem a velkým rizikem. Chcete mít...
více...