Jak se tvoří trávník? - video

Pokud se chceme na zahradě kochat sytě zeleným kobercem  co nejdéle, nesmíme podcenit přípravu. Udržet a založit trávník i anglického typu není věcí nemožnou, je však držet se jistých zásad.

comments powered by Disqus