Kvalitní zastínění oken pomáhá s adaptací na změnu času

Datum článku: 12. 4. 2018

Změna času dvakrát ročně s sebou přináší negativní dopady na naše zdraví. Přestože jeho ekonomická prospěšnost je brána jako sporná, stále ještě není síla, která by tento zbytečný zásah do našeho biorytmu změnila. Tak si alespoň musíme snažit pomoci sami. Jak? Třeba tím, že zainvestujeme do kvalitního stínění oken!

Kvalitní zastínění oken pomáhá s adaptací na změnu času

Lidský biorytmus

Biorytmus lidského organismu je ovlivněn vnějším prostředím, zejména střídáním dne a noci. Hlavní biologické hodiny lidského těla se nazývají cirkadiánní rytmy. Díky nim lidské tělo ví, kdy má odpočívat a kdy má být aktivní. Při změně času o hodinu vpřed dochází k negativnímu zásahu do fungování a nastavení lidského těla. Nedostatečný spánek narušuje přirozený biorytmus a má vliv na naši výkonnost i náladu.

Respektování denního světla

Cest k dobrému zdraví je několik; mimo jiné je potřeba myslet i na kvalitní a dostatečný spánek, či na sladění svého biorytmu a vnějšího prostředí. Dynamické a pravidelné změny světla spolu s vrozeným biorytmem ovlivňují naše fungování během dne. Pro naše zdraví je vhodné, pokud se probouzíme do přirozeného ranního světla, máme jeho dostatek během dne a spíme v úplné tmě. Denní světlo pozitivně ovlivňuje všechny věkové skupiny; zejména má vliv na správný vývoj dětí. Nedostatek přirozeného světla může způsobit poruchy spánku, podporovat únavu, i zvýšit hladinu stresu. Známým onemocněním, které je propojeno s nedostatkem denního světla, je sezónní afektivní porucha (SAD) - tato porucha vzniká v souvislosti se změnou ročních období. Z hlediska lidského zdraví je významná dostatečné expozice dennímu světlu, a to konkrétně to, zda jsme mu vystaveni v optimální míře a ve správném čase. Jinak může dojít k narušení tzv. cirkadiánní rytmů. To může mít za následek nespavost, únavu, změny v metabolismu a imunitě, ba dokonce i poruchy nálady.

Dopřejte si kvalitní spánek

Úplná tma má spolu s matrací a správnou teplotou zásadní vliv na kvalitu spánku. Když si partner svítí stolní lampou nebo i noční pouliční osvětlení - i tyto faktory mohou ovlivnit jeho sníženou kvalitu. S pouličním osvětlením a vlivy, které přicházejí z exteriéru, může pomoci vnější stínění. V kombinaci s dálkovým ovládáním přinese maximální komfort a zlepšení spánku. Tak, jako je pro tělo důležité denní světlo, je pro něj důležitá i tma. Stínění pomůže dosáhnout úplnou tmu - například venkovní roleta, která  je zcela zatemňující a umožní tak kvalitní spánek nejen v noci, ale i odpoledne. Spolu v kombinaci se systémem dálkového ovládání může zdárně přispěje k maximálnímu komfortu obyvatel. Postará se o automatické otevírání a zavírání oken a pohyb stínících doplňků. A učiní tak na dálku, pouze prostřednictvím dálkového ovladače.

Autor: Martina Dvořáková