Dřevěná okna jen od certifikovaného výrobce

Datum článku: 7. 7. 2014

Pokud chceme mít kvalitní okno, nestačí jen zvolit materiál, tvar a barvu. Pečlivě musíme vybírat i firmu, u které si okna dáme vyrobit, jakož i realizační firmu, která nám je důkladně namontuje.

Dřevěná okna jen od certifikovaného výrobce

Konstrukce dřevěného okna

Známe tři základní typy konstrukce oken: jednoduchá, dvojitá a zdvojená okna. V současnosti se vyrábějí jednoduché okna z lamel navzájem slepených do jednoho hranolu - eurohranolu. Taková okna se nazývají eurookna.

Dřevěné okno by mělo splňovat tyto podmínky

 • rám a křídlo vyrobené z lepeného třívrstvého dřeva by měly být od certifikovaného výrobce
 • spodní vlys okna, který je nejvíce vystaven povětrnostním vlivům, by měl být chráněn hliníkovou okapnicí, ta v kombinaci s plastem slouží k minimalizaci tepelných mostů, protože hliník je lepším tepelným vodičem jako dřevo
 • v praxi je zatím nejpoužívanější rohový spoj okenních rámů pomocí dvojitého čepu a rozčepu, slepených k sobě lepidlem, které dostatečně odolává vlhkosti (odolnost lepidla ve třídě D4).Stejně se používají i rybinové spojky, jejichž výhodou je jednodušší a rychlejší montáž a vysoká variabilita
 • skelný systém by měl být minimálně z izolačního dvojskla s hodnotou U g alespoň na úrovni 1,1 W / (m 2. K) s použitím tzv.. teplého okraje, který eliminuje vedení tepla přes distanční rámeček skelného systému, v detailu zasklení by měl být použit silikon v dostatečném objemu, aby se vyplnil celý obvod zasklení, dřevěná zasklívací lišta by měla být umístěna z interiérové ​​strany okna, aby nedošlo k jejímu dřívějšímu znehodnocení vlivem povětrnostních podmínek
 • těsnění by měly být minimálně dvě - jedno v drážce ve středové zóně a druhé na vnitřní straně křídla, středové těsnění by nemělo být v rozích přerušeno
 • závěsy na kování okna by měly mít možnost nastavení alespoň ve třech směrech a spodní závěs by měl být rohový, aby zajistil dostatečnou oporu pro okenní křídlo, uzavírací mechanismus při výšce okna nad 60 cm se doporučuje alespoň tříbodový a čtyřpolohovací (pro otevíravě sklopná okna) - zavřeno, otevřeno, sklopené a mikroventilace, u oken o šířce větší než 90 cm by mělo být použito celoobvodové kování
 • povrchová úprava by měla být alespoň třívrstvá: impregnační základ, střední vrstva a silnovrstvá lazura, nátěr musí být dostatečně odolný proti vodě a pružný při možném mechanickém poškození (např. led), měl by se použít nátěr od osvědčených výrobců nátěrových látek se zárukou nejméně tři roky

Montáž oken

Montáž určuje kvalitu užívání a funkčnosti okna zabudovaného do stavby. Jde o postupy a materiály používané při spojování okna se stavbou a při jeho následném dokončení. Podmínky ovlivňující kvalitní osazení okna:

 • umístění okna ve správné poloze ve stěně,
 • ukotvení okna ve svislé poloze,
 • dostatečný počet uchycovacích prvků,
 • dostatečné vyplnění spáry izolační pěnou,
 • správné osazení a ukončení parapetních desek,
 • kvalitní ukončení ostění, aby bylo okno správně a kvalitně osazené, třeba se vyhnout některým základním chybám (nekvalitní montáži)

Chyby při osazení okna

1. Umístění okenní konstrukce do nesprávné polohy vzhledem na tloušťku stěny. Tímto nesprávným umístěním dochází k deformaci teplotního pole v detailu osazení okna, což může způsobit snížení teploty na vnitřní straně ostění pod teplotu rosného bodu, a tím i vznik kondenzace. Nejvhodnější je umísťovat okenní konstrukci při homogenní stěně do jejího středu, a pokud se stěna skládá z více vrstev, do zóny s nejvýznamnějším tepelně izolačním materiálem.
2. Okno musí být osazeno ve svislé poloze. Pokud to není splněno a např.. horní okraj je umístěn více směrem do interiéru, na spodním vlysu se může hromadit nežádoucí voda.Nejjednodušší způsob kontroly svislé polohy okna je, že okno otevřete a necháte ho otevřené asi v 45 ° úhlu proti stěně. Pokud se nehýbe, je osazeno svisle.
3. Správné ukotvení okna je důležitou podmínkou pro jeho bezpečné používání. K ukotvení třeba vždy použít k tomu určené lavičníky, šrouby, hmoždinky, osazovací rámy. V některých případech se stává, že na ukotvení se použije pouze tepelně izolační pěna, která však nemá kotevní funkci, a proto není dostatečným prostředkem ukotvení.
4. Izolační pěna používaná k utěsnění spáry mezi oknem a stěnou musí být použita v přesném množství. Pokud je její málo, dutiny v této spáře nevyplní dostatečně, čímž může dojít ke kondenzaci vodní páry ve spárách. Následkem je znehodnocení dřevěné konstrukce okna, ale i samotné stěny. Na druhé straně pokud je její příliš, přečnívá mimo okenního rámu, a tím brání osazení parapetních desek a kvalitnímu ukončení ostění. Mnoho montážníků tento problém řeší odříznutím přebytečné pěny, tím se však poruší její pórovitá struktura, která je po vypěnění na povrchu uzavřena, a může docházet k průniku vlhkosti do ní a také ke kondenzaci vodních par.Tyto poruchy se však mohou projevit až po dlouhé době od dokončení stavby a všimneme si je až tehdy, když se projeví na stěně nebo když je už pozdě na záchranu dřevěné konstrukce okna.Nesmíme zapomínat ani na skutečnost, že izolační pěny při delším působení ultrafialového záření a povětrnostních podmínek degradují. Proto je důležité, aby se dokončovací práce co nejrychleji dokončily od osazení okna do stavby.
5. Aby byla vnější parapetní deska správně osazena, je třeba ji ukončit u ostění tak, aby byl konec překrytý omítkou nebo vnějším obložením ostění. Pokud se totiž parapetní deska ukončí před finální úpravou ostění, může tímto místem proniknout dešťová voda, v některých případech až do interiéru. Pod desku třeba použít tepelně izolační desku, ne izolační pěnu, která ji při změně objemu může zdeformovat. Pokud je hliníková parapetní deska delší než 3 000 mm, je třeba ji přerušit zvlněným dilatačním profilem na eliminaci deformací způsobených tepelnou roztažností materiálu, ze kterého je vyrobena.

Vizitka kvalitního okna

Aby nám okno dobře sloužilo, musí být v první řadě funkční. Nezapomínejme však, že musí splňovat i tepelně technické, akustické, optické požadavky, být prodyšné a odolné proti zatékání.Tepelně technické vlastnosti charakterizuje hodnota součinitele prostupu tepla okna U (maximum pro nové budovy UOK = 1,7 W / (m 2. K)). Při neprůvzdušnosti se vychází z hygienické podmínky výměny vzduchu v místnosti. Pokud je okno velmi těsné, nedochází k výměně vzduchu a může se stát, že se v takovém prostředí po delším čase bez větrání nebudeme cítit dobře. Je však třeba dbát na to, aby tato průvzdušnost nebyla příliš vysoká. V tom případě by mohlo docházet k tepelným ztrátám infiltrací studeného vzduchu do interiéru.

Aby nedocházelo k pronikání nežádoucí vlhkosti do detailu osazení okna,

mějme na paměti pravidlo: Zvenku těsné, jak je jen nutné, zevnitř těsné, jak je jen možné!

Co by mělo splňovat kvalitní okno

1. Musí zajistit dobrý výhled ven a dostatečně a rovnoměrně prosvětlit interiér. Toho lze dosáhnout dostatečnou plochou zasklení, která by měla být minimálně 10% z plochy místnosti.
2. Mělo by šetřit energii potřebnou na vytápění tím, že bude mít dostatečné tepelně technické vlastnosti zasklení i okenního rámu. Podmínku ČSN splňují okna tlusté 68 mm se zasklením s U g = 1,1 W / (m 2. K). V současnosti je však lepší investovat do silnějších oken (alespoň o tloušťce 78 mm) s izolačním trojsklem (U g ≤ 0,8 W / (m 2. K)), a to pro rostoucí ceny energií.
3. Mělo by omezovat nadměrné tepelné zisky v letním období. K tomu slouží doplňkové konstrukce pro okna: rolety, žaluzie, okenice atd..
4. Okny musí být dosažena minimální hygienická podmínka výměny vzduchu v místnosti, což je polovina objemu místnosti za hodinu.
5. Okno musí zabránit průniku vody do místnosti, a to několika těsněními v konstrukci okenního křídla a rámu a jejich dostatečným domáčknutím po celém obvodu okna (pomocí celoobvodového kování).
6. Manipulace s okenním křídlo musí být spolehlivá a bezpečná. Tento požadavek dnes už splňují všechny dodávané kování.
7. Okno musí zabraňovat nadměrnému hluku doléhající z exteriéru do vnitřních prostor budovy.
8. Musí zabránit vloupání, i použitím bezpečnostních skel. Na druhé straně však musí umožnit případný únik z budovy např.. před požárem.
9. Udržování okna by mělo být bezproblémové - jednoduchý způsob promazání závěsů, údržby povrchové úpravy a mytí skel.
10. Podmínkou je dlouhá životnost (alespoň taková, jako je životnost budovy - při pravidelném udržování), neškodná a ekonomická recyklace a likvidace.

Pokud jsme se již rozhodli pro dřevěná okna,

bude vhodné, pokud si jejich kvalitu porovnáme s výše zmíněnými body. Třeba si však prověřit i firmu, u které si okna chceme nechat vyrobit a namontovat. Výrobců dřevěných oken je totiž mnoho, ale pouze několik z nich nabízí služby a kvalitu výrobku na vysoké úrovni. Pokud je to možné, prohlédnout si nějaké výrobky konkrétní firmy a její práci, a tím se přesvědčíme o její kvalitě. Případně se popovídáme s uživateli výrobků o zkušenostech, které mají s daným výrobcem (komunikace s firmou před nákupem, kvalita montáže a spokojenost, resp. nespokojenost při užívání oken).