Bezpečnost domu není drahý luxus

Pracujete a těšíte se z toho, co si své vydělané peníze koupíte a na druhé straně jsou lidé, kteří raději než by pracovali, kradou. Sice s vývojem techniky je jejich “povolání” stále náročnější, ale na druhou stranu existují lidé, kteří těmto nenechavcům přímo své tvrdě vydělané peníze nabízejí. A jak jste na tom vy se zabezpečím svého bytu nebo domu?

bezpečnost bytu a domu, okna, dveře, bezpečnostní zámek

Dosažení bezpečnosti domu není luxusem

Existují dostupné a velmi účinné organizační a technické prostředky ochrany domácností, které zlodějům trvale znepříjemňují život a kriminalitu výrazně snižují. Ke krádežím vloupáním dochází nejčastěji mezi devátou a čtrnáctou hodinou a během víkendů. Ze statistik sestavených podle způsobů vniknutí do objektu vyplývá, že pachatelé se dostávají do objektů nejčastěji okny, hlavními dveřmi, dveřmi z chodby a zadními dveřmi. Dále pachatelé vnikají do objektů přes mříže, okenice, plot, dveře balkonů, sklep, stěnu, podlahu a strop.

Mechanické zabezpečení

Prvním opatřením na ochranu obydlí jsou mechanické úpravy a zabezpečení nejrizikovějších míst objektů - oken a dveří. Mezi mechanické zábranné prostředky (klasickou ochranu) patří zejména bezpečnostní uzamykací systémy, bezpečnostní systémy dveří, mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní skla, trezory a bezpečnostní schránky.

Vstupní dveře

Nejzranitelnějším místem všech objektů jsou vstupní dveře. Obecně je lze rozdělit podle toho, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Ve starší zástavbě v bytech převládají dřevěné jednokřídlé-a dvoukřídlé dveře v dřevěných zárubních. Tyto dveře na první pohled vypadají masivní, ale pokud nejsou vybaveny některým z bezpečnostních zábranných prostředků, představují pro zloděje jen malou překážku. V panelové zástavbě se setkáváme s dveřmi v ocelových zárubních. Jejich kvalita a prostupnost bez dalších úprav a přídavných bezpečnostních prvků jsou nedostatečné než u předchozích dveřích. Při navrhování vstupních dveří rodinných domů se často přihlíží jen na estetické hledisko (způsob jejich zasklení) a už méně se berou v úvahu jejich mechanická odolnost a bezpečnost.

Zárubně

Kovové zárubně se dají snadno roztáhnout heverem. Ochrana je jednoduchá: do obou svislic zárubní se nalije řídký beton, který po vytvrdnutí zabrání jejich roztažení. V současnosti se mohou přímo montovat bezpečnostní zárubně. Jsou to většinou silné svařované pásy nebo profilové ocelové rámy, které pomocí kotevních čepů nebo háků zapadajících do ozubů zabraňují násilnému vyražení zárubně ze zdi. Osazení zárubně pro zavřené dveřní křídlo musí být dostatečně hluboké, aby se dveře nemohly vysadit ze závěsů (pantů) pomocí páčidla.

Dveřní křídlo

Při nezajištěných vstupních dveřích stačí na otevření pořádně kopnutí nebo vyražení ramenem.Tímto způsobem se vylomí buď závora zámku, nebo zapadací (krycí) plech zabudovaný v zárubni. Ve staré zástavbě přibývá i další problém: výplňové (kazetové) dveře. Při nich stačí vykopnout spodní výplň a uvolněným otvorem vlézt do bytu. Pokud chceme svůj byt nebo dům dobře chránit, musíme se přesvědčit, zda jsou dveře dostatečně odolné. Pokud jsou dveře dostatečně pevné, stačí je doplnit příčnou závorou ​​nebo rozvorový systémem závor do všech stran. Pokud nejsou pevné, je třeba je vyztužit, zpevnit nebo vyměnit za bezpečnostní dveře, které splňují bezpečnostní i protipožární hlediska. Bezpečnostní dveře mají zesílenou konstrukci a jsou vyztuženy v celé ploše. Jako výztuž se používají zejména kovové plechy o tloušťce 2 až 3 mm a speciální výplně (někdy mají i funkci protipožární, protihlukovou a pod.). Důležité je, aby na celé své ploše neměli místo, které by se dalo prokopnout, jak to je u starších kazetových dveřích a lehkých voštinových dveřích. Vyražení dveří můžeme zabránit zpevněním zárubně ocelovým pásem podél celého obvodu dveří. Ochrana proti vypáčení spočívá v Obita rámu dveří z vnitřní strany kovovým profilem k zakrytí škváry mezi rámem a dveřmi. Prokopnutí dveří lze zabránit oplechováním vnitřní strany dveří.

Závora

Vstupní dveře musí mít bezpečnostní zámek. Zámek na dveřích musí být odolný proti násilí, vrtání a musí mít bezpečnostní cylindrickou vložku nebo klíč trezorového typu (motýlkový). V žádném případě se u vstupních dveří nesmí používat zámky s obyčejným nebo dózickým klíčem.Nejdůležitější částí zámku je uzamykací závora. Zámek musí mít závoru nejméně na dva západy.Závora musí být masivní a dostatečně široká, aby zajišťovala zámek a zárubeň. Závoře musí odpovídat i protikus, do kterého se zasouvá závora. Je to buď zapadací plech, nebo jsou to přímo otvory v ocelových zárubních dveří. Některé zámky mají místo jedné ploché závory více závor, většinou s kruhovým průřezem. Zámky s rozvorový systémem (soustava tyčových závor) se nazývají zámky s vícenásobnými západy (vícezávorový systém). Tento systém se používá po obvodu dveří. Dosahuje se tak trojnásobné, čtyřnásobné, šestinásobné až devětkrát zabezpečení a zároveň i zpevnění dveří.

Vložka zámku

Další důležitou součástí zámku je vložka zámku. U nás se nejvíce používají zámky s profilovou cylindrickou vložkou. Klíče od této vložky jsou ploché a mají podélné drážky. Aby cylindrická vložka byla zajištěna proti otevření planžetou, musí mít překrytý profil vstupního otvoru na klíč a musí mít bezpečnostní prvky, které ji chrání před otevřením planžetou, před vytržením cylindru nebo před jeho zaražením. Bezpečnostními prvky mohou být ocelové plátky, válečky nebo kuličky zabudované do tělesa vložky. Cylindrické vložky pro ploché klíče (s úkosem nebo s jamkami) nemají důsledně profilován celý klíčový vstup, ale většinou jen na polovině obdélníkového otvoru. Ten je relativně velký, proto musí mít vložky na zamezení použití planžety. Ve vnitřní konstrukci musí mít jiné zabezpečovací prvky. Správná bezpečnostní cylindrická vložka musí mít omezení kopírování klíčů pro nepovolanou osobu. To zajišťuje bezpečnostní karta, bez níž zámečnické provozovny kopii klíče nevyrobí. Chrání se tak bezpečnost majitele, ale poukazuje to i na serióznost výrobní firmy. Některé výrobní podniky dokonce zhotovují kopie pouze ve svých dílnách. Pokud bychom však potřebovali vyměnit vložku (např. při ztrátě či krádeži klíčů), existuje vložkový semaforu systém, který znamená, že k vložce se dodávají tři druhy klíčů s jiným kódovým uspořádáním. Když se ztratí klíč červené barvy, zasune se do vložky žlutý klíč a vložka se sama překóduje na novou variaci. Stejně při ztrátě žlutého klíče postupuje se zeleným klíčem - proto název semaforové vložka. Zámek kování na dveřích musí být zakryt pomocí krytu nebo štítu. U vstupních dveří se na krytí nesmí použít kování bakelitové ani z měkkých kovů a hmot.Kování nesmí být ani přišroubované z vnitřní strany dveří. Vložka zámku nesmí z kování přečnívat více než 3 mm, aby se nedala vylomit. Nejlepší je použít zakrytování bezpečnostním kováním. Je vyrobeno z legovaných ocelí nebo i z běžných kovů, ale s ocelovými vložkami.Takové kování je odolné proti odtržení, navrtání, odlomení i odšroubování. Kování má často i krytky pro vlastní zámkovou vložku (vstupní otvor klíče) proti poškození a znečištění. Zámkovou vložku překonávají zloději nejčastěji rozlomením, odvrtáním nebo otevřením planžetou. Rozlomení vložky zámku lze zabránit pomocí nezlámatelné vložky nebo bezpečnostním kováním. Odvrtání vložky zámku se zamezí kováním s ocelovou krytkou vložky. Otevření planžetou lze ztížit bezpečnostní vložkou s překrytým profilem.

comments powered by Disqus


Podobné články


Jak vybrat účinnou čističku vzduchu do domácnosti?

Stále více domácností si pořizuje čističku vzduchu, protože jim záleží na zdraví svých členů. Přestože...
více...

Velké a originální vstupní dveře značí, že za nimi nebydlí žádní přízemní lidé

Vybíráte vstupní dveře? Tak si dejte opravdu záležet, protože vstup do domu či bytu, to je první dojem, který...
více...

Co nesmí chybět ve výbavě zahrádkáře? Montérky, rukavice, respirátor a chrániče kolen!

Pracujete rádi na zahradě a kolem domu? Tak to chce ale dobré pomocníky. Teď nemyslíme členy rodiny, ale pracovní...
více...

Bydlení ve stodole Aneb barndominium v luxusní podobě

Bydlení v zemědělských budovách - „barndos“, je nové, pohodlné a krásné bydlení v souladu s přírodou....
více...

Dřevodomek je zdravé a krásné bydlení, které se vyplatí

Líbí se vám dřevodomky a bojíte se jejich zvýšené potřeby údržby? Tak ano, určitě dřevomek se bez...
více...

Zdravé bydlení nemusí být zároveň drahé bydlení

Bydlení, to je jeden z předpokladů šťastného života. A právě kvůli bydlení se i nejčastěji zadlužujeme. Ale...
více...

Příjemný chládek v bytě i bez klimatizace? Zkuste folie na okna nebo římskou roletu!

Ne všichni máme doma klimatizaci. A důvod není ten, že by to byl extrémně finančně náročný spotřebič....
více...

Přilba na kolo pro děti a jejich rodiče

Cyklistická přilba je především ochranná pomůcka, která dokáže ochránit zdraví a život. To by si měli...
více...

Zjistěte si potřebné soukromí vaší domácnosti

Každý, kdo se rozhodne své životní cesty spojit s vlastním bydlením tak činí proto, aby se dočkal tolik...
více...

Mikroventilace zajistí čerstvý vzduch a zdravé bydlení s minimálními ztrátami tepla

Bydlet zdravě, to znamená, pravidelně doma větrat. Čerstvý vzduch potřebujeme nejen proto, aby se nám lépe...
více...