GSM a kamerové systémy hlídání majetku

Neexistují žádná okna a dveře, které jsou 100% odolné proti vloupání. Ale existuje způsob jak nejlépe zabránit vniknutí cizí osoby. Pachatele, který se pevně rozhodl pro vloupání do vaší chaty či chalupy, nezastaví nic. Ale riziko jeho objevení při vloupání lze zvýšit, a tak působit odstrašujícím na dalších pachatelů. V principu jde o používání takových bezpečnostních prostředků, které vloupání co nejvíce ztíží, protože podle statistik se nechtění návštěvníci většinou vzdají, jestliže se dovnitř probíjet déle než 5 minut.

bydlení, bezpečnost, zabezpečení majetku, GSM, alarmy

Začněme u oken

Zloději hledají cestu menšího odporu, a proto je třeba jim vytvořit co nejvíce překážek. Nejslabší místa v bytě a domě jsou okna a dveře. Proti rozbití okna pomohou bezpečnostní fólie nebo vrstvená skla. V přízemních bytech přispěje k ochraně bytu i namontování mříží. V současné době je už nemusíte zakrývat, protože v nabídce výrobců je široký výběr okrasných mříží.Případného zloděje nemile překvapí i uzamykatelná klika na okně, takže okno neotevře ani po rozbití okenní výplně. Elegantním řešením jsou okna s bezpečnostními roletami s elektrickým pohonem. Roleta vybavena trubkovým pohonem a bezpečnostním závěsem zvyšuje ochranu, neboť na její překonání jsou potřebné odborné znalosti a vniknutí by bylo velmi hlučné. Otočení hřídele rolety při pokusu o nadzvednutí zabrání elektromagnetická brzda pohonu. Pomocí bezpečnostních závěsů, které tlačí svým uzavíracím systémem stažené rolety směrem dolů a tím zabraňují nadzvednutí, si také zabezpečíte svůj dům před nechtěnými návštěvami. A pokud si ovládání exteriérových rolet doplníte o programovatelné spínací hodiny, které případně lze propojit se zabezpečovacím systémem, bude váš spánek opravdu klidný.

Dobré dveře tvoří základ

Druhým nejslabším místem nejen na chalupě jsou dveře. Kvalitní bezpečnostní dveře jsou pro zloděje výstrahou. Samotné dveře však nestačí. Musí být ve spojení se zárubní, která je zpevněna ocelovým pásem podél jejich obvodu a vyplněna betonem. Zámek zloděj nerozlomí, pokud bude chráněn bezpečnostním kováním nebo protizlomovou vložkou. Planžetu zastaví bezpečnostní vložka s překrytým profilem nebo s klíčem s prohlubněmi. A aby se nedaly dveře vysadit z pantů, lze použít zábrany. Při výběru mechanických zábranných prostředků je důležitá jak cena, tak kvalita. Každý výrobek by měl mít certifikát nebo posouzení příslušné státem akreditované zkušebny podle příslušné normy, která zařadí dveře do určité bezpečnostní třídy. Podle normy ENV 1627 se rozlišuje několik bezpečnostních tříd, které přesně určují proti čemu a jak dlouho by měly bezpečnostní dveře odolávat. Zkoušky bezpečnostních dveří na bezpečnost podle evropské normy ENV 1628 spočívají i v manuálním pokusu o překonání dveří ve stanoveném čase pomocí přesně definovaného nářadí. Samozřejmě, čím vyšší je bezpečnostní třída, o to lépe nářadí musí pachatel použít a spotřebovat o to více času. Například nářadí na překonání dveří v bezpečnostní třídě 2 neobsahuje páčidlo , což znamená, že dveře nejsou zkoušeny na překonání pomocí nejčastěji používaného nářadí - páčidla. Na rozdíl od dveří v bezpečnostní třídě 2 jsou dveře v bezpečnostní třídě 3 zkoušeny a musí být odolné proti překonání pomocí tohoto nářadí. A samozřejmě i čas odolnosti proti manuálnímu napadení je ve srovnání s méně zajištěnými dveřmi skoro dvojnásobný. Proto, pokud přemýšlíte o bezpečnostních dveřích, vyberte si dveře ve třetí bezpečnostní třídě. Všechny bezpečnostní třídy se určují zvlášť pro celkovou dveřní konstrukci, zámek, kování a sklo.

Poplachové a zabezpečovací systémy na hlášení narušení

Poplachové systémy na hlášení narušení se využívají především pro signalizaci napadení nebo narušení objektu a už dávno nejsou určeny pouze pro zámožnější obyvatele. Množství firem nabízí bezpečnostní systémy ve vysoké kvalitě, ale za přístupnou cenu, která je srovnatelná s cenami běžných domácích spotřebičů. Další výhodou moderních zabezpečovacích systémů je jejich snadná montáž, která si většinou nevyžaduje žádné stavební úpravy a když, tak jen v minimálním rozsahu. Toto umožňuje komunikace celého systému, která pracuje na principu rádia, přičemž jednotlivé součástky systému napájejí baterie. Samotná instalace je velmi čistá (s minimem vrtání a sekání) a rychlá (tj. levná). Výsledný vzhled interiéru není narušen instalačními lištami. Systémy se dají velmi rychle rozšiřovat i jednoduše odinstalovat (například, když se stěhujete). Samotestující funkce všech částí systému upozorní na případnou poruchu nebo potřebu výměny baterií. Takový zabezpečovací systém je velmi spolehlivý, protože výměna informací mezi senzory a centrálou probíhá na dvou rozdílných frekvencích. V případě, že je jedna frekvence rušena, okamžitě nastane změna komunikační frekvence a systém pracuje dál. Pro zjišťování napadení nebo narušení objektu se používají různé druhy snímačů. Jejich signály jsou dále zpracovány a vyhodnoceny zabezpečovací ústřednou, která vyhodnocen signál přenese na sirénu, telefonní linku nebo GSM, odkud přechází dále na předem určená telefonní čísla nebo PCO (Pult Centralizované Ochrany). V praxi to znamená, že při vzniku poplachu může být spuštěna akustická a optická signalizace přímo v chráněném objektu nebo v jeho blízkosti a také může dojít k přenosu hlasové a SMS zprávy o poplachu i s výstupem na vybranou bezpečnostní službu nebo přímo k vám. Poplachové systémy mohou sloužit na ochranu obvodovou (hranice pozemku), plášťovou (narušení obvodových stavebních částí objektu), prostorovou (ochrana interiéru) a předmětovou (ochrana cenných předmětů). Systémy vnější obvodové ochrany jsou však velmi náročné po technické i finanční stránce, a proto se na ochranu rodinných domů a chat používají jen zřídka.Základ poplachových systémů tvoří snímače, které dokáží vyhodnocovat změny stavu prostoru, ve kterém jsou nasazeny. Použít můžete PIR-čidla (Passive Infra Red), které reagují na změnu stavu teploty v oblasti infračerveného záření, magnetické kontakty (pro kontrolu dveří, oken apod..), Tísňové hlásiče (k vyvolání poplachu v kritických situacích), otřesové snímače (reagují na mechanické otřesy), snímače rozbití skla nebo infračervené závory. Dalšími nezbytnými součástmi bezpečnostního systému jsou poplachová ústředna (řídí funkčnost celého systému), klávesnice (slouží ke komunikaci se systémem a ústřednou) a signalizační zařízení (sirény, komunikátory a rádiové moduly). Poplachové systémy lze rozšířit o požární systém, se kterým pracují společně přes jednu ústřednu.

Monitorovací a kamerové systémy

Kamerové systémy (průmyslová televize PTV) se stále více stávají nezbytnou součástí všude tam, kde je třeba zajistit účinné hlídání, monitorování a kontrolu střeženého prostoru. Kamerové systémy lze spojit s poplašnými nebo přístupovými systémy, čímž se zajistí zvýšení ochrany objektu. Videosignál a zvukový výstup z jednotlivých kamer lze dále zpracovat různými technologiemi. Podle druhu záznamu se kamerové systémy dělí do dvou základních skupin:
Analogové systémy se stále používají pro jejich příznivou ceně v porovnání s digitálním systémem. Největším problémem zůstává vyhledání potřebných záznamů na pásce. Analogový záznam již není možné dále kvalitně zpracovávat (upravit jas, kontrast, zvětšovat). Digitální systémy mají mnohem snadnější obsluhu, která většinou vychází z ovládání softwaru v prostředí Windows, čímž nabízí velice příjemnou a hlavně rychlou zprávu kamerového systému. Speciální vyhledávací filtry umožňují vyhledat požadované videosekvence za velmi krátký čas. Díky rychlému rozvoji počítačové techniky se neustále zvětšuje kapacita harddisků a tím se prodlužuje doba záznamu (archivace). Zaznamenané události pak lze archivovat na vybrané digitální médium, nejčastěji CD. V kamerových systémech se nejčastěji využívají zařízení jako kamery, objektivy, monitory, videorekordéry, přepínače, kvadrátory a multiplexery (slouží k zobrazení výstupů s více kamer na jednom monitoru), různé polohovací jednotky a zařízení pro přenos videosignálu.

Využití GSM

V současnosti se dostávají do popředí GSM zařízení na přenos hlasové poplachové zprávy přes mobilní telefon. Lze je připojit na různé zabezpečovací zařízení pomocí výstupního relé s prolamovacím kontaktem. Zařízení se využívá k oznamování narušení objektu na 1 až 4 různá telefonní čísla mobilní i pevné telekomunikační sítě. Používá se hlavně jako zařízení k ústřednám poplachových systémů v místech, kde není možné připojení na pevnou telefonní síť.

Technicky náročnějším řešením jsou GSM brány,

které vám zavolají v případě narušení vašeho objektu (auto, chata, kancelář ...), umožní vám odposlouchávat v prostoru narušení, jakož i dálkově ovládat zařízení v objektu (vypnout motor v autě, ovládat topení, vypustit pitbulla ...).GSM brána neustále sleduje dva vstupy a podle naprogramovaných podmínek může prostřednictvím mobilního telefonu kontaktovat jedno až tři telefonní čísla dostupné telefonní sítě, tedy při neúspěšném volání umí uskutečnit automaticky další dvě volání. Při zatelefonování na mobilní telefon, ke kterému je připojena GSM brána, a zadání nastaveného hesla lze prostřednictvím klávesnice telefonu i dálkově ovládat výstupy, případně zjistit stav vstupů, zapnutí mikrofonu pro odposlech prostředí, kde se tento telefon nachází, nebo změnu konfigurace brány.

Nezapomínejte na kouřové a plynové senzory a hasicí přístroje

Současným trendem nejen při ochraně domů a bytů, ale i při zajišťování rekreačních objektů, je používání kouřových senzorů a hasicích přístrojů. Přechodně obydlené domy a objekty jsou mnohem častěji ohrožovány požáry a výbuchy způsobenými unikajícím plynem. Pokud se požár nebo unikající plyn pozdě zpozoruje, může dojít k rozsáhlým škodám a ublížení na těle. Kouřové a plynové senzory, jakož i hasicí přístroje jsou vhodným prostředkem na ochranu lidí a majetku před kouřem, plynem a ohněm. Riziko požáru nebo úniku plynu je o to menší, o co dříve se odhalí jeho zdroj, protože je často možné požár uhasit v zárodku jen pomocí hasicího přístroje. Samozřejmě, že je nezbytné, aby se obyvatelé seznámili s ovládáním hasicího přístroje. Kouřové a plynové senzory musí být nezávislé na dodávky elektrického proudu, a proto by měly být napájeny bateriemi. Kvalitní senzory zachytí i ty nejjemnější kouřové a plynové částečky a následně spustí zvukový výstražný signál.

Pro sluchově postižené se vyrábějí přístroje,

které při poplachu vydávají poplašné optické signály. V rodinných domech se doporučuje instalovat kompletní systém, který upozorní na nebezpečí obyvatel v celém domě. Podobným systémem mohou být propojené sousedící domy a objekty, aby v případě nebezpečí bylo upozorněno i nejbližší okolí.

comments powered by Disqus


Podobné články


Komín - cena na úkor kvality?

Ušetřit co nejvíce finančních prostředků při stavbě domu je v mnoha případech hlavní podmínkou stavitelů....
více...

Elektronický zabezpečovací systém nejen na zloděje

Elektronický zabezpečovací systém nechrání váš majetek jen před nežádoucími osobami, ale může obsahovat...
více...

Dveře v bytě a možnosti vhodného výběru

Na dobrém pocitu z bezpečného a klidného bydlení se samozřejmě podílejí zejména dveře. Pokud jsou...
více...

Co musí splňovat bezpečnostní dveře

Z hlediska vloupání jsou dveře spolu s okny nejrizikovějšími místy jakékoliv stavby. Kritickou částí dveří...
více...

Bezpečnostní dveře - ochrana proti nezvaným hostům

Dnešní domácnost se bohužel neobejde bez ochrany proti nezvaným hostům. Tématem číslo jedna především vchodové...
více...

Podle čeho vybírat barvy do domácnosti? Nebojte se své bydlení obléknout do lákavých odstínů!

Není žádným tajemstvím, že barvy na nás v nemalé míře působí. Mají vliv na naši psychiku, dokážou nás...
více...

Vyznejte se ve značení jističů a mějte dokonalý přehled o spotřebě elektřiny ve vaší domácnosti

Elektrický jistič má v domácnosti každý. Slouží k tomu, aby v případě potřeby, tedy tehdy, když dojde...
více...

Jak vybrat dětské koberce do jejich pokoje? Přednost dejte syntetice a pestrým barvám

Dětský pokoj je místem, kde děti nejen odpočívají, ale zejména si hrají, učí se. Je tedy jakýmsi jejich...
více...

PVC podlahy Gerflor Design Time a Designtex vás nezklamou, jsou odolné a hodí se všude

Slyšeli jste už někdy o PVC podlahách? Polyvinylchloridové podlahy se v posledních několika letech staly velmi...
více...

Rigidní podlahy - nová generace vinylových krytin

Rigidní podlahy představují zcela nový koncept podlahových krytin. Co to vlastně je a jaké výhody...
více...