V našem těle kolují těžké kovy, původci velmi vážných onemocnění. Zbavte se jich detoxikací!

Toxické těžké kovy znamenají doslova pohromu pro naše zdraví. V těle kolují a způsobují chronická onemocnění. Většina praktických lékařů se tímto problémem nezabývá a léčí pouze onemocnění, které způsobí viry, bakterie či plísně a problém setrvává. Mezi nejnebezpečnější těžké kovy patří na prvním místě rtuť a dále po ní následují olovo, arzén a kadmium.

zdraví, těžké kovy, rtuť, chronická onemocnění, detoxikace, spirulina, chlorella

Situace je vážná

Dnes je situace taková, že v našem životním prostředí se již nachází obrovské množství škodlivých látek. Mnozí lidé si například myslí, že pokud se narodí dítě, je zcela čisté. Ale dnes se už i děti rodí plné nebezpečných toxických látek. Výzkum Amerického Červeného kříže z roku 2004 zkoumal krev mnoha lidem. V těle každého člověka se nacházely stovky chemických průmyslových sloučenin včetně pesticidů, přípravků zabraňujících tvorbě skvrn, zpomalovačů hoření, změkčovadel a polychlorovaných bifenylů (PCB), jejichž používání je zakázáno od roku 1977! Tato studie byla provedena na novorozencích po porodu - na jejich pupečníkové krvi. Bylo v ní nalezeno 278 chemických látek a sloučenin, z nichž 180 vyvolává rakovinu zvířat a lidí, 217 poškozuje mozek a nervovou soustavu a 208 způsobuje vrozené vývojové vady.

Těžké kovy

Těžké kovy se na Zemi nacházejí přirozeně. Koncentrovanými se však stávají jako výsledek lidské činnosti. A tak mohou vstoupit do rostlin, zvířat a lidských tkání prostřednictvím dýchání, stravy a manuální činnosti. Pak se mohou navázat na a narušovat fungování životně důležitých buněčných složek. Toxické vlivy arsenu, rtuti a olova byly známy již ve starověku, ale metodické studie o toxicitě některých těžkých kovů se začaly objevovat až od roku 1868. U lidí se otrava těžkými kovy obecně léčí podáváním chelatačních činidel. Některé prvky, jinak považovány za toxické těžké kovy, jsou pro lidské zdraví esenciální, ale jen v malých množstvích.

Zdroje kontaminace

Jak bylo zmíněno, těžké kovy se v zemi nacházejí přirozeně a koncentrovanými se stávají prostřednictvím lidské činnosti. Jejich běžné zdroje vznikají při těžbě a z průmyslového odpadu, z emisí motorových vozidel, olověných baterií, hnojiv, barev, ošetřovaného dřeva, stárnoucí infrastruktury pro vodu a mikroplastu plovoucích v moři. Tetramethylolovo je jedním z nejvýznamnějších kontaminantů těžkých kovů používaných v současnosti. Arsen, kadmium a olovo se mohou nacházet v hračkách pro děti v množstvích, které přesahují normy. Olovo se v hračkách používalo jako stabilizátor, posilovač barvy nebo antikorozní činidlo. Kadmium se někdy používá jako stabilizátor nebo na zvětšení množství a lesku dětských šperků. Předpokládá se, že arzen se používá i ve barvivech. Alkoholici pravidelně užívající ilegální destilovaný alkohol mohou být vystaveni otravě arzenem nebo olovem, jejichž zdrojem je arzenem kontaminované olovo použité při pájení destilačního aparátu. Dalším zdrojem arsenu může být jed na krysy použitý v obilí a potravě. Olovo je nejrozšířenějším znečišťujícím z těžkých kovů. Olovo (z azidu olovnatého nebo ze styfnát olova používaného v střelných zbraních) se na cvičišti střelných zbraní postupně hromadí a znečišťuje místní životní prostředí vystavuje zaměstnance riziku otravy olovem.

Vstupní trasy

Těžké kovy se dostávají do rostlin, živočichů a lidských tkání přes dýchání, stravu a ruční manipulaci. Emise motorových vozidel jsou hlavním zdrojem vzdušných kontaminantů včetně arsenu, kadmia, kobaltu, niklu, olova, antimonu, vanadu, zinku, platiny, palladia a rhodia. Vodní zdroje (podzemní voda, jezera, potoky a řeky) mohou být znečištěny těžkými kovy vyluhování z průmyslového nebo obyčejného odpadu, kyselé deště mohou zhoršit tento proces uvolňováním těžkých kovů uvězněné v půdě. Rostliny vystaveny těžkým kovům prostřednictvím příjmu vody a zvířata konzumující tyto rostliny - příjem rostlinných a živočišných potravin je největším zdrojem těžkých kovů u lidí. Absorpce prostřednictvím pokožky například přes kontakt s půdou je dalším potenciálním zdrojem kontaminace těžkými kovy. Toxické těžké kovy se mohou bioakumulovat v organismech, protože se těžko metabolizují.

Škodlivé účinky

Těžké kovy se mohou vázat na životně důležité složky buněk jako strukturní bílkoviny, enzymy a nukleové kyseliny a narušovat jejich fungování. Symptomy a účinky mohou být různé podle kovu nebo kovové sloučeniny a dávce, která byla přijata. Obecně může být dlouhodobé vystavení toxickým těžkým kovům karcinogenní mít negativní účinky na centrální a periferní nervovou soustavu a oběhový systém.

Co s tím?

Je třeba si uvědomit, že toxické látky v organismu není snadné určit, protože běžně nekolují v krvi, ale ukládají se do jater, ledvin a hluboko do tkání. Pokud se je chceme zbavit, je třeba je nejprve z těch tkání uvolnit. Těžké chemikálie většinou odbourávají ledviny a toxické kovy odbourává játra, protože se musí navázat na žluč, tyto látky odejdou do střeva a ve střevě se ještě musí navázat na něco, s čím vyjdou ven. Pokud ve střevě tento sorbent není, tak se toxiny znovu absorbují zpět a tento proces se stále opakuje. Buď se to usadí, nebo to koluje a způsobuje problémy. Například některé detoxikační prostředky mohou toxiny uvolnit z tkání a orgánů, ale neodvedou je ven z těla. Vám se může stav zhoršit, můžete mít detoxikační krizi, a pokud to vysadíte, tak se látky neodvedou pryč, ale znovu se usadí. Jak to probíhá v krvi? Pokud se červené krvinky dostanou do styku s toxickými kovy, tak umírají, utíkají, zakroutí se nebo pukají, a tak jsme unavení, máme autoimunitní reakce. Bílé krvinky pohltí toxické kovy, ale nejsou schopny je nijak zpracovat. Takže bílá krvinka buď zemře a nám se sníží imunita, nebo se bílé krvinky samy stanou toxickými, napadají naše orgány a spouštějí autoimunitní choroby jako alergie, atopické ekzémy, atd. Někdy, pokud se v krvi nacházejí těžké kovy, mohou se kolem nich shlukovat krevní destičky a vzniká riziko trombózy.

Potraviny s chelatačními účinky

Naštěstí v přírodě existují potraviny, které mají chelatační účinky, tedy dokáží na sebe vázat těžké kovy a pomoci jejich odvádět z našeho těla ven. Je vědecky potvrzeno, že mezi takové potraviny patří řasy chlorella a spirulina. Nebezpečné těžké kovy dokáže odstraňovat koriandrová nať, rtuť pomáhá odstraňovat petrželka. Důležité jsou i potraviny obsahující síru jako cibule a česnek nebo brukvovitá zelenina (květák, růžičková kapusta, brokolice, kadeřavá kapusta, atd.), ta pomáhá i při detoxikaci organismu.

Pektin

Pektin, nacházející se v ovoci a zelenině, vychytává těžké kovy a další kontaminanty z krevního oběhu. Tyto toxické látky se pak vyloučí z těla prostřednictvím moči. Dobrými zdroji pektinu jsou například zelená jablka, zelí, banány, řepa, hrozny, mrkev a citrusy. Pomáhá i kyselina alfa-lipoová, která se v malých množstvích nachází ve špenátu, hrášku, brokolici, rýžových otrubách a v růžičkové kapustě. Na detoxikaci jsou potřebné i aminokyseliny.

Závěr

Vystavování se těžkým kovům může mít škodlivé účinky na naše zdraví. Rtuť může ovlivnit vývoj mozku. Zdá se, že kadmium a olovo snižují u mužů plodnost, měď může být rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby, a to vše se může spojovat se zvýšeným rizikem rakoviny. Těžké kovy přítomné v naší stravě často přesahují bezpečné hodnoty. Některým kovem lze jen těžko vyhnout, nacházejí se v cigaretách, mase, mořských živočiších, některých druzích lahůdkového droždí, a dokonce i v obilovinách a zelenině. Hliník se nachází například v čaji, ale fytonutrienty, které čaj také obsahuje, brání jednoduché pohlcení hliníku.

Tip

Výzkumy potvrzují, že biologická dostupnost těžkých kovů může být nižší z rostlinných potravin než ze živočišných, a to i navzdory faktu, že rostlinné potraviny mohou někdy obsahovat těžkých kovů více. To je důvod, proč mají někdy vegetariáni méně kadmia, olova a rtuti, i když je jejich příjem těžkých kovů vyšší než příjem masožravců (a přechod na rostlinnou stravu sníží hladinu těžkých kovů již do několika měsíců). Organická produkce může obsahovat méně těžkých kovů než potraviny z konvenčního zemědělství.

comments powered by Disqus


Podobné články


Rakovina vaječníků - tichý zabiják žen

Rakovina vaječníků je zákeřná choroba, která nebolí a často je odhalena až v pokročilém stadiu. Obtížně se...
více...

Odběr pupečníkové krve je investice do zdraví vašeho dítěte, ale také členů blízké rodiny

Uvažuje o tom, jak zajistit svému dítěti zdraví? Nechte mu zmrazit pupečníkovou krev hned po porodu. Sice tento...
více...

Rakovina nebude mít šanci, když změníte způsob stravování

Rakovina, přestože není nejčastější příčinou úmrtí, stále děsí nemalou část lidí. Dokonce tak, že si...
více...

Rybí tuk pro krásu a zdraví, ale také jako prevence nádorových onemocnění

Rybí tuk, vzpomínka na dětství, kdy nám ho rodiče nutili. Tehdy jsme si neuvědomovali, jak velký dar nám...
více...

Koření, která léčí - máta, koriandr a skořice

Pijete bylinkové čaje protože vám chutnají? Ano, tyto čaje jsou velmi lahodné, zajistí našemu tělu správný...
více...

Nebezpečné toxiny v našem těle - stroncium 90

Stroncium je lehký radioaktivní kov. V přírodě se nachází pouze ve formě sloučenin. Nebezpečný je izotop...
více...

Detoxikace těla i duše, ale zároveň úprava životního stylu

Detoxikace, nebo-li očištění pochází z latinského de-od a toxicus- jedovatý. Kúry, které očištění provádí,...
více...

Jak posílit dětem v zimě imunitu a zabránit zvýšenému výskytu nemocí z nachlazení?

Zimní měsíce dávají zabrat hlavně maminkám malých dětí, které navštěvují mateřské školky a školy. Malé...
více...

Houby prospívají zdraví, jsou zdrojem vitaminů a prevencí civilizačních chorob

Jedni je nesnášejí, druzí milují a jiným dělá radost je sbírat a rozdávat. Určitě jste uhodli, že budeme...
více...

Osteoporóza a její ovlivnění kvalitní stravou během dětství, dospívání a mládí

Osteoporóza, tedy patologické řídnutí kostí, postihuje sice převážně starší lidi, ale podmínky k tomuto...
více...