Zateplení stavby z celulózy a korku

Tepelná izolace má významný podíl na eliminaci tepelných ztrát. Jejím cílem je vytvořit příjemné vnitřní klima celé stavby. V současnosti se dostávají do popředí izolace z přírodních materiálů, které prospívají našemu zdraví a když doslouží, snadno a ekologicky se dají zlikvidovat.

stavba domu, zateplení, úspora energií, celulóza, korek

Před téměř 90 lety využil stavitel jménem Thomas Jefferson

při výstavbě domu v USA pravděpodobně poprvé přírodní izolační materiál - celulózu - polysacharid, který je součástí mnoha podpůrných struktur rostlin. V rostlinách je celulóza hlavní složkou buněčných stěn a dodává jim mechanickou pevnost a odolnost. V současnosti se celulózová izolace vyrábí recyklací novinového papíru. Jefferson však použil nejdostupnější materiál - dřevo.Izolace byla vyrobena z lýka a kůry uzavřené v papírovém obalu. Do dnešních dnů můžeme tuto izolaci najít v některých historických objektech na severovýchodě USA. U nás se jako zásypy dutých stropů používaly plevy smíchané s vápnem. S nástupem nových izolačních materiálů (minerální a kamenná vlna) se rozvíjel i papírenský průmysl, který přinesl tepelně izolační i akustické desky na bázi papíru. Izolační desky z celulózy, zejména ve srovnání se skelným vláknem, však ve své původní formě přestaly být brzy efektivní, a tak byla celulóza zatlačena do pozadí. Změna v pohledu na celulózovou izolaci nastala začátkem 70. let s nástupem energetické krize. Energetická panika a volání po úsporách byly tak velké, že zájem o minerální a kamennou vlnu se nedal uspokojit. Proto se začaly hledat nové možnosti a především nové materiály, takže se opět dostala ke slovu celulóza.

Tepelná izolace z celulózy

Tepelná izolace z celulózy je izolace ve formě jemných vloček vyrobených z tříděného novinového papíru, která se nafoukává do připravené konstrukce. Vláknitá izolace funguje na principu mikroprostředí vyplněných vzduchem, který je uzavřen mezi vlákny. Jejich tepelně izolační kvalita závisí od jemného rozvláknění papíru s co největším počtem co nejmenších prostorů a vláken, které nesmí mít příliš vysokou tepelnou vodivost a musí být dostatečně dlouhé. Tyto vlastnosti vlákna se dosahuje speciální technologií turbínového rozvláknění, které je k vláknům velmi šetrné a v maximální možné míře zachovává jejich původní délku. Výhodou této jemné struktury je menší hloubkové provětrání izolace při odvětrávaných konstrukcích, čímž se zachovají izolační schopnosti v celé tloušťce konstrukce. Mezi další výhody tepelné izolace patří i velký fázový posun při přechodu tepla. V principu to znamená, že letní horko poledního slunce se při izolaci z celulózy do podkrovního prostoru dostane až po necelých pěti hodinách, když dosáhla na vnější straně střechy nejvyšší teplotu.

Jak se celulóza montuje

Celulózová tepelná izolace se do stavebních konstrukcí fouká pomocí aplikačního zařízení, ve kterém se balený materiál v pytlích rozvlákní a smísí se vzduchem. Standardní zařízení pracuje prostřednictvím dopravních hadic do vzdálenosti asi 40 až 45 m a výšky sedmého patra. Dopravu materiálu obstarává vzduch. V nové výstavbě při aplikaci do dřevostaveb lze postupovat dvěma způsoby:

  • Plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě, což přináší z hlediska spotřeby materiálu úsporu, protože se dá množství dopravené celulózy přizpůsobit konstrukci a jejímu sklonu. Navíc lze izolovat i drobné detaily vzniklé při montáži. 
  • Plnit prefabrikované konstrukce přímo při jejich výrobě v továrně. Při tomto způsobu je však třeba použít vyšší objemovou hmotnost celulózy, aby nedošlo v průběhu transportu k sednutí a vzniku tepelných mostů. Výhodu tovární práce tak mírně snižuje nevýhoda vyšší spotřeby a nutnosti vysoké technologické kázně. Na vodorovné plochy se aplikuje materiál s co nejnižší objemovou hmotností. To znamená, že na každý m3 izolace se spotřebuje 30 až 40 kg izolační celulózové vlny. Normované sednutí pro tento případ je maximálně 15% (při minerálních vláknitých izolacích je to 20%). Skutečné sednutí po několika letech je asi 10%. V praxi to znamená, že pokud chcete mít trvale zaizolované konstrukci vrstvou o tloušťce 20 cm, měla by vám aplikační firma nafouknout vrstvu o tloušťce asi 22 až 23 cm. Při uzavřených stropech se může stát, že se izolace během aplikace dotýká horního záklopu. Po určitém čase se však vrstva o něco sníží a vzduchová mezera se obnoví.

Předpokladem je právě aplikace co nejnižší objemové hmotnosti

U šikmých ploch, například při zateplení krovu, se musí množství materiálu na 1 m 3 zvýšit asi na 40 až 60 kg. Tato objemová hmotnost se zvyšuje podle sklonu konstrukce. Aby se zabránilo jakémukoli sesednutí používá se nejnižší hmotnost při střechách s nízkým sklonem a nejvyšší při strmých střechách. Nejnáročnější je vyplňování kolmých stěn. Zde třeba použít na každý m 3 tepelné izolace 55 až 65 kg celulózy. U historických objektů se montáž obvykle provádí  na stropní konstrukce tak, aby se zajistilo dokonalé vyplnění izolovaného prostoru. Při zateplení kleneb nebo obvodových stěn se velmi osvědčila i aplikace mírně zvlhčeného materiálu, protože vlhká izolace v požadované tloušťce přilne ke konstrukci a trvale zůstane v jednolité vrstvě bez nebezpečí sesuvu. Izolace navíc stále zůstává difuzně otevřená. Voda vyschne do 5 až 10 dní a z izolace se vytvoří přesná deska kopírující jakékoli výstupky a zaoblení konstrukce. Foukáním papírové směsi do bednění se vytváří vrstva potřebné tloušťky, čímž se vytvoří kompaktní tepelná izolace bez spár a styků. Využití najde jako nenosná tepelná izolace stěn, příček, stropů a střech. Vrstva vytvořená nasypáním papírové směsi je vhodná i jako zvuková izolace do podlah. Plnit se dají sádrokartonové příčky i obvodové konstrukce montovaných domů. Předností je možnost aplikace jedním otvorem do úseku o šířce 60 cm a výšce 3 m, což v podstatě představuje technologické předěly ať už v příčkách, nebo podpůrných konstrukcích montovaných staveb. Plnění se provádí pomocí hadice přes aplikační otvory. Při zafukování stěn to může být otvor o průměru 8 cm nebo u dutých stropech, otvor o rozměrech 20 × 25 cm. Bezprašný odvod dopravního vzduchu umožňují speciální aplikační koncovky X-Jet.

Vlastnosti tepelné izolace z celulózy

Základ papírových vloček tvoří rozvlákněná celulóza, která je obohacena boritými solemi. Tyto přísady ovlivňují vlastnosti hotového výrobku a zajišťují jeho odolnost proti ohni, proti vzniku plísní, a vytvářejí prostředí, které je pro hmyz a drobné hlodavce nepříznivé. Celulóza nasypaná v konstrukci je pro myši nepříjemná, nedokáže však omezit jejich pohyb, protože není k živému organismu agresivní. V praxi se celulóza použila při zateplování množství zemědělských objektů s velkým výskytem hlodavců (zejména menších druhů myší), kde následně došlo k výraznému omezení jejich výskytu. Požární odolnost zaručují látky jako kyselina boritá, borax pentahydrát nebo síran hořečnatý. Jde o anorganické sloučeniny, v nichž krystalické struktuře jsou i molekuly vody. Tyto látky mění vlivem teploty svou strukturu, čímž se zbavují právě molekul vody. Voda se při teplotách nad 120 ° C začne uvolňovat a chladí tak izolační vrstvu. Při dlouhodobějším působení přímého plamene se vlivem postupného obhořívání vytváří sklovitá vrstvička, která postup ohně dále zpomaluje. Prokázalo se, že materiál je do teploty 105 ° C zcela stabilní a jeho struktura se nemění. Nedoporučuje se jeho použití při izolování povrchů, které tuto teplotu překračují, protože hrozí chemické změny přísad, takže by z dlouhodobého hlediska nemusela ochrana proti ohni dosahovat původní parametry. Tepelná izolace z celulózy je schopna přijímat a vydávat vlhkost, proto dokáže vytvořit příjemné vnitřní klima. Důležitou podmínkou kvalitní izolace z recyklovaného novinového papíru je platný certifikát a odborná montáž školenými mistry.

Celulóza a voda

Na problém vlhkosti, respektive vody v izolační vrstvě je třeba dívat z různých stran. Běžným jevem je absorbování vodních par a vlhkosti izolačním materiálem ze vzdušné vlhkosti okolního prostředí. Rovnovážná vlhkost celulózy je asi 10%. Při této vlhkosti probíhá větší část zkušebních měření tepelné vodivosti, takže se dá označit jako nepoškozující, respektive, jednoduše řečeno, je zcela normální. Vzhledem k přírodní podstatě celulosy je snaha zbavovat se přebytečné vlhkosti velmi intenzivní, takže i po mírném navlhnutí se velmi rychle vrací k optimálních vlastnostem. Vodní páry, které procházejí izolační vrstvou a kondenzují na vodu, je třeba považovat za problém. Tato voda může kondenzovat přímo v izolaci nebo na konstrukci nad izolací a následně kapat do izolace. Voda znehodnocuje tepelně izolační vlastnosti a s jejím zvyšujícím se obsahem se výrazně zhoršuje funkce izolace. Tomuto jevu je třeba zabránit ještě v projekční fázi pomocí poměrně složitých výpočtů stavební fyziky. Důležité je vždy zajistit návrh a montáž pomocí odborné a zkušené firmy, která posoudí vaše požadavky a doporučí nejvhodnější řešení potvrzené i výpočtem. Vodu, která z různých důvodů nateče do izolace, je třeba řešit s rozvahou. Při malém natečení nemusí dojít ke znehodnocení, které by znamenalo výměnu izolace. Pokud je prostor dobře odvětraný, má celulózová izolace přirozenou schopnost rychle vodu odpařit a vrátit se do původního stavu.

Tepelná izolace z korku

Korkový dub, který roste v pásmu Středozemního moře, má schopnost regenerovat svoji kůru. Tento jev umožňuje její loupání, aniž se strom poškodil. K prvnímu loupání (virgin cork) dochází u dubu, který má alespoň 25 let a minimální obvod 70 cm. Následující sklizně korkové kůry jsou po dalších 9 až 11 letech během letních měsíců. Až při třetím sběru dosáhne kůra požadovanou kvalitu. Korkový dub se průměrně dožívá 180 let, což znamená, že se kůra může oloupat minimálně 17-krát. Světová produkce kůry se pohybuje okolo 320 000 tun ročně, z toho více než 50% se nasbírá v Portugalsku. Každá buňka obsahuje plyn podobný vzduchu, stěny buněk tvoří celulóza, suberin a vosk, což dělá z korku velmi dobrý izolant.

Tepelná izolace z korku je 100 % přírodní izolace,

protože se vyrábí z granulovaného korku (korkový šrot), který se ohřívá vodní párou na teplotu 380 ° C pokud nebobtná a nezačne se uvolňovat pryskyřice (suberin). Tato pryskyřice jednotlivé granulky spojí do korkových bloků. Pro výrobu tepelné izolace se často používá i regranulát, který vznikl recyklací korkové izolace. Korkové desky se hodí do fasádních zateplovacích systémů. Používají se i jako tepelná izolace na lehké montované konstrukce. Recyklovanou korkovou izolaci  lze použít na izolaci přístavby, stropu, stěny nebo jako výplňovou izolaci dveří, protože disponuje velmi dobrými  tepelnými  a zvukovými izolačními vlastnostmi.
 

comments powered by Disqus


Podobné články


Drahé kameny v bytě - zdravější bydlení, lepší vztahy a konec zbytečného stresu

Nerosty, to je přírodní bohatství, ze kterého můžeme profitovat všichni. Je to sice neživý, ale energií nabytý...
více...

Solární systém - ideální zdroj tepla a teplé vody pro rodinné domy

Solární energie se právem řadí mezi oblíbené zdroje tepla a teplé vody. K pořízení zařízení, které...
více...

Bungalov - dům s vizí do budoucna

Stavba domu je nejen finančně náročná "akce". Náročné už je, správně se rozhodnout, zda postavit patrový dům...
více...

Domácí čistička odpadních vod šetří přírodu i finance

Řešíte odpadní vody a chybí vám napojení na veřejnou kanalizaci? Pokud chcete šetřit životní prostředí...
více...

Stavba hliněného domu není finančně náročná

Stavíte dům a řešíte otázku volby materiálu? V současnosti se opět začínáme chovat ekologicky, ale ekonomická...
více...

Koupit dům či byt? Dilema, na které není jednoznačná odpověď!

Bydlet již dávno neznamená, mít jakoukoliv "střechu" nad hlavou. Moderní doba s sebou nese i touhu po soukromí....
více...

Pravidelná údržba plynového kotle, komína a radiátorů účinně snižuje náklady na topení

Nevíte si rady se spotřebou plynu? Přešli jste k levnějšímu dodavateli a stejně to mnoho nepomohlo? Na vině...
více...

Zateplení domu foukanou celulózou - výhody a nevýhody

Zateplování domů se stalo již běžnou, ale hlavně nutnou záležitostí. Dokonce se v budoucnu uvažuje o tom, že...
více...

Jak správně vybrat a ohlásit stavbu plotu?

Už dávno neplatí, že ploty stavíme proti zlodějům. Ti vlezou i do zdánlivě nedobytné tvrzi. Navíc, plot má...
více...

Inteligentní regulátor teploty vám ušetří peníze za energii, ale nedovolí vám mrznout

Počasí se mění ze dne na den a bez možnosti flexibilního regulování teploty vytápění se v domácnosti prostě...
více...