Oprava drobných trhlin na fasádě domu

Fasáda domu, to je často první, čeho si všímáme. Ale stejně jako jiné části domu, ani fasáda nevydrží věčně. Nejmenší vadou na kráse omítky mohou být různé trhlinky a trhliny. ty je třeba co nejdříve opravit a nenechat je dál pracovat. Oprava bude levnější, když zasáhnete hned, když trhlinu objevíte.

fasáda, stavebnictví, bydlení, dům, opravy domu, kutil

Stav omítky a volba postupu opravy

V průběhu času se mohou na fasádní omítce vyskytnout trhliny. Před jejich opravou je třeba zhodnotit jejich šířku a zjistit, zda časem mění nebo nemění svoji šířku. Na opravu spár s trhlinami většími než 0,5 mm, které časem nemění svou šířku, je vhodná minerální renovační stěrka vyztužená vlákny. Před volbou dalšího postupu je třeba nejprve ověřit šířku trhliny kalibrovaným měřidlem. Pokud jde o trhliny širší než 0,5 mm, v prvním kroku se odstraní z jejich povrchu uvolněné části pomocí stěrky (tzv. špachtle). Zbylý povrch omítky musí být nosný, suchý, nezmrzlý, bez prachu, nečistot, uvolňujících se částí a výkvětů solí. Nesmí být nenasákavý.

Výztužná vrstva

Na připravený podklad se zrealizuje výztužná vrstva použitím minerální renovační stěrky. Suchá směs renovační stěrky se vysype do plastové nádoby s vodou (25 kg pytel / 6 l vody) a smíchá se ručním elektrickým míchadlem na homogenní směs bez hrudek. Nechá se 5 minut odležet a znovu se promíchá. Zamíchaná směs renovační stěrky se nanese na podklad ocelovým zubovým hladítkem. Do čerstvé vrstvy minerální renovační stěrky se vtlačí ve svislém směru pomocí ocelového hladítka pásy skelné mřížky. Jednotlivé pásy se kladou se vzájemným přesahem 100 mm. Poté se povrch stěrky vyhladí hladkou hranou ocelového hladítka, přičemž je třeba dbát na to, aby výztuž nebyla viditelná (musí se zabránit nadměrnému vyhlazení). Výztužná mřížka má být překryta vrstvou stěrky o tloušťce minimálně 1 mm (v místě vzájemných přesahů pásů výztužné mřížky min. 0,5 mm a max. 3 mm). Výsledná tloušťka výztužné vrstvy by měla být v rozmezí 3 až 5 mm. Po dostatečném zatuhnutí stěrky se rovnoměrně upraví struktura povrchu pomocí houbovitého hladítka. Na povrch renovační stěrky se nejdříve po třech dnech nanese důkladně rozmíchaná fasádní barva.

Aplikace fasádní barvy

Bezprostředně před nanášením fasádní barvy se obsah kbelíku důkladně promíchá elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami. Fasádní barvu lze nanést ručně nebo strojově. Ručně se nanáší válečkem nebo štětcem, rovnoměrně bez přerušení. Nátěr se aplikuje dvouvrstvě - první vrstva (základní nátěr) se realizuje fasádní barvou ředěnou s 10 - 15% vody, druhá vrstva (krycí nátěr) neředěné fasádní barvy nebo ředěnou s vodou (max. 5%) - jeden až dva nátěry. Mezi jednotlivými vrstvami krycího nátěru je třeba dodržet technologickou přestávku minimálně čtyři hodiny. Poměr ředění závisí na konzistenci dodaného materiálu a nasákavosti podkladu. Na strojové nanášení se používá stříkací zařízení s technologií airless. Neředěná fasádní barva se nanáší rovnoměrně bez přerušení ve dvou vrstvách v jednom pracovním cyklu tzv. křížovým způsobem, aby se docílilo rovnoměrné probarvení povrchu. První nástřik se nanáší např. ve vodorovném směru. Bezprostředně po nanesení první vrstvy, se nanese metodou "čerstvý do čerstvého" druhý nástřik v opačném, svislém směru. K dosažení lepšího výsledku je možné povrch ještě dodatečně upravit pomocí válečku. V případě požadavku na další vrstvu nástřiku je třeba dodržet mezi jednotlivými vrstvami technologickou přestávku minimálně čtyři hodiny.

Rada na závěr

Vzhled jemné omítky docílíte tak, že povrch minerální renovační stěrky zahladíte podobně jako u štukových omítek a potom nanesete nátěr fasádní barvy.

Pozor na úpravu konzistence 

Čas zpracování minerální renovační stěrky je přibližně 1,5 hodiny. Konzistenci již tuhnoucího materiálu nelze upravovat přidáváním další vody! Do minerální renovační stěrky je zakázáno přidávat jiné materiály (např. urychlovače nebo nemrznoucí přísady).

comments powered by Disqus


Podobné články


Omítky, malby a tapety vkusně oživí každý interiér

Povrchová úprava stěn, to je nespočet možností. Současným trendem jsou kreativní úpravy stěn, z nichž vyzařuje...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Jak připravit podklad před nanesením omítky

Omítka zdobí dům. Lámete si hlavu s jejím výběrem? Před tím vás ale čeká neméně důležitý výběr. A sice...
více...

Stavba rodinného domu - výběr stavebního materiálu

V současnosti je na trhu stavebnin nepřeberné množství stavebních materiálů, jak tedy vybrat ten nejlepší? Jaká...
více...

Speciální přírodní vnitřní omítky

Šaty dělají člověka a vnitřní omítky zase interiér. Obyvatelům nejednou chybí dotek s přírodou; kousek z ní...
více...

Materiál s velkou budoucností - kompozit

Nedají se nazvat dřevem, ale nejsou ani plastem. Z matematického hlediska je lze považovat za dokonalý průnik...
více...

Opravy fasády - sanační omítky

Jednou z variant opravy fasád novějších domů je jejich výměna za šlechtěné (např. břízolitové) omítky,...
více...

Ochrana zdí sanační omítkou

Důležitou moderní doplňkovou metodou sanace zavlhlých zdiv je jejich omítnutí sanační omítkou (sanačním...
více...

Úprava stěn v interiéru

V informacích o výstavbě rodinného domu jsme se posunuli k interiérovým úpravám stěn. Budete se na ně neustále...
více...

Ochrana dřeva - konstrukční a chemická

Ochranou dřeva se rozumí výběr optimální dřeviny na daný účel použití, maximální stavebně konstrukční...
více...