Nejlepší materiály na zateplení domů

Dnes si už stavbu nebo rekonstrukci domu umíme jen těžko představit bez tepelné izolace. Při stoupajících cenách energií se každý snaží, aby vzácné teplo neunikalo do okolí a zůstalo v interiéru. Majitelé domů však stále málo myslí na další výhody správného výběru izolačního materiálu, ze kterého mohou dlouhá léta profitovat.

zateplení, fasády, dům, bydlení, energie

Izolační materiály

Moderní tepelně-izolační materiály mají velmi nízkou tepelnou vodivost, proto výborně izolují a snižují možné tepelné ztráty. Výrobci je zdokonalují tak, aby měly co nejnižší koeficient prostupu tepla, který je základním ukazatelem kvality materiálu a schopnosti zadržet teplo v interiéru.Tepelně izolační vrstva by však měla plnit i další funkce. Na které nesmíme zapomínat?

Ochranný plášť domu

Tepelná izolace významně ovlivňuje estetický vzhled budovy. Platí to hlavně při zateplení fasády, kde často tvoří spolu s omítkou vrchní vrstvu obvodového pláště, která vytváří první vizuální dojem. Odborné i laické oko ocení, pokud je povrch domu hladký, bez trhlin a různých fleků, které bývají samozřejmě i známkou technické hodnoty zateplení. Ničím neporušený povrch zateplovacího systému zajistí správný postup při montáži, což je úkolem realizátorů - stavbařů. Aby nevznikly mezery, do kterých může časem pronikat vzduch a vodní páry, musí izolační desky těsně přiléhat. V opačném případě se v těchto místech vytvoří tepelné mosty, kterými uniká teplo a vytvářejí se destruktivní poruchy. Nejčastěji používaný způsob zateplení je kontaktní zateplení, kde se používají izolační materiály, polystyren a minerální vlna, ve formě desek. Tyto se připevňují na fasádu lepením a kotvením hmoždinkami. Velkým přínosem minerálních desek je přizpůsobivost lokálním nerovnostem. Díky pružnosti se zrnitý podklad a mírně výstupky vtlačí do poddajné vrstvy izolačního materiálu. Desky na bázi minerální vlny je možno spojovat tak, aby nedošlo ke vzniku netěsností ve spárách. Toho lze dosáhnout pouze při vláknitých izolantech, poddajná vlákna na hranách desek se mezi sebou prováží a spojí, čímž dokáží eliminovat případné nerovnosti a zabránit tak vzniku tepelných mostů. Minerální izolace mají také téměř nulovou tepelnou roztažnost, tedy změny teplot nezpůsobují žádné tvarové změny. Jejich předností je i zvýšená odolnost proti proražení oproti většině materiálů na pěnové bázi. Pokud tepelně izolační materiál splní uvedené mechanické požadavky, zaručí to dlouhou životnost zateplení, kterou si všichni majitelé a uživatelé domů přejí.

Oheň, voda, hluk

Minerální vlna má vláknitou strukturu, dokáže výborně propouštět vzduch a vlhkost v podobě vodních par, čímž stěna domu získá prodyšnost a dům "dýchá". Dalším problémem, které může tepelná izolace řešit, bývá hlučné prostředí. V oblasti akustiky také vedou vláknité struktury materiálů. Zajišťují výbornou pohltivost hluku, protože ve svých mezivláknových prostorách téměř zcela utlumí dopadající zvukovou energii. Výběr izolačního materiálu při zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem má velký vliv na celkové zvukově-izolační vlastnosti celé stěny. Nezanedbatelná je také ochrana budovy před požárem. Zateplovací systémy by měly být nehořlavé, to se jejich výrobci snaží docílit různými přísadami a nátěry, minerální desky však mají tu výhodu, že jsou nehořlavé samy o sobě. V domě, který je zateplený materiálem odolným proti kondenzaci par, hluku i požáru, se jeho obyvatelé mohou cítit skutečně bezpečně a komfortně.

Fasádní deska se  speciálním nástřikem

Fasádní deska z minerálních čedičových vláken se speciálním nástřikem výrazně urychlí aplikaci a usnadní manipulaci. Díky tenkému filmu povrchové úpravy se čas realizace zkrátí přibližně o čtvrtinu ve srovnání se standardními výrobky z kamenné minerální vlny. Povrchový film snižuje i prašnost při manipulaci s deskou se jednoduše manipuluje a snadno se řeže. Investorům tak ušetří nejen čas, ale i náklady na komponenty, potřebné na zateplování.

comments powered by Disqus


Podobné články


Střecha, která nejen krášlí dům, ale také zlepšuje klimatické podmínky

Hlavní úlohou střechy je ochrana interiéru před atmosférickými srážkami. Praktická, nápaditá a variabilní...
více...

Energeticky úsporný, rostoucí nebo aktivní dům?

Způsoby výstavby se v průběhu historie měnily a stále se mění. Odrážejí pokročilost technologií, zdroje...
více...

Příčky prakticky rozdělí bytový prostor

Obytný prostor domu či bytu dopřeje svým obyvatelům volnější pohyb, pocit uspořádanosti a stane se...
více...

Zateplení fasády a nečastější chyby, které stavebníci dělají

Stavební odborníci na zateplování fasády mají už za léta praxe mnoho zkušeností s tím, jak se mohou...
více...

Plynový kondenzační kotel - úsporné a účinné vytápění

Vytápění plynovým kondenzačním kotlem patří mezi nejběžnější způsoby topení. Pokud kotel správně vyberete...
více...

Zdravý dům - zdravý život

Z roku na rok trpí stále více lidí různými alergiemi. Většinou jde o sezónní alergie, avšak pyly květin, trav...
více...

Mobilní dům - alternativní, celoroční bydlení

Mobilní dům v dobrodružnější povaze zákonitě evokuje pohyb na kolech, svobodu, nová místa a lidi. V zásadě...
více...

Sklep - prostor v bytě navíc

Primární funkce sklepů se lety změnila. Potraviny jsou v mrazničkách, uhlím a dřevem topíme málo a domácí...
více...

Ekologická stavba není jen zbytečný luxus

Většina stavebníků považuje ekologické stavby za ekonomicky náročný luxus a většinou si ani neuvědomují, že...
více...

Ochrana dřeva - konstrukční a chemická

Ochranou dřeva se rozumí výběr optimální dřeviny na daný účel použití, maximální stavebně konstrukční...
více...