Vývoj batolete 22.- 24. měsíc věku

Co všechno by mělo umět batole ve věku kolem druhého roku života? Přinášíme malý výčet toho, co zvládá. Ale pokud ne, berte to s přehledem. Každé dítě je svým způsobem jedinečné a některé šikovnější v mluvení, jiné zase více zručné…..

děti, batolata, vývoj batolat

Dítě chodí po schodech bez držení

Dokáže vylézt i na vyšší židli. Umí chodit po špičkách a skákat se spojenými nožičkami, podaří se mu udělat dřepy. Dokáže si samo obléknout ponožky, zapnout zip, obout boty. Samozřejmě, ještě potřebuje vaši pomoc. Zvládá otáčivé pohyby rukama - umí odšroubovat uzávěr. Umí otevřít dveře a zhasnout světlo.

Dítě zná své jméno

Koncem 2. roku života začíná skládat slova do jednoduchých vět - nejčastěji binomických. Správně používá samohlásky. V jeho řeči se objevují slovesa, zájmena a předložky. Hodně mluví a klade otázky "proč" a "co". Postupně si dítě uvědomuje faktor času - ten se dostává i do jeho vyjadřování.

Děťátko si zatím hraje mezi dětmi

Ještě si neumí hrát s nimi. Chová a "krmí" panenku. Pokud vás vidí při domácích povinnostech, určitě vám bude chtít pomoci - podpořte ho a nechte, ať například pomáhá při zpracování těsta, nebo mu dejte smetáček, ať zametá.

Dvouleté dítě by mělo spát

v noci 10,5 a během dne 3,5 hodiny. Ve snaze vyhnout se poruchám spánku je velmi důležité dodržovat odpolední spánek.

Jak batole pobízet

A) motorika
Podporujte dítě, aby se samo oblékalo - zapínalo si knoflíky, zip, obouvalo si boty. Vyberte mu hračky, které podporují rozvoj jemné motoriky - stavebnice, skládačky - i takové, které vyžadují rotaci ručiček.Výborná je hra s těstem nebo plastelínou.
B) psychický vývoj
Umožněte děťátku kontakt s jinými dětmi - i když se s nimi ještě nebude umět hrát. Nezapomínejte ho chválit, i ve společnosti jiných lidí. Je v přirozenosti dítěte, že vám chce vyhovět a pochvala je pro něj motivující. Čtěte složitější pohádky, dívejte se na obrázky a kreslete spolu. Trpělivě odpovídejte na otázky, které vám děťátko klade. Rozvíjejte jeho smysl pro rytmus a tancujte spolu na hudbu nebo i na vlastní zpěv.

Pediatrická péče

A) očkování
Čeká vaše miminko ve věku tří let.
B) poradna
Preventivní vyšetření hrazeny pojišťovnou následují v současnosti až ve věku tří let.

Poruchy spánku

Se objevují u 35 - 45% dětí mezi 2. a 18. rokem života. Patří sem mimo jiné noční děsy a noční můry. Spánek se dělí na 2 fáze: REM (rapid eye movement - typická rychlými pohyby očí) - tato fáze je mělčí a během ní bývají sny. Tělo - velké svalové skupiny - je paralyzované, bez pohybu (kromě očí), zato mozek je aktivní.Dospělí tráví 20% spánku v této fázi. Non-REM (non-rapid eye movement, tedy bez rychlého pohybu očí) - jde o hlubokou fázi spánku. Během ní mozek odpočívá a tělo je aktivní (kromě očí). Podle své hloubky dělíme tuto fázi do 4 stupňů. REM a non-REM spánek se střídá v 90 - 100 minutových cyklech. U starších dětí a dospělých tvoří 75-80% spánku non-REM spánek. Pro obě fáze spánku je typický nález na elektroencefalogramu (EEG).

Noční děsy

se vyskytují asi u 3% populace, častěji u chlapců a v případě pozitivní rodinné anamnézy.Objevují se zejména během emočního vypětí nebo období stresu. Také během horečky, nedostatku spánku nebo po lécích ovlivňujících centrální nervový systém. Noční děsy se mohou objevit i u adolescentů nebo dospělých - často v souvislosti s konzumací alkoholu. U nich je však nutná důsledná diagnostika na vyloučení epilepsie.

  • Průběh

Objevují se v non-REM fázi spánku (při přechodu 3. do 4. stupně), nejvíce během prvních 4 hodin - obvykle 30 - 90 minut po usnutí. Dítě se najednou posadí, křičí, potí se, má otevřené oči s širokými zorničkami. Vypadá, jakoby hledělo přes rodiče, nepoznává je a nereaguje na jejich pokusy probudit ho a uklidnit.Bývá zrychlený tep a dýchání. Ráno si dítě tento incident nepamatuje. Příhoda trvá od 2 do 20 minut, ustupuje změnou spánkového cyklu a je následována normálním spánkem. Epizoda velmi vystraší rodiče. Podobné jako noční děsy je chození ve spánku. EEG vlny, srdeční frekvence a dýchání jsou podobné. Děti vzlykají nebo křičí, běhají po domě. Oči mají otevřené, ale nereagují na slova. Rodiče musí dítě chránit, aby si neublížilo. Byly popsány případy, kdy dítě ve spánku opustilo dům. Lékařské vyšetření - v případě ojedinělého výskytu obyčejně není nutné. Pokud se však noční děsy opakují často, je vhodné vyhledat lékaře.

  • Jak zasáhnout:

Nesnažte se dítě během epizody vzbudit - existuje zkušenost, že takové snahy prodlužují incident. Pokud rodiče na dítě prudce mluví nebo se ho důrazněji dotýkají, dítě se stává více neklidné.
Zůstaňte klidní. I když dítě na slova nereaguje, mluvte na něj klidně, pomalu, chlácholivě a opakujte slova. Pokuste se jemně děťátku masírovat záda. Rozsvícení jemného světla může také působit uklidňujícím dojmem.
Chraňte dítě, aby si neublížilo - například úderem o nábytek a podobně. Stůjte mezi ním a oknem.
U jednotlivců byla popsána zkušenost, že když se podařilo rodičům odvést dítě na toaletu, dítě se vymočilo a došlo k přerušení epizody. Dítě se vrátilo ke klidnému spánku.
Pokud mívá dítě noční děsy pravidelně, v určitou dobu - pokuste se jej před touto chvílí ho jemně probudit.
Nemluvte s ním během následujícího dne o epizodě.

  • Prevence

Dbejte na pravidelný spánkový režim. Nechte dítě i během dne plnohodnotně odpočívat, spát - je zdánlivě paradoxní, že příliš unavené dítě v noci hůře spí. Zejména spánek odpoledne je důležitý. Podle provedených výzkumů je nutný minimálně do tří let věku dítěte. Od šestého měsíce je totiž jeho součástí i fáze hlubokého spánku. Jeho nedostatek během dne (tedy pokud dítě odpoledne nespí) může být vynahrazena v noci - a tím je zvýšené riziko výskytu například nočních děsů, ale i jiných poruch spánku. Vyhýbejte se dráždivým podnětům během dne a zejména večer.

Noční děsy třeba odlišit od noční můry

Jde vlastně o strašidelný sen, který se objevuje se v druhé polovině spánkového cyklu, v REM fázi, obvykle nad ránem. Dítě se vzbudí ze spánku a jasně si sen pamatuje. Rodič je schopen ho uklidnit. Stejně jako u nočních děsů se výskyt noční můry zvyšuje ve stresových situacích, u problémů v rodině. Bývají častěji v období nácviku dodržování tělesné čistoty. Po příhodě je třeba dítě uklidnit. Není třeba zbytečně dlouho diskutovat o strašném snu - pokud dítě chce, promluvte si raději během dne. Noční můry mohou vyvolávat i nevhodné televizní programy, hlavně ty, které sledují děti večer před usnutím.

comments powered by Disqus


Podobné články


Vývoj dítěte do jednoho roku věku

Bezprostředně po porodu začíná pro miminko období novorozence. To trvá 28 dní ( lunární měsíc) a následuje...
více...

Batole a jeho svět

Batoletem nazýváme dítě ve věku od jednoho do tří let. Je to nádherné, ale také velmi náročné období...
více...

Plavání pro kojence a batolata

Uvažujete o tom, přihlásit své miminko do kurzu plavání pro nejmenší? Tato aktivita má na své straně spoustu...
více...

Nová diagnostika správného vývoje dítěte

Posoudit vývoj svého dítěte dokáže většina rodičů. Přestože se všechny děti nevyvíjí stejně, jsou zde...
více...

Mobilní kojenci a jejich prostor k lezení

Máte za sebou první půlrok s miminkem, které začíná být mobilní? Leze všude i kam nemá a vy o něj...
více...

Plavání kojenců pod vedením odborníka

Děti milují vodu a je to zcela přirozené, když jim v ní před narozením bylo tak dobře. Pobyt ve vodě dětem...
více...

Bezpečnost vašeho dítěte, když začíná lézt a chodit

Začíná vaše miminko lézt a lámete si hlavu nad jeho bezpečností? Stačí chvilka nepozornosti a může dojít...
více...

Puberta a jak se na ni připravit

Již pouhé vyslovení tohoto slova u spousty rodičů evokuje šílené pocity. Tak si tedy přečtěte, co vaše dítě...
více...

Vývoj dítěte v předškolním věku

Děti ve věku pěti až šesti let již mají za sebou období vzdoru a opět nacházejí ztracenou vyrovnanost. Jsou...
více...

Dětská tajemství a správný postoj rodičů

Co pro děti znamená význam slova “tajemství”? Co si pod ním přestavují? Jak se mají chovat rodiče k dětským...
více...