Výchova dětí formou důsledků je účinná a nebere dětem sebevědomí

Datum článku: 13. 6. 2019

Výchovat dítě, to není vůbec nic lehkého. Proto se často setkáváme s rodiči, kterým vládnou děti. Je to smutné, ale jsou rodiče, kteří si nechtějí přidělávat starosti a jednoduše nechají děti dělat to, co ony samy chtějí. Jenže, děti potřebují hranice! A není to jen o tom, že dítě, které zná své hranice to bude mít v pozdějším životě jednodušší.

Výchova dětí formou důsledků je účinná a nebere dětem sebevědomí

Co jsou to důsledky?

Na rozdíl od trestu, jehož cílem je přimět dítě trpět za nevhodné chování, důsledky nabízejí příležitost poučit se ze svých chyb. Při správném používání může používat důsledků naučit děti zodpovědnosti a řešení problémů, ale ne všichni rodiče či učitelé ho dokáží účinně využívat. 

NE

 • Nekritizujte, ale pamatujte si, že cílem využívání důsledků je poskytnout dítěti příležitost, aby se poučilo ze svých chyb a nesnižovalo se jeho sebevědomí.
 • Nedávejte dítěti neadekvátní tresty. Když dítě donese ze školy špatnou známku, dohodněte se na delším čase domácích příprav do školy. Zakázat mu elektroniku nebo kamarády je neadekvátní.
 • Nepoužívejte opožděné důsledky. Na to, aby byly důsledky účinné, je třeba je implementovat hned po nežádoucím chování.

ANO

 • Ano, je třeba ignorovat špatné chování. Pokud se vaše dítě chová nevhodně, ale není to nebezpečné pro něj či pro jeho okolí, ignorujte to! Nevšímejte si ho a vyhýbejte se očnímu kontaktu, dokud s tímto chováním nepřestane. Když začne dělat něco přijatelnějšího, pochvalte ho, resp. zareagujte pozitivně.
 • Používejte pochvaly a odměny. Když ve vhodné chvíli dítě pochválíte nebo odměníte, zvyšujete jeho sebevědomí. Také ho tím učíte, jaká jsou vaše očekávání a motivujete ho k žádoucímu chování.
 • Buďte jednotní. Aby důsledky fungovaly, musíte odolat nutkání zasáhnout, když s dítětem řeší něco druhý rodič a vám se to zrovna nelíbí. Vydiskutujte si to později mezi sebou, nikdy ne před dítětem!

Přirozené důsledky

Přirozené důsledky se nevyhnutelně vyskytují v důsledku chování dítěte:

 • Pokud odmítá jíst, bude hladové.
 • Pokud se nepřipraví na písemku, pravděpodobně dostane špatnou známku.
 • Pokud v zimě trvá na odchodu ven bez bundy, bude mu chladno.

Logické důsledky

Vyžadují myšlenku a jsou určeny k tomu, aby pomohly dětem nahradit špatné chování vhodnějším:

 • Pokud si dítě odmítá čistit zuby, nemůže jíst sladké.
 • Pokud selže v testu z matematiky, musí se doma více učit.
 • Pokud si odmítne uklidit hračky, na určitý čas mu je schováte.

Rozdíl mezi důsledky

Zatímco oba druhy důsledků jsou účinné, přirozené důsledky se nevyskytují vždy v důsledku špatného chování. Do rámce "pozitivní disciplíny" spadá použití logických důsledků, jejichž smyslem je zachování klidu a respektu vůči dětem při prosazování správných pravidel chování.

Jak rozvíjet logické důsledky

Koncept používání logických důsledků znít teoreticky velmi jednoduše. Ale uplatňovat ho, je v realitě je mnohem obtížnější! Když je například dítě neuctivé, neposlouchá vás, nekomunikuje, hádá se se sourozenci, bije je, je to velký test vaší trpělivosti a je jen obtížné udržet si chladnou hlavu a racionální uvažování. Předtím, než začnete rozdávat tresty mějte jasno v pravidlech a očekáváních. Čím jsou pravidla jednodušší a čím důsledněji na nich trváte, tím snadněji splní dítě vaše očekávání. Zhluboka se nadechněte. Když se dítě chová nevhodně a váš krevní tlak stoupá, zhluboka se nadechněte a získejte kontrolu nad emocemi. Buďte pro dítě příkladem a ukažte mu, že jeho chování vás nerozrušilo. Pamatujte, že činy dítěte nejsou odrazem vás jako rodiče, ale spíše běžnou součástí vývoje. Uvědomte si to, pomůže vám to získat opět duševní rovnováhu a klid. Základem je vyvarovat se křiku a prudkých reakcí. Zvažte důvody chování dítěte. Je unavené, hladové, nemocné, rozrušené, úzkostné? Došlo doma k nějakým změnám, které by mohly způsobit pocit stresu nebo nejistoty? A samozřejmě, každé dítě je jiné, a to, co funguje v jedné rodině, nemusí fungovat v jiné. 

Deset základních logických důsledků

1. Ztráta oprávnění. Je to logický důsledek, který lze aplikovat na mnoho situací. Když dítě odhodí hračky, ztrácí privilegium hrát s nimi na zbytek dne. Pokud vás ignoruje, když ho požádáte, aby si přestalo hrát s tabletem, mobilem a podobně, vezměte mu ho na jistý čas. Pokud se chová na hřišti k ostatním dětem špatně, nemůže tam následující den, dva či tři jít.
2. Time-out. Když se chování dítěte dostane mimo kontrolu, krátká přestávka, během níž je ticho, které mu může pomoci uklidnit se. Nemusí to být tak drastické jako poslat ho na nějaký čas do svého pokoje.
3. Domácí práce. Pokud má dítě tendenci si stěžovat na nudu nebo se nechce účastnit nějakých společných aktivit, logickým důsledkem je přiřadit mu domácí práce navíc.
4. Schování hraček na určitý čas. Pokud dítě nechává hračky rozházené všude po bytě, domě či na zahradě nebo je odmítá uklízet, když ho požádáte, vložte je do pytle a na nějaký čas odložte z dohledu.
5. Kratší čas na zábavu. Pokud se dítě loudá ráno před odchodem do školky či školy, odpoledne se nemůže dopracovat k domácím úkolům, neustále natahuje čas, jen aby se vyhnulo povinnostem, zkraťte mu čas, který tráví s kamarády, u elektroniky nebo u jiné zábavy.
6. Úklid po sobě. Máte dítě, které těší, že dělá nepořádek? Trvejte na tom, aby ho po sobě uklidilo. Možná to budete muset po něm dočistit či douklízet vy, když to neuvidí, ale díky tomuto logickému důsledku si uvědomí, že jeho chování není až tak zábavné, jak si původně myslelo.
7. Samostatné opravování hraček. Pokud dítě zlomí hračku, nechte ho, ať si ji samo slepí či jinak opraví. Občas se mohou hračky při hře zlomit, to je normální. Pokud se to však děje často nebo dítě hračky ničí jen tak ze zábavy či při hněvu, je třeba zakročit. Když si je bude muset opravovat samo, začne si jich brzy vážit.
8. Více spánku. Nevhodné chování je často výsledkem špatných spánkových návyků. Vyzkoušejte za každé porušení pravidel během dne posunout večerku o několik minut. V konečném důsledku tak půjde dítě do postele o nějakou půl hodinu dříve. Možná zjistíte, že právě to je čas, který mu chyběl.
9. Ignorace. Když se dítě chová nevhodně, odmítavě, nekomunikuje s vámi slušně a podobně, nebojte se ho ignorovat. Může chvíli trvat, než pochopí důvod, proč to děláte, ale funguje to.
10. Žádná práce, žádná hra. Pokud dítě odmítá plnit povinnosti, nebojte se zrušit mu čas na hru. Když pochopí, že po splnění povinností mu zůstane na zábavu více času, zvykne si na to.

Rada na závěr

Je důležité mít na paměti, že logické důsledky jsou navrženy tak, aby poskytly dítěti příležitost poučit se ze svých chyb a ne snížit mu sebevědomí.