Škola, kde se známkuje až od deseti let?

Datum článku: 15. 10. 2019

Škola, to jsou především známky. Alespoň tak je tomu v naší zemi. Jen je otázkou, jestli je to tak dobře a jestli by nebylo lepší, učit děti nižších ročníků tomu, že studium není jen o známkách. Tak to mají třeba ve vzdáleném Japonsku. Přitom děti v této zemi rozhodně nejsou méně vzdělané než u nás.

Škola, kde se známkuje až od deseti let?

Tři roky vzdělávání bez známek

Kterému školákovi by se to nelíbilo, první tři roky ve škole se věnovat "pouze" rozvíjení dobrých mravů a ​​charakteru? Tak to funguje v Zemi vycházejícího slunce, jak se také Japonsko někdy nazývá. Pokud existuje na zemi národ, který je známý svou inteligencí, pevným zdravím a wellness, tak to zcela určitě Japonci. Svět se na ně tak trochu pohlíží jako na jakousi jedinečnou výjimku, která se někdy liší od zbytku světa. Jedním z nejvýraznějších charakteristických znaků Japonska je jejich neuvěřitelně propracovaný vzdělávací systém. V japonských školách nemají žáci žádné zkoušky a písemky dokud nezačnou navštěvovat 4. třídu nebo nedosáhnou věku 10 let. A je to z velmi dobrého důvodu. V Japonsku jsou přesvědčeni, že cílem prvních tří let školní docházky není posuzovat znalosti dítěte, ale vytvořit dobré návyky a rozvíjet charakter.

Základ výuky mladších žáků

Základem výuky v prvních třech ročnících je naučit děti respektovat lidi, netýrat zvířata a být ohleduplnými k přírodě. Už v tomto věku se učí být velkorysí, soucitní a empatičtí. Další dovednosti, které se v tomto období vyučují, jsou statečnost, sebekontrola a spravedlnost. I když se to může zdát příliš brzy, aby se děti učily těmto dovednostem, výsledkem je to, že vynikají v různých oblastech, jako je matematika, věda a technologický pokrok.

Propracovaný vzdělávací systém

Japonské školy kladou důraz na rozvíjení odpovědnosti u žáků, kteří se musí umět o sebe postarat. Školáci sami uklízejí své třídy, učebny a dokonce i toalety. Mnohé školy nezaměstnávají žádné pracovníky na úklid. Smyslem je, naučit děti vážit si a respektovat práci ostatních. V japonských školách se uplatňuje také přísná a jednotná politika nošení uniformy, protože zde věří, že to odstraňuje sociální překážky mezi žáky.

Téměř stoprocentní školní docházka

Toto zní přímo neuvěřitelně, ale díky jedinečnému školnímu systému je míra účasti v japonských školách neuvěřitelně vysoká - až 99,99% . Není běžné, aby děti vynechávaly vyučovací hodiny nebo aby přišly do školy pozdě. V jednom z průzkumů až 91% tamních žáků uvedlo, že jen velmi zřídka ignorují to, o čem vypráví učitel. A to je asi snem každého kantora.

Vysoký status učitelů v Japonsku

Zatímco naši školáci mají co závidět těm japonským, stejně jsou na tom i učitelé. Na rozdíl od situace u nás je status učitele v Japonsku opravdu vysoký a tomu odpovídá i jeho nadprůměrný plat.