Předčasný porod - příčiny, varovné signály, stádia a komplikace

Předčasný porod je porod v době od 28. do 38. týdne těhotenství. I přes pokroky v medicíně je to stále riziková záležitost pro matku i dítě. Většina rodičů na tuto situaci nebývá připravena, a když vidí své miminko v inkubátoru a napojené na spoustu přístrojů, panikaří. Proto je důležitá vzájemná podpora obou rodičů navzájem, ale i citlivý přístup zdravotnického personálu a nejbližšího okolí rodiny.

ženy, těhotenství, předčasný porod, předčasně narozené dítě

Co je to předčasný porod?

Předtermínový nebo předčasný porod nastává tehdy, když k němu dojde před dokončeným 37. týdne těhotenství. Kromě dětí narozených před 37. týdnem těhotenství také označujeme za předčasně narozené i miminka vážící méně než 2 500 g ve vztahu k délce těhotenství. Miminka vážící méně než 1 500 g patří do skupiny velmi nezralých a dětičky vážící méně než 1 000 g jsou vedeny jako extrémně nezralé. Jelikož tyto děti přišly na svět příliš brzy, jejich stav často provázejí dlouhodobější a často i život ohrožující zdravotní problémy. Jaké jsou příčiny předčasného porodu?
Příčin a důvodů, proč dochází k předčasnému porodu, je několik. V některých případech se však nikdy nezjistí, proč se děťátko narodilo předčasně. Vždy se určité procento dětí narodí předčasně, to už patří k zákonům přírody, které zatím nejsme schopni ovlivnit. Ale díky neustálým pokrokům ve zdokonalování technologií a medicínským objevům je stále více dětí schopných přežít a vyrůst ve zdravé jedince.

Rizikové skupiny žen

 • věk budoucí maminky nižší než 16 let a vyšší než 40 let
 • stavba těla ženy (výška, hmotnost): ženy s výškou pod 160 cm, hubené, s úzkou pánví, ženy s nadměrnou hmotností vzhledem k jejich výšce
 • genetické faktory - pokud v rodině matka nebo sestra těhotné ženy porodily předčasně
 • opakované předčasné porody - pokud se předchozí těhotenství skončilo předčasným porodem, je riziko, že se to může zopakovat (v takovém případě se připravte na to, že budete častěji navštěvovat gynekologickou ambulanci a pravděpodobně vám budou vícekrát dělat ultrazvukové vyšetření a kontrolovat stav vašeho miminka)
 • budoucí maminky - kuřačky nebo požívající nadměrně alkohol či jiné drogy
 • těhotné ženy žijící ve špatných sociálních podmínkách
 • ženy se slabou, nevyváženou a nedostatečnou výživou během těhotenství
 • ženy vykonávající fyzicky náročné zaměstnání
 • psychologické faktory (nadměrně citlivé, úzkostlivé typy žen apod.)
 • těhotné ženy, které neabsolvují pravidelné prenatální kontroly
 • ženy se závažným zdravotním onemocněním (srdečně-cévní onemocnění, onemocnění plic, ledvin, žláz s vnitřní sekrecí apod.)

Komplikace v průběhu těhotenství

 • nejčastější příčinou bývají infekce močových cest nebo porodních cest
 • víceplodové těhotenství, například pokud čekáte dvojčata nebo trojčata
 • inkompetence děložního čípku, to znamená, že se začnete předčasně "otvírat"
 • předčasný odtok plodové vody
 • krvácení v těhotenství
 • polyhydramnion - zvýšené množství plodové vody
 • insuficience placenty - placenta nevykonává svou funkci dostatečně
 • onemocnění matky, které se vyskytuje jen v těhotenství (např. těhotenská cukrovka )
 • vrozené vady plodu
 • vrozené nebo získané vady dělohy
 • předčasný porod mohou vyvolat i některé invazivní diagnostické metody

Které pocity a příznaky mohou znamenat hrozící předčasný porod?

 • přítomnost kontrakcí - když vaše bříško tvrdne jako pěst v pravidelných intervalech
 • bolesti v podbřišku připomínající předmenstruační křeče
 • změna množství a charakteru výtoku z rodidel, případné barvení nebo krvácení
 • pocity tlaku nebo plnosti v pánvi
 • mírná, tupá bolest v oblasti kříže
 • nevolnost, zvracení, průjem
 • nervozita, neklid
 • zvýšená teplota (při infekci)
 • příznaky infekce močových cest: časté a bolestivé močení, bolest v boku, pálení, řezání při močení, nutkání na močení

Stadia předčasného porodu

1. Stádium: Hrozící předčasný porod - bolestivé pocity v podbřišku a v kříži, výtok z rodidel je zvýšen, případně zabarvený krví.
2. Stádium: Začínající předčasný porod - bolestivé pocity se mění na kontrakce, děložní čípek se postupně zkracuje.
3. Stádium: Předčasný porod v chodu - kontrakce jsou stále silnější a častější, krček dělohy je spotřebován a otevírá se.
4. Stádium: Předčasný odtok plodové vody.

Co dělat, pokud se u vás vyskytly některé z uvedených příznaků?

1. Ihned přestaňte s tím, co v té chvíli děláte.
2. Vypijte 2 - 3 sklenice vody nebo džusu (ne kávu nebo sodu).
3. Lehněte si na levý bok a odpočívejte.
4. Obraťte se na svého gynekologa (nebo o to poproste svého partnera).
5. Pokud jsou vaše pocity a příznaky velmi intenzivní nebo vám odtekla plodová voda, je nejlepší jít rovnou do nemocnice.

V nemocnici

Co se děje po příjezdu do nemocnice, závisí na tom, zda jde skutečně o předčasný porod, v jaké fázi těhotenství se nacházíte a v úvahu přicházejí i další medicínské aspekty. Hned na začátku vám udělají několik vyšetření, aby posoudili váš stav a rozhodli se pro vhodný postup. Nejprve s vámi sepíší anamnézu a zeptají se na vaše pocity, spojené s předčasným porodem (pokud to dovoluje váš momentální zdravotní stav). Potom bude následovat gynekologické vyšetření, kterým lékař stanoví tzv.. cervikální skóre, tj. rozměry děložního čípku, jeho konzistenci. Může také zároveň odebrat vzorek z děložního čípku na kultivaci - zjištění infekce. Dalším krokem bývá obvykle kardiotokografické vyšetření - připojení na monitor, který snímá kontrakce a zároveň srdíčko miminka. Pokud udáváte podezření na odtok plodové vody, udělají vám tzv.. Temesváryho zkoušku, která prokáže, zda opravdu jde o plodovou vodu.

Dá se zabránit předčasnému porodu?

Pokud se prokáže, že jde o hrozící předčasný porod, neprodleně vás budou hospitalizovat na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde by vám od začátku měli poskytnout klidné prostředí bez zbytečných rušivých a psychicky zatěžujících vlivů. Na lůžku budete v tzv.. Trendelenburgově poloze, což znamená, že dolní část těla budete mít vyšší než horní část (většinou se to řeší podložením dolní části postele).
Další léčba se realizuje pomocí léků:
1. Tokolytika - jsou to preparáty zabraňující kontrakcím.
2. Antibiotika - používají se zejména při předčasném odtoku plodové vody nebo pokud je prokázána přítomnost infekce (v močových cestách, v sekretu z rodidel) k zastavení jejího případného rozšíření.
3. Kortikoidy - jsou to látky, které podporují zralost orgánů dýchacího systému děťátka a snižují riziko tzv.. RDS (Respiratory Distress Syndrom = syndrom selhání plic).
4. Sedativa - uvolňují vnitřní napětí, nervozitu, stres budoucí maminky. Podávají se pouze v indikovaných případech, pokud si to stav těhotné ženy opravdu nezbytně vyžaduje.
5. Pokud se stane, že lékař v ambulanci při pravidelné návštěvě prenatální poradny zjistí při gynekologickém vyšetření, že krček dělohy je pootevřený a žena udává pocity tvrdnutí bříška nebo kontrakce, doporučí začátkem druhého trimestru zákrok nazvaný "cerclage" (serkláž). V nemocnici udělají speciální steh na děložním čípku, aby se zabránilo jeho předčasnému otevření. Steh se odstraní dva týdny před předpokládaným termínem porodu.

Začínající předčasný porod

Pokud by se stalo, že závěr lékařů bude znít - začínající předčasný porod, převezou vás a budou hospitalizovat v nemocnici, vybavené jednotkou intenzivní péče pro novorozence. Tam budou moci vašemu miminku, pokud by přeci jen chtělo na svět dříve, poskytnout optimální péči. Když už budete v této nemocnici, můžete požádat personál o návštěvu specializovaného novorozeneckého oddělení. Možná vás vnitřně jistým způsobem ujistí a uklidní, když budete vědět, že se o vaše děťátko postarají na nejvyšší možné úrovni. Určitě se tam setkáte s personálem, který s radostí odpoví na všechny vaše dotazy. Velmi podpůrným faktorem jsou každodenní návštěvy partnera, příbuzných a přátel. Přijměte jejich pomoc a podporu. Doporučuje se, aby se vám co nejvíce věnovali a nezatěžovali vás rodinnými či pracovními problémy.

Jak probíhá předčasný porod?

Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že vaše děťátko přijde na svět přece jen dříve, než jste očekávali a jak mu bylo "vypočítané". Nakonec se rozhodlo, že mu nic nezabrání podívat se na svět v předstihu. Předčasný porod vede vždy lékař - porodník a samotný porod se zásadně odlišuje od fyziologického porodu v termínu. Neoperační porod je možný pouze v případě, že je miminko v porodní poloze záhlavím a předpokládaná hmotnost je 2 500 g a více. Přítomný lékař posoudí celkové podmínky, stav matky a plodu. Dbá se zejména na to, aby byl porod co nejšetrnější. Celý jeho průběh se po celou dobu monitoruje a stimuluje různými léky - na změkčení porodních cest, regulaci intenzity kontrakcí a podobně. Při předčasném porodu se provádí preventivní nástřih hráze (epiziotomie) na ochranu hlavičky miminka, aby nebyla vystavena nadměrnému tlaku. V ostatních případech (např. při poloze zadečkem, při víceplodovém těhotenství) nebo při komplikacích se předčasný porod realizuje císařským řezem.

Jak můžete pomoci svému předčasně narozenému děťátku?

Když se ocitnete na neonatologické jednotce intenzivní péče, obklopeni nejrůznějšími přístroji a speciální medicínskou péčí od přítomných profesionálů, budete se spolu s partnerem cítit bezmocně. Nepochybujte však o tom, že vašemu miminku můžete pomoci. Nejdříve postačí vaše přítomnost, váš hlas, který tak důvěrně zná, jemné doteky. Přítomný personál vás od začátku bude podporovat a ukazovat vám, jakým způsobem se můžete na péči o vaše děťátko podílet. I když se narodilo předčasně, je možné, abyste ho kojila. Zpočátku si budete muset mlíčko odstříkávat nebo odsávat odsávačkou. Jakmile bude vaše děťátko připraveno, stane se vaše mlíčko jeho potravou. V případě, že byste měla problémy s odstříkáváním, poraďte se s přítomným personálem nebo oslovte jiného odborníka (dětská lékařka, porodní asistentka). Pokud je to možné (poraďte se s ošetřujícím lékařem vašeho děťátka), přiložte si miminko k prsu. I když nebude přímo sát, vzájemný kontakt a doteky stimulují produkci mlíčka. Často se stává, že rodiče při setkání s lékařem - neonatologem, ošetřujícím jejich děťátko, v té chvíli zapomenou na otázky, které mu chtěli položit. Možná vám pomůže, pokud si je zapíšete do poznámek. Tentýž zápisník můžete použít k vedení deníku o tom, jak se daří vašemu děťátku, jaké pokroky dělá, jaké máte pocity vy a váš partner. Když vaše miminko vyroste, můžete si to společně přečíst.

V domácí léčbě

Může se stát, že vaše příznaky nebudou velmi intenzivní, spíše jen náznakové, nebo se o krátký čas pominou. V takovém případě gynekolog pravděpodobně udělá potřebná vyšetření a vypíše vám pracovní neschopenku v domácím prostředí, abyste nenamáhala a dostatečně si odpočinula. Pro mnohé maminky je velmi těžké být doma a "nic nedělat", zejména tehdy, pokud už mají starší děti.

Pár tipů pro pobyt doma v pracovní neschopnosti

 • nedělejte v domácnosti náročné fyzické práce (vysávání, mytí podlahy), nepouštějte se do velkého úklidu (mytí oken, výměna ložního prádla) nebo do práce v zahradě
 • nezvedejte těžké předměty, nenoste těžké nákupní tašky, nošení dětí na rukou omezte na minimum
 • neprovádějte náročné sportovní aktivity (posilování, cyklistika, horská turistika ...)
 • v tomto rizikovém období omezte s partnerem sexuální styk
 • větší část dne relaxujete ve vhodné poloze (polosedíc, vleže na levém boku)
 • dodržujte správnou životosprávu (dostatek spánku)
 • pijte dostatek tekutin a jezte pravidelně vyváženou stravu
 • pobyt na čerstvém vzduchu vám prospěje (krátká nenáročná procházka, sezení na terase)
 • ve volném čase se můžete věnovat ručním pracím, četbě nebo jiným aktivitám, které vás fyzicky nezatěžují
 • pouštějte si příjemnou hudbu
 • dbejte na to, abyste byla vhodně oblečená (pozor na nachlazení nebo přehřátí!)
 • povídejte se se "svým bříškem" a jemně ho hlaďte
 • můžete jít svému miminku koupit nějaké věcičky nebo hračky, podpoří to váš mateřský instinkt
 • pište si deníček o svém těhotenství, o svých pocitech, o tom, co společně se svým drobečkem prožíváte
 • setkejte se s kamarádkami, které mají děti a podebatujte si (možná se setkáte s podobnými zkušenostmi)
 • poproste partnera o masáž chodidel

comments powered by Disqus


Podobné články


Co dělat, když po porodu chybí chuť na intimní soužití?

Láska a milování je nejen kořením života, ale i klíčem ke spokojenému vztahu. I když se ta láska časem...
více...

Jak zachovat klid, když miminko nepřichází?

Marně se snažíte otěhotnět? V dnešní době nic neobvyklého. Brzy bude neobvyklé to, když žena otěhotní, když...
více...

Příprava na porod - teorie a praxe

Připravujete se na porod? Ano, to je zcela v pořádku, i když stejně zjistíte, že až zas tak se na něj stejně...
více...

Světový týden respektu k porodu

Každý rok v květnu pořádá Hnutí za aktivní mateřství Světový týden respektu k porodu. Jeho cílem je,...
více...

Jaké bude mít dítě v dospělosti zuby, závisí již v těhotenství na stravování matky

Rostou vašemu děťátku zoubky? Tak to nastává další etapa jeho života! Etapa, která je velmi důležitá pro stav...
více...

Sourozenci a jejich přirozená rivalita

Rivalita mezi sourozenci není nic neobvyklého. Děje se téměř ve všech rodinách, které mají více dětí. Ale...
více...

Sex v těhotenství a po porodu z pohledu odborných lékařů

Sexuální touha v těhotenství nebývá u všech žen stejná. Některé po sexu touží více než před...
více...

Žena a její tělo po porodu

Porod máte úspěšně za sebou a jste maminka. Ale co teď? Nastává pro vás těžké, ale zároveň krásné období....
více...

Porod placenty a možné komplikace

Porod je přirozený, ale psychicky i fyzicky náročný proces, při kterém je dítě za pomoci kontrakcí (stahy...
více...

Nejlepší porodnice pro vás a vaše miminko

Výběr porodnice je velice důležitý a je dobré, že dnes již neplatí striktní určení dle spádové oblasti, tak...
více...