Mužská obřízka chrání zdraví nejen mužům, ale i ženám

Datum článku: 1. 9. 2016

Mužská obřízka je malý chirurgický výkon, kdy se odstraní předkožka na žaludu penisu. Tento výkon se dělá ze zdravotních, rituálních či hygienických důvodů. Tato kožní řasa se odstraní buď úplně nebo jen částečně. Většinou se to provádí pouze v lokálním umrtvení, a to i zcela malým dětem. U dětí je k výkonu potřeba písemný souhlas rodičů. O výhodách tohoto malého chirurgického výkonu jasně hovoří statistiky.

Mužská obřízka chrání zdraví nejen mužům, ale i ženám

Kdy je potřebná?

Pokud ji lékař vašemu synovi navrhl nebo se máte rozhodnout, zda ji dát synovi udělat ještě v dětství nebo počkat až na možné komplikace během puberty, zvažte i výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů, které vám přinášíme. Obřízka je u muže řešením, například v případě zúžené předkožky - když nelze přetáhnout přes žalud, nebo ho škrtí, při krátké uzdičce, ale i při chronických zánětech. Zabraňuje infekčním onemocněním předkožky a žaludu, které jsou způsobeny bakteriemi a plísněmi. Pokud jde o malé chlapečky, obecně obřízku ve vyspělých zemích nejvíce podstupují ze zdravotních důvodů, mnohem méně pro náboženské přesvědčení rodičů. Z estetických a sexuálních důvodů si dává obřízku dělat jen malé procento dospělých mužů.

Výhody obřízky

Pro všechny, kteří obřízku podstoupili kvůli nezbytnosti, nebo je to teprve čeká, máme pozitivní zprávu - nejnovější výzkumy ukazují, že obřízka je pro muže výhodou i v dalších neméně podstatných oblastech. Obřezaní muži jsou prý méně náchylní na oděrky v oblasti penisu, ke kterým může při pohlavním styku docházet. V konečném důsledku může obřízka snížit riziko infekce HIV při heterosexuálním styku až o šedesát procent.

Ochrana i pro ženy

Několik vědeckých studií potvrdilo také, že obřezaní muži trpí mnohem méně často infekcemi močových cest (přibližně desetkrát) než neobřezaní. Navíc se ukázalo, že obřízkou lze předejít i rakovině - a to nejen v případě muže - penisu, ale i rakovině ženských genitálií, protože případné infekce se často přenášejí pohlavním stykem a mohou znamenat komplikace i pro ženu. Další studie ukazují, že muži ve vyšším věku, kteří mají obřízku, netrpí tak často urologickými problémy ve vyšším věku jako neobřezaní.

HIV

Lékaři z Illinoiské univerzity v Chicagu se zabývali rozsáhlým výzkumem vlivu obřízky na zdraví muže a v odborném časopise o urologii zveřejnili tři teorie, které vysvětlují ochranné účinky obřízky. Jedna z nich tvrdí, že obřízka brání přenosu viru HIV do organismu proto, že při zákroku dochází k odstranění větší části sliznice. Podle jiné hypotézy se zase virus do těla nedostane díky zesílené vrstvě pokožky, která se vytvoří kolem vzniklé jizvy. Ale pozor, jsou to jen teorie, na které nelze spoléhat!

Bez zranění

Další variantou je, že zatímco u neobřezaných mužů dochází na citlivých místech při pohlavním styku k drobným zraněním, při kterých může nastat i krvácení, u mužů po obřízce se to stává téměř o čtyřicet procent méně často.

Jak vypadá operace?

Jde o ambulantní operační zákrok, při kterém dojde k odstranění předkožky penisu, která může být příčinou některých problémů, skalpelem nebo nůžkami. Následně se kožní okraje sešijí vstřebatelnými stehy. Po zákroku je dva-tři dny penis ovázaný, s tím, že je ponechán otvor na močení a pak je ho možné odvázat a nechat volně dohojit. Pokud tedy obřízku doporučili ze zdravotních důvodů vašemu synovi, nestrachujte se, ale myslete na pozitiva, které mu to v životě může přinést.