Jak vybrat vhodnou dětskou knihu pro nejmenší

I přes značný vývoj technických vymožeností i hraček, stále zůstává kniha přítelem dětí. Ale jak vybrat dětem tu správnou dětskou knížku? Čeho si při jejím výběru všímat?

děti, dětské knihy, výchova dětí

Knihy pro nejmenší

Vhodnost můžeme hodnotit podle obsahu (o čem je daná kniha), podle ilustrací, podle celkové formy knihy (leporelo, brožura, pevná vazba ...), podle vývojové úrovně řeči a porozumění dítěte. Právě správný výběr knihy z hlediska vývinu komunikačních schopností je velmi důležitý v raném věku. Na jedné straně, tak jak se vyvíjí řeč, dítě si osvojuje nová slova, věty se stávají složitějšími, roste úroveň porozumění a vyvíjejí se gesta i celková neverbální komunikace, přímo úměrně se zvětšují nároky dítěte na samotný text knihy, jím vyjádřený obsah i formální složitost ( např. samotná délka vět). Na druhé straně, pokud je zvolena kniha "o krok" nad celkovou vývojovou úrovní dítěte, pozitivní dítě stimuluje, nenudí ho. A jak mezi různými druhy zboží najdeme věci průměrné, horší, lepší a výborné, týká se to i označení dětských knih. Platí zásada, že děti by se měly setkávat jen s těmi nejlepšími knihami. Knihami, které pomáhají rozvíjet různé schopnosti dítěte jako řeč, pozornost, paměť, narativní schopnosti (vyprávění) ... Pokud se tak děje od nejútlejšího věku, nenásilně děti vedeme k pozitivnímu vztahu ke knihám, vytváříme základ budoucí čtenářské schopnosti a čtenářských návyků. Nabízíme tedy několik rad, které vám mohou pomoci zorientovat se při výběru knihy podle aktuální řečové úrovně vašeho dítěte v raném věku.

V období do 13. měsíce

Po 8. měsíci dítě rozumí prvním slovům, zejména těm, které jsou doprovázeny gesty (paci-paci ...), po 10. měsíci začíná používat první "pseudoslova" (nepodobají se formálně na slova dospělých, ale už označují jistou skutečnost, např . "FÚ" -svíčka, "bo" - voda, pít ...) a zhruba kolem 12. měsíce se objevuje první slovo. Charakteristická je pro děti senzomotorická hra. Vzhledem k tomu jsou vhodná leporela (obrázkové knihy z tvrdého obalu, které dítě může i "ochutnat"). V tomto období si velmi často strká vše do pusy, platí to i pro první knihy. Nebuďte z toho nervózní. Velmi dobrá jsou leporela vyrobeny z textilu, pogumovaná nebo vyrobená z netoxické gumy. Dítě rádo v tomto období poslouchá písničky nebo jednoduché rýmy, případně zvuky zvířat, které by první knihy měly obsahovat.

Od 12. do 18. měsíce

Porozumění slov se u dítěte zlepšuje. Dítě rozumí jednoduchým instrukcím i zákazům, roste slovní zásoba, která se pohybuje v rozmezí 5 - 30 slov. Dítě vypráví "tady a teď", to znamená, že pojmenovává činnosti, osoby a věci v běžných denních rutinách. Nejčastěji jsou těmi rutinami koupání, papání, oblékání ... Dítě se vyjadřuje jednoslovně. Dítě začíná chápat, že jednotlivé ilustrace v knize představují skutečné předměty a osoby. Ilustrace začíná být stejným symbolem jako slovo, oboje označuje realitu. Nejvhodnější jsou první textová leporela, v jejichž rámci se pojmenovává a ukazuje, tzv. interaktivní leporela. Při výběru by si rodiče měli vybírat knihy, v nichž:

 • opakují se častěji stejná slova, objevují se "klíčová slova"
 • dají se využít gesta nebo pantomima
 • používají se v textu slova jako "kuk !, bác!" ...
 • popisují se věci, které vaše dítě zná ze zmíněných každodenních činností
 • text knihy je psán krátkými, nejvíce dvoj až trojslovnými větami (pouze o jednu úroveň výš, než komunikuje vaše dítě)
 • v textu se jednání či pojmenování popisuje dvěma nebo více způsoby

Od 18. do 24. měsíce

Zvětšuje se množství slov, kterým dítě rozumí. Množství slov, které dítě aktivně používá, se pohybuje okolo 10 - 50. Právě takovém množství slov umožňuje začátek jejich kombinování. Výsledkem je, že se dítě snaží komunikovat prvními binomickými větami. Až do konce tohoto období dítě stále vypráví "tady a teď". Při výběru bychom měli upřednostnit:

 • knihy s krátkými jednoduchými příběhy z každodenního života na témata: oblékání, usínání, návštěva zoo apod.
 • knihy, v nichž je předvídatelný děj a může se tam opakovat tentýž motiv (často se opakuje jedna konkrétní věta)
 • text je napsán troj až čtyřslovnými větami (což je jen o úroveň výš, než komunikuje vaše dítě)
 • při čtení se dají využít různé druhy gest
 • souhrn obrázků na téma hračky, zvířata, věci denní potřeby, obličeje ...

Od 24. do 36. měsíce

Dítě postupně chápe stále lépe nejen samotný obsah slova, jeho sémantický a lexikální význam, ale začíná rozlišovat i gramatický význam. Zatímco menší dítě nevidí rozdíl mezi větami "Máma myje Ninu" a "Mámu myje Nina" (ze zkušenosti ví, že vždy myje máma Ninu), koncem třetího roku dítě začíná tyto věty rozlišovat. Rychle roste aktivní slovní zásoba dítěte, její množství převyšuje číslo 1 000. Zatímco do konce 2. roku mluvilo jen o přítomných dějích, v tomto období začíná mluvit o dějích, které se staly. Objevuje se minulý čas. Cenné jsou knihy, v nichž:

 • děj knihy apeluje na zájmy dítěte a odpovídá úrovni porozumění (čistě imaginativní témata jsou zatím méně vhodná)
 • činnosti nebo děje, o kterých se v knize píše, se dají přenést do reálného života (např. když v knize dává máma dítěti pusu, máma může při čtení ihned políbit dítě, které poslouchá)
 • v rámci příběhu jsou zahrnuty popisy předmětů, osob
 • v textu je hodně rozvitých vět, ale nejsou tam těžké a velmi dlouhé podřadící souvětí
 • formálně to nemusí být knihy s tvrdými lakovanými stranami

Od 3. do 5. roku

Porozumění dítěte se dále vyvíjí, dítě začíná chápat i dvou až třístupňové instrukce. Hlavním rysem je vývin vypravěčských (narativních) schopností. Dítě vypráví o přítomných, minulých i budoucích dějích. Zlepšuje se prostorové i časové pojetí. Do konce tohoto období se objevují i ​​déle přiřazovací a podřadící souvětí nejčastěji se spojkami a, ale, proto, když - tak, že, protože, kde, který, či. Při výběru si všímáme:

 • knihy se zajímavým příběhem, příběh je imaginativní nebo reálný
 • velmi vhodné jsou příběhy, které se dají dramaticky ztvárnit - což se také stává náplní dramatických her dětí
 • příběhy, ve kterých se hovoří o dětských citech a pocitech (např. strach ze tmy, jak se cítím, když se ztratím ...)
 • text knihy je napsán zajímavým a inspirativním jazykem (obsahuje první metafory, přirovnání, objeví se archaické slova, které dítě již v běžném světě kolem sebe neslyší)
 • vybíráme příběhy, v rámci kterých dítě začne chápat strukturu příběhu a pointu (např. klasické pohádky jako O třech prasátkách ...).

Všechny tyto prvky podporují rozvoj vypravěčských schopností dětí a pomáhají mu osvojit si základní strukturu vyprávění příběhů. Ta je nesmírně důležitá pro pozdější učení se dítěte ve starším věku. I když jde pouze o obecné rady, věříme, že při správné volbě dětské knihy pomohou. Hezké chvilky, strávené s dětmi u jejich knih, vám budou odměnou.

comments powered by Disqus


Podobné články


Malé děti by se vůbec neměly dívat na televizi, display telefonu ani na obrazovku počítače

Děti milují televizi a mnohé u ní i usínají. To ale jejich zdraví vůbec neprospívá! Navíc problém...
více...

Škodlivé rodičovství aneb Úzkostná péče dětem neprospívá a škodí i v dospělosti

Na ubližování dětem máme své zákony. Ale co, když ubližujeme svým dětem přehnanou péčí a ostrahou? Na to...
více...

Výchova dětí formou důsledků je účinná a nebere dětem sebevědomí

Výchovat dítě, to není vůbec nic lehkého. Proto se často setkáváme s rodiči, kterým vládnou děti. Je to...
více...

Vzteká se vaše dítě? Zachovejte klidnou hlavu!

Naštvané dítě? A proč by vlastně nemohlo být dítě občas naštvané? Hněv patří k emocím, které občas...
více...

Děti zlobí, protože se vyvíjí

Praštilo vaše dítě kamaráda na pískovišti po hlavě? Hází po ostatních dětech písek? Nebojte se,...
více...

Jak uklidnit dítě v období vzdoru?

Jste svědky scény, kdy se maminka snaží uklidnit řvoucí batole v obchodě? To odmítá reagovat a chce si prosadit...
více...

Domácí úkoly s prvňáčky? Chce to správnou motivaci!

Mít doma prvňáčka, to je pro rodinu velká změna. Rodiče čeká po příchodu z práce další směna, která...
více...

Děti nemusí být středem vesmíru, aby z nich vyrostli slušní dospělí

Výchova dětí se nikde nevyučuje. Učíme se ze tedy za pochodu a ze svých chyb. Proto nám také někdy připadá,...
více...

Jak rozdělit dětský pokoj, aby děti měly nejen dostatek prostoru, ale i soukromí?

Dříve bylo běžné, že děti spaly společně s rodiči v jedné místnosti. Následovala doba, kdy měly všechny...
více...

Jak vybrat kvalitní hračku s příběhem?

Děti potřebují hračky, tak proč jim je nekoupit! Ale není hračka jako hračka. Hračky je třeba vybírat a ne jen...
více...