Děti nemusí být středem vesmíru, aby z nich vyrostli slušní dospělí

Datum článku: 14. 1. 2019

Výchova dětí se nikde nevyučuje. Učíme se ze tedy za pochodu a ze svých chyb. Proto nám také někdy připadá, že máme hodně zlobivé děti a dětem zase připadá, že mají hodně přísné rodiče. Jenže ve výchově nelze slevit, protože dítě chce vychovávat. A my zase chceme, aby naší zásluhou vyrostl z malého dítěte dospělý, který bude mít ty správné předpoklady pro to, aby zažil hezký a plnohodnotný život. Jak a čím ve výchově nešetřit?

Děti nemusí být středem vesmíru, aby z nich vyrostli slušní dospělí

1. Rodič je kamarád, ale...

Děti by měly přesně vědět, kdo jste. Jste rodič, kterému mohou důvěřovat, který je ochrání, silná osobnost. Stanovte si přesná pravidla a dodržujte je. Buďte dítěti kamarádem, ale nezapomeňte, že je důležité, aby vás dítě zároveň respektovalo.

2. Všímejte si negativních emocí u dětí

Děti vyjadřují své emoce docela jednoduše - pláčou, bijí sebe nebo své okolí, koušou... Není správné tyto projevy ignorovat a myslet si, že je to v pořádku a dítě jen vyjadřuje svůj hněv a frustraci, je ještě malé, aby opravdu někomu ublížilo a ujišťovat se, že jistě z toho vyroste. Je třeba jim neustále opakovat, že to co dělají je nesprávné a emoce se dají vyjádřit i jiným způsobem. Nekřičte ani nevyhrožujte, mluvte s dětmi klidným hlasem.

3. Nenechte děti, aby vítězily kňouráním

Pro děti je kňučení téměř jako dýchání. Zkoušejí překročit hranice vaší trpělivosti a kňourají, když chtějí dosáhnout svého. Nepodlehněte!  Většinou nezabere, když jen řeknete, aby přestaly, je po třeba ji to zdůraznit. Sdělte jim:  "Už jsem řekl/a NE! Pokud chceš nadále křičet, kňučet, můžeš to dělat za zavřenými dveřmi svého pokoje. Řeklúa jsem NE a nebudu o tom diskutovat. "

4. Dejte dětem prostor, ale...

Každý rodič by měl dát dítěti prostor, aby se samo rozhodovalo, co chce dělat, čím chce být. Nechte ho, ať samo rozhodne, zda půjdete na kolo nebo na brusle. Zvýší to jeho sebevědomí, když bude mít pocit, že o něčem důležitém rozhodlo. Pokud se ale chová nesprávně, nediskutujte s ním o možnostech.  Je skvělé, když se samo rozhodne, zda si dá jahody nebo borůvky, bude se houpat nebo dá přednost skluzavce. Ale v žádném případě nesmí dostat prostor rozhodnout, zda někoho zbije nebo ne, zda půjde do postele nebo si ještě bude hrát.

5. Naučte se říkat "Ne"

Někdy mají rodiče pocit, že selhaly, děti nejsou šťastné, neboť jim nevěnují sto procent procent své pozornosti a času. Opak je pravdou. Dítě, které je po celou dobu šťastné, protože dostane vše, co chce, ve skutečnosti trpí a čeká na to, aby bylo někdy frustrované a smutné.  Naučte se říkat dětem ne, je to naprosto v pořádku. Dítě možná bude chvíli zklamané, ale takový je život.

6. Neučte děti velkému sebevědomí

My, rodiče, pokládáme děti za střed vesmíru. To jim však vysílá signál, že jsou nejdůležitější na planetě a začnou očekávat i speciální zacházení, přeceňování, mají příliš velké sebevědomí. Musíte je naučit, že nejsou jediní na světě a stejně důležití jsou i ostatní lidé.

7. Učte děti slušnému chování

Děti by měly umět bez vyzvání pozdravit a poděkovat. Mluvte s nimi o tom jak to chodí v životě, jak se chovat ve společnosti. Dbejte na to, aby již od útlého dětství věděly, že k ostatním je potřeba, chovat se s respektem a úctou. Děti kopírují naše chování, dávejte si pozor, jak se vy chováte vůči svému okolí.