Co dítě musí zvládat, aby mohlo jít do první třídy?

Povinnost navštěvovat školu mají v naší republice děti po dovršení šesti let věku. Ale jen tento věk k tomu, aby dítě základní školu úspěšně zvládalo, nestačí. Při zápisu do první třídy hraje důležitou roli ještě řada faktorů.

děti, výchova dětí, vzdělání, základní škola, školní připravenost

Po dovršení 6.roku života se dítě stává školou povinné

Samotný věk sám o sobě nezaručuje, že dítě bude schopno úspěšně zvládnout požadavky, které na něj bude klást škola. Proto je od dítěte požadovaný určitý stupeň vývoje, který zahrnuje pojem školní připravenost, zralost na školu.

Školní připravenost

je stupeň vývinu umožňující dítěti vykonávat školní povinnosti a účastnit se na společném vyučování třídy. Jedná se o komplexní jev, který se týká tělesné, mentální, citové a sociální připravenosti na školu.

  • Tělesná připravenost

V úvahu se bere hlavně stav kostry a svalstva v souvislosti s možnými deformacemi. Také se posuzuje smyslově-pohybová koordinace a rozvoj jemné motoriky (nezbytné pro kreslení a psaní). Tělesná připravenost představuje takovou úroveň tělesného vývinu, při které nedojde k poškození zdraví školní docházkou (ranní vstávání, chození do školy, změna denního režimu, dlouhé sezení).

  • Mentální připravenost

Mentální připravenost dítěte na školu zahrnuje přiměřenou úroveň inteligence, rozvinutost obecných i konkrétnějších poznávacích funkcí a úroveň jazykového rozvoje dítěte (schopnost srozumitelně vyjadřovat své city, přání, poznatky). Patří sem i předpoklady omezování živelného chování, zapojení vůle do činnosti (úmyslné zapamatování, soustřeďování pozornosti), samoregulace.

  • Citová a sociální připravenost

Citová připravenost na vstup dítěte do školy předpokládá rozvinuté intelektové city, celkový postoj ke škole, zájem dítěte o školní práci. Sociální zralost počítá se schopností dítěte navazovat přiměřené společenské kontakty jak s dětmi i cizími dospělými. Pro snadnější adaptaci na několik hodinový pobyt ve škole by už mělo být dítě do jisté míry emocionálně nezávislé a samostatné.

Posouzení školní zralosti

Posouzení školní zralosti patří do rukou odborníků. Posuzuje se celá osobnost dítěte ze zdravotního, psychologického a pedagogického hlediska. Jejím výsledkem je zařazení dítěte do školní přípravy nebo odložení školní docházky.

Vstup do školy

Bez ohledu na to, zda se dítě do školy těší nebo ne, vstupem do školy se mění jeho dosavadní způsob života. Musí si zvyknout na denní řád, který určuje jeho rozvrh hodin, přesný začátek a konec vyučování, délku vyučovacích hodin a přestávek, domácí úkoly, na hodnocení znalostí a poznatků podle určitých stanovených norem. Dítě se dostává do společnosti vrstevníků, s nimiž ho spojuje společný cíl, úkoly, povinnosti, zájmy. Vztahy jsou rozvinutější než v mateřské škole. Škola působí na dítě jako autorita a intenzivně ovlivňuje jeho vývoj. Od dítěte vyžaduje disciplinovanost, poslušnost, plnění povinností spojených s výukou jakož i respektování učitele, jeho příkazů a zákazů.

comments powered by Disqus


Podobné články


Škodlivé rodičovství aneb Úzkostná péče dětem neprospívá a škodí i v dospělosti

Na ubližování dětem máme své zákony. Ale co, když ubližujeme svým dětem přehnanou péčí a ostrahou? Na to...
více...

Výbava do školy? Akce během prázdnin!

Prázdniny pomalu končí a vy zjišťujete, jak během nich vaše děti vyrostly? Povzdechnete si, že je třeba zase...
více...

Domácí úkoly s prvňáčky? Chce to správnou motivaci!

Mít doma prvňáčka, to je pro rodinu velká změna. Rodiče čeká po příchodu z práce další směna, která...
více...

Děti nemusí být středem vesmíru, aby z nich vyrostli slušní dospělí

Výchova dětí se nikde nevyučuje. Učíme se ze tedy za pochodu a ze svých chyb. Proto nám také někdy připadá,...
více...

Usínání dětí nemusí být problém, když ...

Máte doma nespavé dítě? Zaveďte mu usínací rituály a snažte se dodržovat pravidelný denní režim. Dítě by...
více...

Psaní písmenek je pro předškoláky zábava a to je dobré využít!

Nenásilný trénink držení tužky a pastelky v předškolním věku pomůže dětem s pozdější výukou psaní....
více...

Děti vychovávané pouze matkou jsou zdravější, když tráví co nejvíc času se svým otcem

Tatínkové, věnujete se svým miminkům dostatečně? Pokud ano, budou vaše děti zdravější! Nejnovější výzkumy...
více...

Jak vybrat dítěti jméno, a která jména jsou u nás zakázaná?

Rodičovství, to není jen plánovaní toho, kdy přijde miminko na svět. Být rodičem, to znamená i vybrat svému...
více...

Děti, které vyrůstají v přehnané čistotě nejsou zdravější, opak je pravdou!

Imunita se tvoří ještě před tím, než se narodíme. Ale když se dítě narodí, je třeba jeho imunitu trénovat....
více...

Pokoj pro budoucího školáka

S končícím létem nastávají školní starosti nejen pro děti, ale i pro rodiče. Již ke konci prázdninách je...
více...