Alkohol je třeba zařadit do slovníku dětí, ale jen tam by měl dlouhá léta i zůstat!

Přestože konzumace alkoholu dětmi a mladistvými v naší republice lehce klesla, stále je konzumace alkoholu u této věkové kategorie poměrně vysoká. A na vině často bohužel bývají i rodiče, kteří svým dětem alkohol nabízejí.

děti, alkohol, zdraví

Napij se piva, hlt ti neuškodí...

I vy svým dětem nabídnete naoko nevinné "cucnutí" piva, vína či sladkého likéru na rodinné oslavě, jako odměnu či projev popuštění přísných pravidel? Ale za podporování nezletilých v pití můžete být i trestně stíháni. Co však určitě nechcete, je spustit u vaší ratolesti závislost. Výsledky výzkumů ukazují, že vysoké procento rodičů požívání alkoholu dětmi vůbec neřeší.

Alkohol a děti

Zákaz pití alkoholu je opodstatněný. Mladý organismus není schopen zpracovat větší množství alkoholu najednou. Mozek může kromě jiných životně důležitých orgánů poškodit už do šesti minut. V případě těžké opilosti může dojít i k velmi vážným následkům na zdraví. Alkohol je navíc spouštěčem nebezpečného chování bez zábran. Jeho konzumace negativně ovlivňuje prospěch ve škole i vztahy v rodině či mezi přáteli. Stojí také za rozvojem deprese a úzkosti. Často vede k závislosti na jiných, tvrdších drogách.

Vinu nesou rodiče

Mnoho rodičů nevnímá alkohol jako drogu, případně si myslí, že dítě ve věku 10-15 let se do kontaktu s alkoholem nemá jak dostat. Nejsou si plně vědomi nástrah a rizik, které může dětem konzumace alkoholu v tomto věku přinést. Současně si ani neuvědomují, jakým výrazným vlivem na své děti působí. Podle našich zjištění ale převážná většina mladých lidí uvedla, že největší vliv v oblasti konzumace alkoholu na ně měli rodiče. Na druhém místě stojí kamarádi, vliv televizní reklamy je téměř zanedbatelný. Studie dokazují, že riziko alkoholismu se zvyšuje u mladých mužů, jejichž otec byl závislý. Samotné genetické vlivy zvyšují riziko závislosti asi čtyřnásobně.

Přibývá opilých dívek

Podle údajů Operačního střediska záchranné služby ČR počet ošetřených nezletilých intoxikovaných alkoholem vždy stoupne během svátků a zejména letních prázdnin, přičemž přibývá dívek pod vlivem alkoholu.

Čas na důležitý rozhovor

Zhruba třetina rodičů tvrdí, že ideální věk na rozhovory o alkoholu je mezi patnáctým a osmnáctým rokem. Odborníci se však shodují, že po patnácti letech života dítěte už může být pozdě. Potřebné je, aby se s dětmi o alkoholu mluvilo ve věku, kdy dospělé ještě akceptují jako vzor a autoritu. Doporučují, aby tematika prevence konzumace alkoholu byla pojata komplexně, protože rodičům i učitelům by mělo jít o společnou věc.

Rodiče jako vzor

Není třeba zapomínat, že všichni dospívající jsou daleko více než na logické argumenty citliví na vzory a mají sklon jednat podle nich. Děti vnímají své rodiče, jsou jejich vzorem a chování, které u nich vidí, považují za společensky přijatelné. Doporučení se dají shrnout do jednoduché věty: "Mluvte s dětmi o alkoholu a buďte jim dobrým příkladem!"

Alkohol zodpovědně

Mezinárodní i tuzemské statistiky potvrzují, že celková spotřeba alkoholu v České republice mírně klesá. Přesto je potřeba rizikové chování nadále monitorovat a pracovat na snižování jeho výskytu. Osvětovou kampaň Alkohol zodpovědně, organizuje pracovní skupina fungující v rámci Potravinářské komory ČR. Letošním hlavním tématem je alkohol a mladí lidé.  Alkohol je veřejností často vnímán a médii prezentován v negativních souvislostech – nehody na silnicích, rozvrácené rodiny, podnapilí mladiství, excesy způsobené nadměrnou konzumací, apod. Problémem však není alkohol, ale lidská nezodpovědnost při jeho užívání. Alkohol je součástí našich životů, naší tradice, našeho společenského vyžití. Jen je potřeba jednoznačně rozpoznat nebezpečnou, škodlivou a hlavně nadměrnou konzumaci od příležitostné sklenky na dobrou náladu. 

 

 


Podobné články


Jak správně rozvíjet řeč a schopnosti malého dítěte?

Dítě nestačí jen porodit, ale také je třeba aktivně mu pomáhat při vývoji. A během vývoje dítěte se...
více...

Výchova dítěte po rozvodu a nový přístup, kde oba rodiče jsou stále oporou

Děti rozvodem a rozchodem rodičů nejenže ztrácejí svůj svět, v němž měli oba rodiče, ale musí se často...
více...

Noční pomočování u dětí školního věku

Noční pomočování se netýká jen předškoláků. Malé noční nehody se mohou stát i prvňáčkům. Může za to...
více...

Jak ochránit dítě před nástrahami v ordinacích lékařů?

Návštěvám dětských lékařů se nevyhne žádné, ani zdravé dítě. Ale pokud si myslíte, že už když usednete...
více...

Oslava se může změnit v tragédii, když neuhlídáte své malé děti

Oslavy jsou skvělým zpestřením všedního života. A slaví se i v rodinách s malými dětmi. Jenže, občas se...
více...

Ovoce a zelenina snižují riziko demence a deprese

Konzumovat zeleninu a ovoce se doporučuje z mnoha důvodů. Hlavně protože tyto plody obsahují značné množství...
více...

Jak je možné, že matky na mateřské dovolené mají sklony k alkoholismu?

Alkohol je zrádná a hodně návyková látka. Ohroženy jsou lidé se sklonem k závislostem, ale i matky...
více...

Děti a hygiena, která je ve prospěch jejich zdraví, ale může i škodit

Hygienické návyky, to je základ zdraví, který odkoukáváme od svých rodičů, a který si neseme do života jako...
více...

Děti umírají zbytečně na následky úrazů nejen na silnici, ale i v domácnosti

Drobné oděrky a modřiny nutně k dětskému věku patří. Dokonce dříve často fungovala prevence stylem “zkus,...
více...

Jak naučit dítě správně pít a v noci se nepomočovat?

Pitný režim je důležitý pro zdraví dětí i dospělých. A nejen dětem je třeba připomínat, že se musí napít....
více...