Topení z obnovitelných zdrojů - výběr, dotace a umístnění

Datum článku: 1. 12. 2016

Vytápění z obnovitelných zdrojů je ekologický princip, který má ve vztahu s pasivní výstavbou svůj význam. Projekt Zelená domácnostem vytvořil podmínky k tomu, aby tyto technologie byly přístupné pro každého.

Topení z obnovitelných zdrojů - výběr, dotace a umístnění

Dotace na správném místě

Vytápění obnovitelnými zdroji energie bylo ještě donedávna pro běžného obyvatele vzdálený pojem. Prudkým rozvojem technologií se však stává jejich využívání realitou i pro běžnou domácnost. Motivací intenzivně se o ně zajímat je i národní projekt České inovační a energetické agentury Zelená domácnostem, který je součástí Operačního programu Kvalita životního prostředí. Jeho cílem je zajistit finanční podporu pro instalaci malých zařízení na využívání OZE, díky čemuž bude nahrazena energie, na jejíž výrobu by bylo jinak nutné využít fosilní paliva. Při takovém způsobu vytápění ve více případech platí, že zelená zařízení vyžadují sice vyšší vstupní investici než konvenční, ale při vhodném řešení jsou schopny zajistit snížení provozních nákladů. Zda a do jaké míry to dokážou, vždy závisí i od optimálního dimenzováním a správného využívání. Motivací takové volby často bývá i jistá míra nezávislosti na dodávkách energie z veřejné sítě. Podpora instalace malých zařízení na využití OZE se uskutečňuje prostřednictvím vydávání poukázek, které pokrývají část ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukázky je určována automaticky na základě druhu a výkonu zařízení. Aby nebylo nutné pracně hledat a dokladovat technické parametry systémů, je dostupný oficiální, průběžně doplňován seznam vyhovujících zařízení.

Jaké jsou konkrétní možnosti technologií na vytápění OZE?

Při zabezpečení vytápění domu prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie mohou domácnosti využívat především kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Konkurencí jim bývá kondenzační kotel na zemní plyn, který vyžaduje možná o něco menší vstupní investici, ale provozní náklady mohou být vyšší. Solární kolektory nebo fotovoltaické panely jsou schopny pouze přispívat k podpoře vytápění. Obvykle pomáhají jinému zařízení v přechodných obdobích, protože v nejchladnějších dnech nejsou schopny zajistit tepelný komfort. Fotovoltaické panely mohou pomoci  tepelným čerpadlům. Při využití solárních kolektorů je třeba počítat s tím, že na podporu vytápění bude třeba koupit ještě něco navíc.

Jaké jsou nejčastější chyby při podávání samotných žádostí?

Nejčastější chyby při podávání žádostí o vydání poukázky se týkají nesprávně vyplněné žádosti, a to zejména informací o místě instalace a vlastnících. Některé domácnosti si vybraly zařízení bez předchozí konzultace se zhotovitelem. Jelikož zařízení uvedené na poukázce musí být i předmětem instalace, není možná jeho následná změna. Pokud si tedy domácnost zvolila zařízení, které pro ni není vhodné nebo je nedostupné, musí se o poukázku ucházet v dalším kole. Proto je třeba zvážit výběr zařízení. Domácnosti mají šanci získat příspěvek na instalaci zařízení v závislosti na jeho výkonu a ceně. Díky tomu si mohou dovolit lepší zařízení za cenu, kterou by jinak zaplatili za méně kvalitní produkt. To je motivací nehledat nejlevnější možné řešení, ale zakoupit kvalitní zařízení, které splní požadavky a očekávání.

Na co dát pozor u solárního systému na ohřev vody

Na přípravu teplé vody se preferuje využití plochých kolektorů. Jejich počet závisí na velikosti zásobníku teplé vody, který má být adekvátní počtu lidí v domácnosti. Pro rodinné domy se 4 až 6 členy v domácnosti je postačující solární systém se zásobníkem o objemu 250 až 350 litrů. Solární kolektory lze umístit na plochou i šikmou střechu nebo na fasádu. V našich podmínkách by měly být orientovány na jih se sklonem 30 - 60 ° (pro systémy jen na ohřev teplé vody se převážně používá sklon 30 - 45 °).

Autor: Lenka Kostková