Regulace zajistí nižší náklady na vytápění

Datum článku: 13. 6. 2014

Ve snaze dosáhnout co nejnižší náklady na vytápění, a přitom neztratit tepelnou pohodu se hromadně zatepluje, vyměňují se okna a zdroje tepla. Na co však při tom nesmí zapomínat, je správně navržená regulace vytápění, která se výrazně podílí na efektivnosti všech úsporných opatření.

Regulace zajistí nižší náklady na vytápění

Způsob regulace vytápění by měl být samozřejmou součástí projektu vytápění,

na kterém se nevyplatí šetřit. Dobře navržená topná soustava zohledňuje všechny faktory ovlivňující spotřebu a potřebu energie na vytápění v domácnosti. Správné fungování je však ještě podmíněno i kvalitní a odbornou realizací. Možnosti na vytápění domu jsou dnes opravdu rozmanité, systémy se od sebe liší jak typem paliva a zdrojem tepla, tak i teplonosným médiem, způsoby rozvádění tepla do místností či způsobem jeho šíření a samozřejmě i způsobem regulace. Je proto lepší svěřit návrh otopné soustavy do rukou odborníků, kteří umí zohlednit konkrétní podmínky dané stavby ze všech hledisek.

Je třeba vědět

Do každé místnosti by se mělo dodávat tolik tepla, kolik je potřeba a jen tehdy, když je třeba.Udržování stejné teploty ve všech místnostech nemá smysl a podle normy by v obývacím pokoji mělo být 20 až 22 ° C, v dětském pokoji kolem 20 ° C, v ložnici by mělo stačit 16 až 18 ° C a v koupelně 24 ° C, chodbu stačí vytopit na 15 ° C. To jsou vytápěcí teploty doporučené odborníky, které by měly podléhat ještě i časovému rozvrhu. To znamená, že by měly dosahovat požadovanou hodnotu právě v době, kdy se daná místnost nejvíce využívá. Vytápění během dovolené nebo v době, kdy jste v práci a ve škole, zda přetápění v nočních hodinách je zbytečné a také nezdravé. Pamatujte, že 1 ° C navíc v domě znamená o 6 až 7% topné energie navíc, proto je investice do měřící a regulační techniky dobrou volbou s nejrychlejší návratností ze všech úsporných opatření.

Praktické rady

• Radiátorový termostat musí být schopen snímat pokojovou teplotu, proto jej nezakrývejte.Pokud ho zakrývá např.. silná záclona nebo nábytek, používejte radiátorový termostat s externím čidlem teploty.
• Pokud odcházíte z domu na delší čas, můžete radiátorový termostat nastavit na symbol protimrazové ochrany. Od momentu tohoto nastavení bude radiátorový termostat udržovat pokojovou teplotu kolem 7 - 8 ° C.

Jak na to?

K regulaci teploty v jednotlivých místnostech se nejčastěji používají termostatické ventily a termostatické hlavice. Pomocí snímače termostatický ventil automaticky ztlumí průtok otopné vody například v době, kdy slunce svítí přímo do oken. Na každé topné těleso se instaluje jeden termostatický ventil a termostatická hlavice, čímž se zajistí individuální regulace každého topného tělesa a místnosti. Termostatický ventil a hlavice udržují teplotu v místnosti nezávisle na vnějších podmínkách, ale s ohledem na změnu tepelných podmínek v interiéru. Tam, kde se používá jeden zdroj tepla pro všechny místnosti, například kotel na zemní plyn, je nutné regulovat i výkon kotle. Moderní topné systémy využívají takzvaný ekvitermní systém regulace, což v praxi znamená, že optimalizují výkon topného systému podle aktuální venkovní teploty. Měří teplotu topného zdroje, vnější teplotu a vnitřní teplotu a na základě těchto údajů automaticky udržují požadovanou teplotu v místnosti při efektivním využití kotle.

Například pomocí

elektricky ovládaného směšovacího ventilu, který snižuje teplotu topné vody vystupující z kotle tím, že k ní přimíchává ochlazenou vodu vracející se z topných těles do kotle. Systém sám zhodnotí potřebu zatopit a také podle průměrných teplot za poslední dny začne nebo skončí topné období. V různých rodinných domech se zvykne využívat jeden regulátor pro celý dům, což je trochu nevýhodné pro rozdílné teplotní požadavky v místnostech, proto se často kombinuje s termostatickými ventily.

Specifickým přístupem k regulaci tepla je koncept tzv. inteligentního domu,

ve kterém se maximálně efektivně využívá topný systém. Počítačová řídící jednotka umožňuje automatickou regulaci podle předem nastavených programů. Inteligentní systém se ovládá z jedné řídící jednotky nebo i přes internet z osobního počítače a řídí činnost kotle nebo tepelného čerpadla případně centrálně řídí jednotlivé topná tělesa v místnostech. V současnosti existuje možnost regulovat teplotu v domě i na dálku přes síť mobilních telefonů GSM, kde pomocí SMS můžete komunikovat s termostatem.