Pravidelná údržba plynového kotle, komína a radiátorů účinně snižuje náklady na topení

Datum článku: 19. 3. 2018

Nevíte si rady se spotřebou plynu? Přešli jste k levnějšímu dodavateli a stejně to mnoho nepomohlo? Na vině může být stav vašeho plynového kotle, ale také stav a čistota komínu. Máte provedeny všechny potřebné revize a údržby?

Pravidelná údržba plynového kotle, komína a radiátorů účinně snižuje náklady na topení

Pravidelná údržba se vždy vyplatí

Pointou pravidelných revizí topného systému není pouze papír od servisního technika, ale zejména odborné posouzení stavu technických zařízení. Pokud vás už déle trápí účty za teplo, kontrolu vašeho kotle rozhodně neodkládejte. Období, nejlépe mimo topnou sezonu je třeba využít na potřebnou údržbu celého topného systému. Kotel, komín, radiátory, ale i další součásti topného systému je třeba na topné období náležitě připravit. Správná péče o topná zařízení to přitom není jen teplo, ale i bezpečnost! Navíc, pokud byste se v případě neštěstí způsobeného poruchou topného zařízení nemohli prokázat doklady o povinné roční revizi kotle, pojišťovna vám nezaplatí ani korunu. Naopak, ještě vám hrozí i pokuta Kromě toho, že si při revizi ověříte bezpečnost chodu plynového spotřebiče, vyhnete se zbytečným výdajům při neefektivním fungování zařízení a předejdete situaci, Pokud je kotel vyčištěn a správně nastaven, jeho spotřeba paliva se pohybuje na minimálních hodnotách určených pro daný model. Kotel pracuje ekonomičtěji a jeho životnost se prodlouží o několik let. Oproti tomu, pokud zapomenete na servisní prohlídku, spotřeba plynu se může zvýšit až o 25%. Na pravidelné kontroly není třeba zapomínat ani tehdy, když je kotel nový. Plynový kotel patří mezi tzv. vyhrazené technické zařízení, u nichž výrobce má právo určit pravidla jejich servisu, včetně četnosti pravidelných kontrol. Ty jsou zároveň podmínkou uznání záruky na zařízení.

Povinné a nepovinné prohlídky

O povinnosti zkontrolovat plynový kotel jste už množná slyšeli, ale málokdo si jeho revizi nechal udělat. Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení říká, že každý majitel si musí nechat svůj kotel odborně prohlédnout vyškoleným technikem. Existuje hned několik typů revizí, obecně se technik zaměřuje především na plynové rozvody a těsnění. U většiny kotlů totiž dochází k nehodám kvůli působení zemního plynu na těsnění ve šroubovitých spojích plynových rozvodů, což má za následek vysychání těsnícího materiálu a následný únik plynu. Revizí plynových kotlů je hned několik typů. Začneme tou vstupní, která se provádí při instalaci a která má předejít následkům špatného zapojení přístroje, únikům plynu nebo jiné poruše. Jednou za tři roky pak přichází provozní revize a každý rok servisní prohlídky. Oproti těm dvěma předešlým kontrolám nejsou servisní prohlídky ze zákona povinné, ale rozhodně se vyplatí je mít. Revizi kotle může provádět pouze autorizovaný servisní technik. Stejně důležité je však i to, aby měl licenci na servis kotle vaší značky. Ideální je, pokud má zákazník svého smluvního servisního technika, který zná jeho kotel. Nejhorší je, když pokaždé ke kotli přijde někdo jiný.

Cena revize

Pokud jde o náklady na revizi kotle, platí zde volná cenotvorba. Ceny do značné míry závisí i na regionu. Některé firmy poskytují i množstevní slevy, když se domluví více uživatelů kotlů. A někteří dodatelé plynu dokonce poskytují příspěvek na pravidelnou revizi. Náklady na revizi se ale také mohou navýšit, když je kote silně znečištěný. Do ceny se mohou promítnout i náklady na dopravu.

Nepodceňujte čištění komína

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb.  o čištění, kontrole a revizi spalinových cest, který vyšel dne 29.1.2016 ve Sbírce zákonů. Komíny je třeba čistit proto, aby nedocházelo k vyhoření sazí. Při jejich hoření totiž vzniká teplota převyšující tisíc stupňů Celsia, která dokáže komín zapálit. Riziko požáru stoupá už když je na vnitřní stěně komína  nános 3 milimetry sazí.