Levné topení - fosilní a obnovitelné zdroje

Datum článku: 3. 1. 2017

Pokud plánujete zásadní rekonstrukci nebo výstavbu rodinného domu, doporučujeme zvážit všechny možnosti, které nabízí současný trh. Uvedené vlastnosti však zdaleka nejsou jediným kritériem při výběru topného systému ani zdroje tepla, i když mohou do značné míry i odpovědět na otázku "čím vytápět". Ve hře je hned několik dominantních způsobů, které se prosazují více a několik dalších, méně rozšířených alternativ.

Levné topení - fosilní a obnovitelné zdroje

Fosilní zdroje

Dominantními jsou zejména fosilní zdroje: zemní plyn, olej a tuhá fosilní paliva (černé a hnědé uhlí). Elektrická energie se využívá jako zdroj pro elektrické konvektory, elektrické odporové dráty a infrazářiče. Mezi obnovitelné zdroje energie patří energie z biomasy (dřevo, sláma, obiloviny) a energie z prostředí (tepelné čerpadlo, rekuperace - opětovné získávání tepla, sluneční či geotermální energie). Pořadí, v jakém jsme uvedli kategorizaci, de facto odpovídá procentnímu rozdělení trhu. 

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady - vstupní náklady na nákup tepelného zdroje hrají dnes téměř nejdůležitější roli v procesu rozhodování o naší "tepelné budoucnosti". Trh do jisté míry deformují státní dotace, které zvýhodňují určité typy zdrojů před jinými. To, které to budou, závisí na politickém rozhodnutí, i když se v tomto případě předpokládá určitá míra společenského konsensu pro rozhodnutí o tom, který typ by měl být podporován z veřejných zdrojů.

Provozní náklady

- existuje vytápění s neměnnou cenou využívané energie (solární panely, dřevo z vlastních zdrojů) a s proměnlivou cenou (pevné a plynná paliva, elektřina, biomasa, tepelné čerpadlo). Prakticky po vše se "chodí na trh", takže výhodné je snažit se o energetickou soběstačnost. Protože ceny energií a paliv se výrazně liší, na srovnání je nejvhodnější využít aktuální informace ze specializovaných internetových serverů. Třeba přitom počítat i s tím, že výběr určitého zdroje tepla může ovlivnit i cenu ostatní energie (zemní plyn, elektřina) na provoz domácnosti.

Plynofikace

Plynofikace sice značně pokročila, přesto není plyn ani na začátku 21. století samozřejmostí na celém území státu. Elektrické vedení je téměř všude, stejně jako "prostředí" z něhož lze čerpat energii s větší či menší účinností. Pevná fosilní i "obnovitelná" paliva závisí od pravidelných dodávek, často ze zahraničí.

Údržba a obsluha

Čím větší komfort, tím lépe. Vytápění, ovládané jedním tlačítkem, např. plno automatické, ideálně s okamžitou účinností, když od stisknutí tlačítka po dosažení optimální tepelné pohody uplyne co nejkratší dobu. Dalším faktorem je například nutnost přikládat v pravidelných intervalech (kotle na pevná paliva), nutnost povinných revizí jednotlivých částí systému (plynové kotle, komíny krbů a plynových kotlů) apod.

Ekologie

Ekologičtější jsou rozhodně obnovitelné zdroje, v případě některých typů biomasy však je třeba zvážit i etické hledisko (např. obilí jako energetický zdroj?!).