Kvalitní garážová vrata - bezpečnost, možnosti vyhotovení

Datum článku: 2. 6. 2014

Zde najde odpovědi na některé otázky a dozvíte se více o možnostech vyhotovení vrat a jejich technických vlastnostech.

Kvalitní garážová vrata - bezpečnost, možnosti vyhotovení

V současné době již neplatí, že kdokoli může vyrobit cokoliv

A protože bezpečnost je stále častěji skloňovaný požadavek, budeme se nejprve věnovat právě tomuto tématu. Garážová vrata a její pohon musí svými parametry odpovídat charakteristikám evropské normy EN13241-1. Ptejte se proto při výběru vhodné garážových vrat na splnění této normy, která se dokládá prohlášením o shodě. Stejně důležité je, aby jednotlivé parametry jako např.. odolnost vůči větru, vodě a prostupu tepla byly hodnoceny ve třídách odolnosti vyšších než třída 0. Zde platí pravidlo, čím vyšší třída podle EN, tím lepší odolnost brány. Splnění těchto vlastnosti hraje samozřejmě roli také v ceně.

Co se týče bezpečnosti bran, položte případnému dodavateli následující otázky

  • Jsou dodávaná vrata vybavena pojistkou proti sevření prstů?
  • Je z vnitřní strany na pantech zajištěna bezpečnost proti přivření prstů?
  • Zabezpečují vrata jako celek bezpečnost proti přivření prstů?
  • Jsou kolejnice zhotoveny tak, aby nemohlo dojít k vypadnutí křídla vrat?
  • Je vratové křídlo chráněno proti pádu?
  • Jsou pružiny zajištěny tak, že v případě jejich prasknutí nedojde k odskočení pružiny nebo její části do prostoru, ale ani nespadne vratové křídlo v důsledku prasknutí pružiny?
  • Jsou vedená ocelová lanka, nesoucí váhu vratového křídla, umístěna tak, aby nemohlo dojít ke zranění a splňují bezpečnostní faktor 6?
  • Jsou u vrat s pohonem uzavírací síly dle EN13241-1?

 Je v zájmu obou stran, výrobce i zákazníka,

aby i tyto vlastnosti byly splněny a zákazníkem požadované. Na začátku rozhodování o koupi garážových vrat je ale jednoduchá potřeba, uzavřít otvor garáže, a to nejlépe vraty, která se vám budou líbit, budou se automaticky otevírat a zavírat a budou co možná cenově nejvýhodnější. Nejdříve je třeba si ujasnit, jaký typ vrat je pro danou garáž nejvhodnější.

1. Pokud nejsou nároky na tepelnou izolaci a nejsme limitováni prostorem před garáží,

jsou nejvhodnějším a finančně nejméně náročným řešením výklopná vrata. Praktické je např..tříbodové zamykání manuální brány zajišťující dosažení vyšší bezpečnosti před cizím otevřením brány, a sada příslušenství pro možnost zachování funkce mechanického dvoubodového uzavření výklopných vrat v případě použití pohonu, který tvoří automaticky třetí bod uzavření.

2. Pokud je garáž součástí domu a navíc je vytápěna,

je vhodné použít sekční vrata. V segmentu sekčních vrat můžete najít opravdu dostatečné množství dodavatelů, ale jen málo skutečných výrobců, kteří si jednotlivé části vrat, ale i pohony sami vyrábějí. A právě taková vrata jsou kvalitnější z hlediska kompatibility všech částí brány, ale i vrata s pohonem či pohonem vjezdové brány. Stále více zákazníků se orientuje na designově čistý, jednoduchý a tím čistý vzhled, kterému odpovídá hladký povrch s drážkou ve třech možných variantách. Kazetové motivy jsou na ústupu a do popředí se tlačí již zmíněné sekční vrata, ale i brány s designovými prvky z ušlechtilé oceli. Velmi oblíbeným variantou povrchu je imitace dřeva, která je na sekčních bránách vytvořena nanesením fólie na ocelový plech. Důležitá pro dlouhou životnost a stálobarevnost je její ochrana proti UV záření. Fólie by tak měla mít druhou vrstvu odolnou vůči UV, chránící spodní designovou vrstvu.

Design 

a určitě se rozhodnete výhradně dle vlastního vkusu. Vrata si ale před samotnou koupí vyzkoušejte. Když vypnou elektřinu, budete muset vrata zvednout vy nebo vaše křehká manželka či přítelkyně. A pokud máte dvougaráž, je k otevření vrat některých výrobců potřebná pořádná síla. Pokud mají mít vaše vrata pohon na dálkové ovládání a garáž nemá vedlejší vchod, ptejte se prodejce, zda a jak lze vrata nouzově otevřít bez proudu a znovu uzamknout bez toho, abyste opouštěli vrata zavřená, ale neuzamknutá. Také se ptejte, jaké zabezpečení mají vrata proti nadzvednutí, aby nemohlo dojít k vykradení garáže. Integrované dveře v garážových vratech slouží pro možnost přístupu bez otevření celé brány, čímž se mimo jiné prodlužuje životnost pohonu. I když na začátku chcete koupit jen vrata, po čase přijdete na to, že je velmi praktické a pohodlné mít např.. kódovací spínač na vnější straně garáže, nejlépe s ochranou proti vandalismu. Ne vždy totiž nosíte dálkový ovladač s sebou a často potřebujete otevřít vrata během jiných aktivit například při práci v zahradě. V takovém případě stačí vyťukat kód a vy nemusíte chodit nahoru dolů. Proto se ptejte u svého prodejce na rozmanitou nabídku příslušenství.