Krbová vložka - účelné a pohodové topení

Datum článku: 24. 11. 2016

Krbové vložky vypadají jako velké přenosné ohniště z černé litiny s prosklenou čelní stěnou. Jejich tepelná účinnost je 70 až 90 procent. Na rozdíl od otevřených krbů nezávisí na velikosti místnosti. Vyrábějí se z litiny nebo z kamnářského plechu a šamotové desky.

Krbová vložka - účelné a pohodové topení

Krbové vložky fungují tak,

že spodkem nasávají studený vzduch. Teplo, které vracejí do místnosti, má tři složky - radiační, výdechovou (teplý vzduch vydechovaný mřížkami, tzv. termo) a akumulační, pokud je vložka umístěna v kachlových kamnech. Poté, platí, že čím je kachlová pec větší, tím větší má výhřevnost; 1 m2 plochy kachlových kamen má výhřevnost asi 1,05 až 1,2 kW. Některé typy pecí hřejí ještě 28 hodin po vyhasnutí. Větší typy krbových vložek s výkonem 14 kW vytopí 50 až 60 m3, typy s výkonem od 14 kW dokonce vytopí celý dům.

Dřevo na topení

V krbových vložkách se může topit jakýmkoliv druhem dřeva nebo ekobriket, ale ne uhlím ani briketami. Pouze v některých upravených krbových vložkách lze použít i hnědé uhlí nebo hnědouhelné brikety, ale nikdy se nesmí použít černé uhlí! Oheň by velmi jiskřil a mohl by poškodit sklo dvířek, které by mohlo prasknout. Na horké sklo se nesmí dostat ani kapka studené vody. Toto velmi pórovité sklo, které propouští 97 procent tepla, je pevné, ale i velmi křehké. V dražších typech krbových vložek lze topit i bez skleněné mřížky, kterou lze vysunout nahoru.

Umístění

Krbové vložky mohou stát zcela samostatně, ale vhodné je použít je do krbu nebo do kachlových kamen, tedy do "pláště", který může mít individuální podobu, pokud ji firma navrhne podle přání a interiéru zákazníka. Kromě estetického dojmu je důležitá i tepelná pohoda, kterou kachlové kamna vyzařují. Jejich teplo vnímáme mnohem lépe než teplo sálající z jiného zdroje tepla.