Ekologická stavba není jen zbytečný luxus

Datum článku: 5. 6. 2014

Většina stavebníků považuje ekologické stavby za ekonomicky náročný luxus a většinou si ani neuvědomují, že právě levnější řešení jsou nejen nejméně ekologická, ale i energeticky nejnáročnější. A přestože zdravý selský rozum radí "čím méně chemie v obydlí, tím zdravější bydlení", peněženka oponuje "čím levnější materiály, tím více peněz na zařízení ..." Je to dilema každého stavebníka.

Ekologická stavba není jen zbytečný luxus

Tepelná izolace = zateplení?

Často používaný termín zateplení domu nevyjadřuje přesně, o co jde: tepelná izolace staveb totiž představuje kromě přípravy projektu a výběru vhodných materiálů i způsob realizace. Jinak projektant navrhuje tepelnou izolaci betonových staveb, jinak izolaci dřevostaveb a zcela jinak izolaci vnitřních konstrukcí objektů.

Výběr vhodné tepelné izolace

neurčují jen finanční možnosti investora a jeho postoj k přírodním či chemickým materiálům, ale zejména to, jaké tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště budovy stanoví projekt.Tepelná izolace budovy je jedním z primárních faktorů optimálního vnitřního klimatu v budovách. Při výběru izolačního materiálu hraje hlavní roli jeho součinitel tepelné vodivosti; zjednodušeně řečeno, měrná tepelná vodivost vyjadřuje rychlost tepla, které za jednotku času přejde ze zahřáté části látky do její chladnější části. Nejúčinnější izolace je ta, která ve vzorci W / (m. K) dosáhne nejnižší hodnotu λ - lambda. Součinitel prostupu tepla (U) - jde o velikost tepelného toku, který proniká přes plochu 1 m 2 stavebního materiálu, pokud je teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostředím 1 K (1 ° C) - má být podle současné normy například u stěny v lehké konstrukce 0,3 W / (m 2. K), přičemž norma doporučuje 0,2 W / (m 2. K). Pro energeticky pasivní domy je tato hodnota nižší než 0,15 W / (m 2. K).

Polystyren

Pro přijatelnou cenu a snadnou opracovatelnost se u nás často používá jako izolační materiál expandovaný polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS). Je bez chuti a zápachu, není toxický a téměř neabsorbuje vůně a zápachy. Má výborné elektroizolační vlastnosti, malou nasákavost vody a je rozměrově stálý při změnách teplot. Polystyren je křehký, časem se v něm tvoří trhliny, nevýhodou je i jeho hořlavost. Použití: Vzhledem k možnosti úniku malého množství organických sloučenin se EPS nedoporučuje používat v interiérech. Používají se výhradně desky EPS se zárukou dlouhé životnosti. XPS se osvědčil zejména ve vlhkém prostředí a na vnější izolaci jako ochrana proti vzlínající zemní vlhkosti. Poznámka: Navzdory všem pozitivním vlastnostem a výhodné ceně nemůžeme o polystyrénu mluvit jako o ekologickém izolačním materiálu, sporná zůstává jeho recyklace.

Dbát na kvalitní polystyren

K dodržování kvality EPS v tepelných izolacích z EPS u nás  přispívá projekt Monitoring kvality EPS, který prostřednictvím nezávislých certifikovaných zkušeben pomáhá odhalit výrobce a distributory uvádějících na trh fasádní polystyren, jehož vlastnosti neodpovídají evropským normám. Jeho dalším cílem je nastavení takových mechanismů, které mají na našem trhu odhalovat prodej polystyrenu výrobci, jejichž výrobky jsou v rozporu s platnými normami a parametry deklarovanými jednotlivými výrobci.

Polyuretan (PUR)

Funguje jako vzduchová bariéra - izoluje bez netěsností. Zabudován do stavební konstrukce nemění tvar, nesesedá a během celé životnosti stavby má trvalé izolační parametry. Kvalitu PUR prověřili nejtěžší severské podmínky i tropické teploty. Díky otevřené buněčné struktuře stěny domu "dýchají". Použití: vhodný na zateplení podkroví a izolaci střech. Poznámka: Jeho zrodu předchází energeticky náročný proces, při kterém vznikají ekologicky škodlivé látky. Jako izolační materiál je však zdravotně nezávadný.

Pěnové sklo

Tento materiál je odolný proti páře a neabsorbuje vlhkost, proto je vhodný zejména pro izolaci stěn dotýkajících se země (sklepy, terasy).
Použití: V posledních letech se využívá jako izolace základových desek pod energeticky úspornými domy (montované sruby).

Minerální izolace

Na trh se dodávají ve formě izolační plsti v kotoučích a měkkých deskách nebo ve formě tvrzených desek. Vzduch v mezerách vláken kamenné i skelné vlny snižuje jejich tepelnou vodivost od vnějšího prostředí k vnitřnímu. Minerální izolace ztrácí tepelně izolační schopnost již při 2% objemové vlhkosti, proto musí být dokonale ochráněna před vlhkostí. Mezi pozitiva patří: schopnost tlumit hluk, nehořlavost, dlouhá životnost, chemická i biologická odolnost, nízká tepelná roztažnost, schopnost odpuzovat tekutiny (pokud jsou hydrofobizované). Použití: na tepelnou izolaci všech typů staveb s odvětranými i kontaktními fasádami, technických zařízení budov i vnitřních konstrukcí; velmi často vyplňují stěny obvodového pláště montovaných dřevostaveb; stropní konstrukce, podkroví, střechy, podlahy. Poznámka: Minerální vlny se i přes vyšší ceně v porovnání s EPS a XPS stále častěji používají pro izolaci stěn bytových i rodinných domů. Přírodní původ vstupních surovin, relativně nízká energetická náročnost výroby a efektivní recyklace minerálních vln bez škodlivých vedlejších produktů je řadí mezi ekologické stavební materiály.

Izolační dřevovláknité desky

Hydrofobizované izolační dřevovláknité desky ze smrkového nebo borovicového dřeva mají výborné tepelně izolační vlastnosti a vyrovnávají vzdušnou vlhkost podobně jako přírodní dřevo. Pro zvýšení izolačních vlastností se lehké dřevovláknité desky kombinují s tvrzenou minerální vlnou nebo polystyrenem. Jelikož dobře drží omítku, používají se i v interiérech. Použití: na izolaci především odvětraných fasád dřevostaveb a střech, kde plní funkci tepelné izolace i pojistné hydroizolace; i na kontaktní difúzně otevřenou izolaci fasád zděných staveb; podlahy, kde tvoří vyrovnávací, nosnou i pružnou vrstvu; jsou vhodné i na vnitřní opláštění stěn a stropů pod tenkovrstvou omítku nebo jako náhrada za dřevěné bednění. Poznámka: Jejich výroba nezatěžuje životní prostředí a jsou recyklovatelné beze zbytků.

Korek

Vyrábí se z kůry korkové borovice (ekologický expandovaný korek) bez přidávání umělých spojovacích prostředků. Opět hodnocení blízké superlativů: výborné tepelně izolační vlastnosti, stálý tvar, odolnost proti mírné vlhkosti. Vynikající fyzikální vlastnosti difúzně otevřeného, ​​paropropustného korku s prakticky nulovou nasákavostí se ani po mnoha desetiletích nemění, jeho struktura vlivem prostředí nedegraduje. Přírodní vosk suberin v tomto antibakteriálním přírodním materiálu brání vzniku a šíření plísní a odpuzuje dřevokazný hmyz a hlodavce. Použití: zejména fasády energeticky úsporných budov (korkové desky), podlahy, stropy, šikmé střechy (korkový granulát), zděné i dřevěné montované domy. Poznámka: Původ dřeviny a její mimořádné vlastnosti řadí korek mezi nejdražší izolační materiály. Bonus navíc pro přírodu: 100-procentní recyklovatelnost!

Sláma

Lisované balíky kvalitní slámy splňující vlhkostní, objemové a hmotnostní kritéria mohou tvořit i nosné stěny - kladou se jako cihly nebo tvárnice. Tepelně izolační vlastnosti jsou srovnatelné s vlastnostmi minerální vlny, patří do třídy hořlavosti B2. Navíc jde o snadno dostupný materiál s možností svépomocné výroby, ale především mimořádně nízká cena předurčuje slámu na izolační materiál budoucnosti. Sláma je citlivá na vlhkost, proto je vhodná pouze na odvětrané fasády s dostatečnou difúzí. V opačném případě může degradovat, kompostovat, čímž ztratí své vlastnosti. Použití: jako tepelná izolace se vkládá do dřevěné rámové konstrukce dřevostaveb nebo přikládá k vnějším stěnám zděných staveb; nevhodná je k použití do záplavových oblastí. Poznámka: Nenáročná technologie a vysoká hospodárnost staveb se slaměnou izolací jsou velkým plusem. Sláma je dokonale recyklovatelná a organicky rozložitelná a její využití ve stavebnictví namísto spalování je přínosem i pro životní prostředí.

Konopí

Nejstarší kulturní plodina s vynikajícími tepelně izolačními i akustickými vlastnostmi. Navíc, dosahuje i dobré parametry nehořlavosti. Vysoká provzdušnost a vodivost vlhkosti (schopnost absorbovat vlhkost a opět ji uvolňovat) konopné izolace pomáhají udržovat zdravé mikroklima domu bez alergenních bakterií, plísní a jiných mikroorganismů. Konopné izolace i ve vlhkém prostředí zachovávají svůj tvar, nedeformují se a zejména neztrácejí izolační schopnosti ani při objemové vlhkosti 20%! Použití: vhodný materiál do difúzně otevřených konstrukcí dřevostaveb; tepelná i zvuková izolace krovů, stropů, podlah, vnějších i vnitřních stěn Poznámka: Tepelně izolační parametry konopné izolace jsou srovnatelné s hodnotami běžně používaných izolantů: součinitel tepelné vodivosti = 0,040 W / (m. K) ji řadí mezi nejlepší přírodní izolanty. Zpracování konopí a výroba izolačních materiálů je energeticky nenáročný proces, který nezatěžuje životní prostředí.

Ovčí vlna

Čím jsou podmínky extrémnější, tím lépe izoluje! V létě vysokými venkovními teplotami ohřátá vlna uvolňuje vlhkost, stěny se ochlazují a snižují se tepelné toky v obvodových stěnách. Naopak, během nízkých zimních teplot se vlna ochlazuje a vlhkost v ní kondenzuje. Její výhodou je, že pohlcuje vlhkost bez změny tepelně izolačních vlastnosti. Uvolňuje se sorpční teplo, snižují se tepelné toky z budovy, což zvyšuje teplotu v domě až o 4 stupně. Použití: zejména v konstrukcích dřevostaveb. Poznámka: Pravděpodobně nikdy nebude patřit k nejpoužívanějším izolačním materiálům, je však alternativou pro ekologicky zaměřených stavebníků.

Dobrá rada

Pokud se rozhodnete investovat do zateplení, poraďte se s odborníkem, který zná tepelně-technické parametry materiálů použitých při stavbě vašeho objektu. Stejně realizaci přenechte odborně kvalifikovanou osobu. Použijte komplexní zateplovací systém od jednoho výrobce, který má na zateplovací systém vydán certifikát, resp. technické osvědčení. Kvalitní zateplení by mělo mít životnost minimálně 25 až 30 let. K dosažení lepší účinnosti, ale také z důvodu pozdějšího neporušení nové fasády je vhodné před realizací zateplení investovat do výměny starých oken za nové.

Celulóza

Aplikuje se foukáním do stěn dřevostaveb nebo nástřikem. Izolační desky z celulózy si stavebníci montují často sami. Buňky celulózy dobře regulují vlhkost a pohlcují hluk. Tyto vlastnosti jsou výhodné zejména v difúzně otevřených konstrukcích. Má vliv na snižování letního přehřívání obývaných prostor. Aplikace foukáním pod vysokým tlakem zaručuje dokonalé vyplnění všech detailů stavby, ale i odolnost proti houbám a plísním. Poznámka: Výzkumy v USA prokázaly, že celulózové izolace mají ustálené tepelně izolační parametry i během extrémně nízkých teplot; tyto parametry jsou srovnatelné s většinou ostatních přírodních izolačních materiálů: λ = 0,039 až 0,043 W / (m. K). Při výběru izolačního materiálu projektant mimo jiné zohledňuje jeho difúzní odpor při přechodu vodních par, požární odolnost v souvislosti s izolovanou konstrukcí, vliv na okolí z hlediska hygieny i životnost materiálu. Ví, že vlhkost vniká do konstrukce prostřednictvím vlhkostního toku netěsnostmi vzduchotěsné vrstvy. Proto v projektu skladby obvodové konstrukce zohlední difúzní tok vytvořením nepropustné vrstvy, která difúzi omezí na přijatelnou mez. Tou je parobrzda nebo parozábrana, směrem do exteriéru budou další vrstvy uloženy od nejméně k nejvíce difuzně otevřeným. Zároveň určí i nejvhodnější izolační materiál pro stavební materiál vašeho domu. Na výběr bude mít produkty chemického i přírodního původu.