Ženy nechtějí zženštilé muže, ale muže, kteří jsou rozhodní

Datum článku: 25. 1. 2017

Je citlivý, romantik a pokouší se opravdu udělat pro ni vše, co jí vidí na očích, ale když je tu problém, zdá se, že je nevšímavý. A navíc, když je třeba se rozhodnout, najednou neví a rozhodnutí nechá na ženě! Že by muži v dnešní době zženštěli?

Ženy nechtějí zženštilé muže, ale muže, kteří jsou rozhodní

Jiná doba, jiní muži

Střední a starší generace často říká, že za jejich časů byli muži úplně jiní. Pokud bychom se podívali pozorně na chlapce nebo moderní mladé muže jsou skutečně jiní - od účesů, přes oblečení až po chování. Tyto velké změny jsou v tom, že současní chlapci a mladí muži jsou zšentilí.

Muži a jejich jemná část osobnosti

Pop kultura nás vedla věřit tomu, že muži s touto stránkou jsou ženám velmi blízcí a umí nejlépe zapůsobit na opačné pohlaví. Během posledních desetiletí proběhla široce-rozšířená feminizace (zženštilá) společnosti. Názor na tento trend je buď ohrožení národní bezpečnosti, jiní to vnímají jako skutečnost, když se muži stávají neatraktivní pro ženy. Ukázalo se, že ženy chtějí silné a rozhodné muže. Tento proces zženštilých mužů je definován i jako zeslabení mužů. Ale feministický vliv, jakož i pokus být "milý chlapec" však nemusí být ten nejlepší způsob jak si získat ženu. Muži jsou na jedné straně přesvědčeni, že toto je to, co ženy chtějí. Na druhé straně jsou ženy, které jsou již přejedené mužů, kteří nejsou schopni být více vůdčí a rozhodní. Mají představu a potřebu silného, ​​skutečného muže v tradičním smyslu, vůdčího, řešícího problémy a neptajícího se ženy - co bychom měli dělat?

Proč se stali muži tak zženštilými?

Faktorů je několik. Otázkou je, jak probíhá výchova? Je to modelový úkol, kde se chlapec učí své role chlapce a muže přes pozorování, sledování otce nebo starších chlapců apod. Ale v dnešní době velká část chlapců vyrůstá bez otce - buď v rozvedených rodinách nebo se jim nevěnují, protože dlouhé hodiny pracují. Většinu času děti tráví ve škole a jejich učiteli jsou hlavně ženy. Sledují TV, kde jsou muži zobrazováni jako neschopní, nekompetentní šašci.

Jak naučit chlapce být mužem?

Výchova chlapců v muže není jednoduchá a jakási spontánní skutečnost. Po těchto vlivech na chlapce najednou někdo přijde a řekne mu: "Tvým úkolem je být vůdce, lídr a musíš být silný", na to odpoví: "ale nikdo mě to nenaučil". Nikdo je to nenaučil. Čili otázka není jen to, proč jsou muži zženštilí, ale kdo je má naučit být skutečným mužem? Praktickou otázkou je, jak vychovávat chlapce na muže - jak se to dělá? Je správné a vhodné naučit chlapce být citliví, rozvíjet své ženské stránky? V případě učení mužů být žensky citliví apod. dochází k jakési konfuzi mužských a ženských principů, ztrácí se síla a přitažlivost jednotlivého principu jako takového, upadá a ztrácí vliv. Ochuzený mužský princip (to mužské) je pak něco nemastného a neslaného.

Muž má být citlivý jako muž, ne jako žena

Odevšad však stále přicházejí požadavky, aby byli chlapci vychováváni k větší ženskosti a citlivosti. Není na tom nic špatného a nevhodné. Důležité je ale vychovávat chlapce být citlivé jako muže, ne jako ženy. Muž má být muž a citlivý jako muž, stejně jako žena má být citlivá jako žena. Nikdo nechce muže, který stále pláče a říká, jak se ho někdo dotkl. Je zajímavé, že ženy na jedné straně chtějí muže, který je schopen vyjádřit své city, ale na druhé straně jako kdyby to vlastně ani nechtěly. Chtějí muže, který je silný, který se postaví, když vznikne problém a řeší ho. Není slabý, není slaboch, je silný. To je ten starý obraz a představa muže. Neznamená to, že ženy chtějí nějakého tvrdého kontrolujícího tyrana, ale nechtějí ani někoho, kdo se neumí rozhodovat nebo nechává všechna rozhodnutí na nich.

Muž jako vůdce a ochránce rodiny

Muži si myslí, že stačí být milý a nekontrolující a neuvědomují si, že tím se vyhýbají odpovědnosti a roli jistého vůdcovství. Muži se bojí, že budou obviněni z toho, že jsou kontrolující, proto jim stačí, že jsou milí a nechávají vše na ženách. Ale je tu jeden rozdíl - být kontrolující a být vůdce. Ten, kdo chce kontrolovat se necítí bezpečně a vše chce mít podle sebe. Ale vůdce má na zřeteli dobro jeho vztahu a celé rodiny. Kdysi byli muži hlava rodiny - dnes to už tak není, ale ženy to chtějí. Nebo chtějí u sebe muže, který, ačkoli oni samy mohou být šéfy v práci, je alespoň tak silný, jako jsou ony. Protože žena se chce cítit mužem chráněna. Jistým problémem v této oblasti je to, že muži chtějí ženy udělat šťastnými. Situace se dnes ukazuje, že být a naučit se být skutečným mužem je dost těžké. Takže - jak se dnes muži dokáží změnit a naučí být muži, tak budou i jako muži žít.