Proč výběr prvních kontaktních čoček necháme na odborníka?

Původní myšlenku, jak doplnit optický systém oka tekutinou a sklem, vyslovil Leonardo da Vinci. Základní myšlenku kontaktních čoček uveřejnil v roce 1801 Angličan Thomas Young.

První čočky

První kontaktní čočky byly z vyfouknutého skla, snášeny však byly jen krátkodobě. Pro několik prvních pacientů je vyrobila firma Zeiss. Převratným momentem ve světové kontaktologie je rok 1953, kdy akademik Wichterle a profesor Lima objevují měkkou kontaktní čočku. Nový materiál byl označen názvem HEMA. Od roku 1965 se tyto kontaktní čočky aplikují také u nás v aplikačních střediscích.

Jednodenní kontaktní čočky

Jednodenní kontaktní čočky jsou, jak název napovídá, určeny pro nošení během jednoho dne. Ráno se nasadí na oko, večer vyndají a vyhodí. Druhý den si nositel rozbalí nový sterilní pár kontaktních čoček. Ze zdravotního hlediska jde o nejvhodnější způsob nošení kontaktních čoček, protože během jednoho dne se na čočce nestačí vytvořit žádné usazeniny, které by působily problémy. Další velkou výhodou je to, že není nutné o čočky pečovat, ani je jinak čistit, což vede i k finanční úspoře. Tyto výhody jsou však vykoupeny poměrně vysokou cenou při každodenním nošení (zhruba 50, - Kč / den). Většina nositelů je používá na příležitostné nošení (např. na sport).

Čočky na plánovanou výměnu

Připravovanou výměnou rozumíme způsob nošení, kdy uživatel nosí čočky určitou, výrobcem stanovenou dobu (14 dní, 1 měsíc, 3 měsíce či 6 měsíců). Po uplynutí této doby jsou čočky nahrazeny novými. Oproti jednodenním kontaktním čočkám jde o cenový a zdravotní kompromis.

Konvenční kontaktní čočky

Tyto čočky nejsou měněny podle předem stanoveného kalendáře. Jsou obvykle nošené tak dlouho, dokud se na nich neprojeví známky poškození či stárnutí, zpravidla kolem 12 měsíců. Jsou obvykle prodávány po jednom kuse ve skleněné ampulce. V dnešní době nejsou již příliš doporučené (až na speciální případy) pro nutnost zvýšené péče a tvorbu nežádoucích usazenin. Cena kvalitních konvenčních čoček dosahuje téměř ceny čoček pro plánovanou výměnu.
Kontaktní čočky jsou bezprostředně přiloženy na povrch oka a při nesprávném používání mohou oko poškodit. Aby k tomu nedocházelo, musí každé aplikaci kontaktních čoček předcházet podrobné vyšetření na nákladných a přesných přístrojích, s nimiž mohou manipulovat pouze specialisté (kontaktologové).

Pouze oni jsou na základě svého vzdělání a zkušeností schopni zhodnotit stav oka a vhodnost konkrétního typu kontaktních čoček:

při vkládání kontaktních čoček (ráno)
• opláchněte si ruce nejlépe antibakteriálním mýdlem (některé druhy mýdla obsahující "krémovou" přísadu, mohou oko dráždit)
• vyndejte pravou kontaktní čočku z pouzdra a vložte si ji do dlaně; čočku opláchněte čistým dezinfekčním roztokem
• čočku si vložte do oka
• celý postup opakujte s levou kont. čočkou
• pouzdro na čočky opláchněte čistým roztokem a roztok vylijte

při vyndávání čoček (večer)
• opláchněte si ruce, nejlépe antibakteriálním mýdlem
• naplňte pouzdro na čočky čistým dezinfekčním roztokem do 3 objemu pouzdra, opláchněte si ruce
• vyndejte si z oka pravou čočku a vložte si ji do dlaně, pokapejte ji několika kapkami roztoku a jemně třete prstem
• čočku opláchněte čistým roztokem a vložte do pouzdra, zkontrolujte, zda je čočka celá ponořená a pouzdro zavřete
• celý postup opakujte s levou kont. čočkou
• dokonalá dezinfekce čoček trvá min. 4hodiny (pokud není na dezinfekčním roztoku uvedeno jinak)

comments powered by Disqus