Test, který přeprogramuje nezdary na štěstí

Datum článku: 13. 2. 2019

Jste ve fázi, kdy máte pocit, že se vám nic nedaří? Zoufáte si a zabředáváte do začarovaného kruhu? Jste nešťastní, že se vám nic nedaří a nic se vám nedaří (tedy zdánlivě nic), protože jste nešťastní? Jak z toho ven? Pomůže vám pavouček! Ale ne ten, kterého si doma pěstujete nebo nosíte ve zlatém provedení na krku. Pavouček, kterého si musíte sami namalovat a náležitě popsat!

Test, který přeprogramuje nezdary na štěstí

Největší překážka úspěchu

Štěstí se zaručeně nedá koupit, ale určitě se dá najít. Ale nedokáže to každý člověk, jen někteří. O neštěstí a nespokojenosti mluvíme méně, protože nechceme, aby se rozšířilo i na nás. V dané věci jsme nejen pověrčiví, ale zejména nedůvěřiví. Jak to napravit? Vycházet je potřeba z postulátu, že člověk je sám sobě největší překážkou k úspěchu a štěstí. Pocit a vnímání štěstí dokáže člověk ovlivnit, pouze pokud to opravdu chce a skutečně umí. Co dělat, abychom se ze stavu neštěstí a nespokojenosti probrali? Je třeba realizovat změnu - ozdravit vlastní postoj i vnímání rozlišování štěstí a neštěstí.

Vlastní program štěstí

Je třeba si sestavit vlastní program štěstí a každé ráno začínat den autosugescí o tom, že jste právě šťastní, narozdíl od strádání mnoha lidí. A co dělat konkrétně? Přečíst si nějakou ze stovek motivačních knih nebo inspiračních sebarozvojových portálů na internetu ke štěstí a osobnímu růstu. Inspirovat se čímkoli, co vás dokáže "nakopnout". Z četných východisek doporučujeme především 2 pomůcky. Jednoduchou analýzu a pavoučí test.

1. Jednoduchá sebeanalýza

Co se vám dosud v životě podařilo a co ne. S čím jste spokojeni a s čím ne? Co od života chcete a v čem je váš smysl života? Co vás dosud nejvíce těšilo a co lákalo? Stačí k tomu jen papír a tužka. Nerealizujte to jen v podvědomí, ale napište si to a vícekrát po sobě přečtěte. Možná se napoprvé netrefíte a později něco přeškrtnete, opravíte a nahradíte.

2. Malý test 

Tento malý test představuje jistý druh zkoušky úspěchu. Postupujte při něm takto:

  • Vezměte si čistý list papíru (nebo zapněte počítač).
  • Nakreslete do jeho středu kru a do ní napište své jméno, a pak kolem něj nakreslete "pavouka", kde na konec každé nohy napište jedno z vašich kritérií úspěchu.
  • Každou pavoučí nohu rozepište na dva až tři způsoby (cesty), jak příslušné kritérium splnit.
  • Ke každému způsobu napište, co uděláte v příštích dvou - třech letech proto, abyste si ho splnili.
  • Určitě si termíny, dokdy to uděláte.
  • Celkem nakonec si určete, co pro váš úspěch uděláte následující týden.

Mentální mapa v hlavě

Zlepšete svůj postoj k neštěstí a nespokojenosti, přestavěním vlastní mentální mapy ve své hlavě. Zeptejte, porovnejte a poznejte - co vás nejvíce tíží na duši a naopak, co vás nejvíce těší. A naučte se to pochopit. Následně přepněte a přeprogramujte vlastní mysl a osobní mentální mapu na štěstí. Připravte si vlastní program osobního štěstí, kde zejména sestavíte seznam lidí a nástrojů, činností, věcí a faktů, které vás těší, uspokojují a činí šťastným. Následně přejděte co nejdříve od slov (teorie) k činům (praxe). Neboť i v otázce (ne) štěstí rozhodují zejména aktivní přístupy, ne pasivní postupy. A aktivní postoj hlásá jasně, že činy rozhodují, ne slova. Tak už přestaňte zoufat a jednejte! Budeme vám držet palce. Život netrvá věčně, proto není čas jen odevzdaně čekat na štěstí, které samo od sebe nepřichází.
 

Autor: Martina Dvořáková