Porucha čtení - dyslexie

Pokud má dítě problémy se čtením, ještě to nemusí znamenat, že má dyslexii. To posoudí až návštěva dětského psychologa. Ten může vaši doměnku potvrdit, ale i vyvrátit a říci vám, že jen dítě ještě nezvládá techniku čtení.

děti, vzdělávání dětí, porucha čtení, dyslexie

Co to ​​tedy dyslexie je?

Vývojová dyslexie je specifická porucha, která se projevuje neschopností naučit se číst, přesto, že dítě má přiměřenou intelektových úroveň a dobré socio - kulturní zázemí. Obyčejně se projevuje u dětí již na samém počátku školní docházky a způsobuje, že úroveň čtení je v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní intelektových schopností dítěte.

Předpokladem čtení je souhra základních funkcí

Zrakového rozlišování tvarů, sluchového rozlišování hlásek a slabik, zrakové a sluchové paměti, smyslu pro rytmus, orientace v čase a prostoru, schopnosti slučovat jednotlivé složky do funkčních celků, dokonalého vnímání a představivosti apod. 

U dítěte s dyslexií jsou tyto základní schopnosti porušeny,

některé z nich jsou slabě rozvinuté, jiné nezralé, nebo fungují jen omezeně, nebo mohou některé i chybět. Podívejme se, jak se projevují zmíněné omezení v praktické činnosti dítěte, tedy při čtení samém. Dítě má potíže poznávat jednotlivá písmena, zaměňuje písmena za jiné, tvarově či zvukově podobné, např. ae; mn; bd; pj; š-s; apod. Dítě s dyslexií mívá také potíže ve spojování hlásek do slabik, těžko čte slova, ve kterých se vyskytuje skupina souhlásek (např. období, mlha, plný, atd.). Tyto pak komolí, nebo do slov vsouvá hlásky, které tam nepatří. Časté jsou problémy při mluvení obsahu z přečteného, ​​potíže se mohou projevit i při dodržování interpunkčních znamének. Opakované neúspěchy, pokud se k nim připojí i nesprávný postoj učitelů, rodičů, pak dítě může rezignovat, případně se začne chovat negativisticky k četbě, ale nejen k četbě, ale ke škole vůbec.

Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto chyb se často vyskytují i u dětí v začátcích osvojování si čtení,

ale překonají se. Porucha čtení může být podmíněna i nedostatečnou psychickou zralostí a jemnými percepčními poruchami při lehké mozkové dysfunkci. U některých dyslektických dětí se mohou vyskytnout potíže v názorové orientaci, zhoršená může být i zraková a sluchová analýza, případně neobratnost mikromotoriky.

Dyslexie se může někdy kombinovat s poruchou psaní (dysgrafií),

nebo s poruchou pravopisu (dysortografií). Poruchu čtení může způsobovat i zhoršená adaptace na školu, výchovná zanedbanost i dvojjazyčná výchova (bilingvismus), i nepříznivá citová situace v rodině a neurotické projevy chování dítěte, nebo dyslalie (chybná výslovnost náročnějších hlásek). Pokud máme pochybnosti o tom, zda je naše dítě dyslektické, nebo ještě nezvládlo techniku ​​čtení, což je časově velmi individuální, je třeba navštívit dětského psychologa, v případě potřeby speciálního pedagoga, pediatra či neurologa apod. Jde o to, abychom věděli, o co vlastně jde. Může jít také o mentálně zaostalé dítě.

Jak může rodič pomoci svému dítěti, pokud má problémy se čtením?

Čtení se dá výrazně zlepšit americkou slovní hrou SCRABBLE v české verzi, která rozvíjí logické uvažování dítěte i dospělých analýzou a syntézou slov. Hra učí dítě správně používat čárky, tečky, čárky, háčky. Hru je třeba realizovat denně, systematicky, 5 - 10 minut. Dále se doporučují: stíněné čtení (vy začnete číst a vaše dítě po vás začne opakovat, když budete v půlce věty); synchronní čtení (budete číst společně, najednou); střídavé čtení (jednu větu přečtete vy a druhou vaše dítě). Vhodné je i čtení časopisů, televizních programů (5 až 10 minut, ale každý den). Vhodné je i psaní textu na psacím stroji nebo počítači, nejlépe společně s dítětem, spolu s ním ukazovat práci na internetu, v oblasti, o kterou jeví zájem. Pomáhá i modelování písmen z plastelíny, nebo těsta, a následné tvoření z nich nejprve jednoslabičných slov, atd.

Potíže se zvládáním čtení a následným uvědomováním si chyb,

resp. upozorňování na ně ze strany učitelů a rodičů, zvyšuje tenzi a vyvolává strach, což zase napomáhá fixování a přetrvávání poruch čtení (jejich frekvence se zvyšuje ve 3. a 5. ročníku).

Porucha čtení vyžaduje psychoterapeutickou intervenci

a třeba ji konzultovat s psychologem. Zvládnutí techniky čtení trvá každému odlišný čas, ale není třeba se vzdávat A nezapomeňte, ať už jde o dyslektické dítě, nebo o dítě, které ještě nezvládlo techniku ​​čtení, potřebují výchovně - vzdělávací působení ve škole, či doma, formou pozitivní motivace a pochvalou ve spojení s trpělivostí, důsledností a vírou ve vlastní dítě, že se to určitě zlepší. Nikdy nestanovujte časový limit. Ten jen vyvolá u dítěte zbytečný stres. Pomáhejte mu tak, aby to samo zvládlo a výsledky se určitě dostaví.

comments powered by Disqus


Podobné články


Psaní písmenek je pro předškoláky zábava a to je dobré využít!

Nenásilný trénink držení tužky a pastelky v předškolním věku pomůže dětem s pozdější výukou psaní....
více...

Je psaní Comenia scriptem pro děti náročné? Vůbec ne!

Comenia Script je písmo, které oceňují hlavně leváci, dysgrafici, ale i děti s opožděným vývojem nebo třeba...
více...

Desatero, které by měl znát každý rodič školáka

Výchova dětí ve školním věku, to je především záležitost rodičů. Určitě, škola je pro děti velkým...
více...

Pokoj pro budoucího školáka

S končícím létem nastávají školní starosti nejen pro děti, ale i pro rodiče. Již ke konci prázdninách je...
více...

Svačiny pro školáky, které jsou chutné, zdravé a rychlé

Děti vstávají brzy ráno do školy, kde se musí hodiny soustředit. Proto potřebují nejen vydatnou snídani, ale...
více...

Děti mají lepší studijní výsledky, když mají více pohybu

Nejnovější výzkumy potvrdily, že děti, které jsou fyzicky více aktivní, mají tendenci být výrazně cílenější...
více...

Dítě v první třídě potřebuje podporu rodičů

S nástupem dítěte do školy přichází povinnosti. A to nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Určitě...
více...

Jak zařídit pokoj pro studenta?

Dětský pokoj se zařizuje snadno. Stačí kvalitní postel a hlavně hračky, společníci malých dětí. Pár boxů...
více...

Zdraví dětí pracujících matek a matek v domácnosti

Ideální je, když je matka s malým dítětem doma. Jenže to ve většině rodin není po celé dětství možné....
více...

Co naučit dítě před nástupem do mateřské školy?

To, že vaše dítě bude navštěvovat mateřskou školu už víte. Co ale možná nevíte je, že své děťátko musíte...
více...