Pokládání plovoucí podlahy na kvalitní podklad

Datum článku: 7. 7. 2014

Nerovnosti povrchů stěn a kouty či rohy s menšími odchylkami od pravého úhlu zakryje plovoucí podlaha s obvodovými lištami. Ani nejkvalitnější plovoucí podlaha však nepřežije bez újmy, pokud se uložila na nerovný podklad. Tam, kde se jednotlivé díly ocitli nad prohlubněmi nerovného podkladu, popraskají zámky a okraje lamel doslova vylezou nad rovinu podlahy.

Pokládání plovoucí podlahy na kvalitní podklad

Přímý dopad podkladu

Nášlapná, roznášecí a izolační vrstva tvoří základní skladbu konstrukce podlahy. Ta se však má navrhnout a zrealizovat podle konkrétních podmínek prostoru, ve kterém bude podlaha sloužit. Pokud to podmínky dovolí, lze některou z vrstev vynechat a v případě, že je podklad, který tvoří stropní konstrukce, rovný a suchý a přitom se nekladou další nároky na komfort v daném prostoru, může se nášlapná vrstva ocitnout bezprostředně na stropní konstrukci (ne však v případě plovoucích podlah). Menší nerovnosti do 4 mm vyrovná spárovací tmel či samonivelační stěrka, na vypodložení kartonem se raději nespoléhejte. Nerovnosti do 10 mm lokálně vyrovná tmel nebo samonivelační potěr. Pokud však nerovnosti přesáhnou tloušťku 10 mm, je třeba je zalít a vyrovnat renovačními tmely s vhodnou konzistencí nebo smíchanými s křemičitým pískem. Pokud se rozhodnete pro suchý vyrovnávací podsyp z keramického kameniva, pak nejvíce do výšky 230 mm. K vyrovnání podkladu jsou určeny i velkoformátové desky z různých materiálů. V případě betonu lze povrch zbrousit do roviny speciálními bruskami.

Vrstva pod vrstvou

• Nášlapná vrstva tvoří povrch podlahy, po kterém kráčíme.
• Roznášecí vrstva se stará o rovnoměrné rozložení zatížení podlahy na větší plochu.
• Izolační vrstva vytváří bariéru vrchními vrstvami podlahy a konstrukcí stropu, zajišťuje tepelnou, zvukovou a jinou pohodu v interiéru a při dotyku s podlahou.

Stavebnice bez rozmýšlení?

Podlaha vydrží dlouho a vypadá dobře jen tehdy, pokud je bezchybně uložena. Jednotlivé desky se mohou do sebe zasouvat ze šikmé nebo horizontální polohy. Pokud máte kvalitní zámek u šikmé polohy (přibližně 15-stupňový úhel), stačí desky otočit směrem dolů a zasunout do sebe.Horizontální zasouvání je vhodné zejména pod těžko dostupná místa, jako jsou například rámy dveří nebo radiátory. Zde už je třeba zaklapnout do sebe jednotlivé desky pomocí kladiva a příklepové destičky. Používejte pouze doporučené nástroje, aby se nestalo, že poškodíte podlahové panely. Dejte si také pozor, aby doplňky plovoucí podlahy, například soklové lišty, krytky radiátorových trubek, okrajové či přechodové profily, byly ze stejného materiálu a stejného odstínu jako celá podlaha.

Postup instalace laminátové podlahy

1. Na podlahu položte parotěsnou fólii na ochranu proti vlhkosti.
2. Na vyrovnání mírných nerovností a redukci hluku položte pod podlahu vhodnou podložku (u některých druhů kvalitních podložek je již parozábrana jejich součástí a současně jsou vhodné i tam, kde se instalovalo podlahové vytápění).
3. Před montáží nechte zabalené díly podlahy na lepší aklimatizaci materiálu v místnosti alespoň 48 hodin.
4. Obvykle se parkety ukládají zleva doprava jednoduchým zaklikávaním nebo zasouváním.
5. Na koncích řady vymezte dilatačními klíny mezeru 7 až 15 mm.
6. Desky směřujte rovnoběžně s nejdelší stěnou, a pokud je to možné, i rovnoběžně se slunečním světlem, tedy kolmo na stěnu s největším oknem.
7. Jednotlivé díly musí k sobě dobře přiléhat - pokud vzniknou spáry, uzavřete je poklepáním kladivem na příklepovou destičku, ne kladivem přímo na lamelu.
8. Mezeru mezi podlahou a stěnou vyplňte okrajovými profily nebo soklovými lištami.
9. Detailní návod najdete obvykle přiložen k balení s podlahou.

Dobré rady 

• Než se pustíte do ukládání plovoucí podlahy, dokončete stavební úpravy a vymalujte. Tak se budete moci ihned po smontování podlahy stěhovat a ušetříte si úklid po malířích.
• Plovoucí podlahu lze položit na čistý povrch zbavený vlhkosti, přičemž podkladem může být i původní dlažba či PVC krytina, která však musí být pevná a rovná.
• Na vrstvy plnohodnotné podlahové konstrukce nejednou nezbývá dostatečná výška. Například v panelových bytech může potrápit osazení dveří. Nepříjemná situace nastane, pokud se před výměnou podlahy vyměňovali nejdříve dveře, které dodatečně třeba zařezávat.
• Plán ukládání si rozvrhněte tak, aby lamely plovoucí podlahy směřovaly od vstupních dveří k oknu pokoje.
• Mezi stěnou a podlahou se musí vynechat dilatační spára, tedy dostatečná štěrbina, aby podlaha mohla volně dilatovat.
• Před instalací bočních lišt zjistěte, zda v místě vrtání není zasekané elektrické vedení. Spoje lišt lze překrýt speciálními krytkami nebo zakamuflovat tónovaným tmelem.
• Lišty v blízkosti dveří instalujte až po osazení zárubní.