Podlahové topení je vhodné také pro alergiky

Datum článku: 30. 6. 2014

Energeticky úsporný dům je objekt s malými tepelnými ztrátami. Jelikož potřeba tepla je v takovém domě nízká, na jeho vytápění je vhodná nízkoteplotní soustava, kam patří i podlahové a stěnové vytápění.

Podlahové topení je vhodné také pro alergiky

Podlaha, stěna i strop

Z konstrukčního hlediska se podlahové vytápění dělí na elektrické a teplovodní. Elektrické vytápění, jak vypovídá už samotný název, pracuje s vyhřívacími (topnými kabely), elektrickými fóliemi a podložkami, které se ukládají přímo pod podlahovou krytinu. Teplovodní systém využívá k vytápění ohřátou vodu, která se vede trubkami zabudovanými v podlaze. Topné systémy se mohou instalovat i do stěny nebo stropu. Stěnové vytápění má však jisté omezení - stěny s aktivními plochami by neměly být zastavěny nábytkem či masivními obrazy, protože pohlcují sálavé teplo stěny, čímž snižují účinnost vytápění.

Jaký typ podlahové krytiny zvolit?

  • keramická dlažba - má nejlepší tepelnou vodivost
  • laminátové podlahy - výhodou je rychlá instalace, po vychladnutí jsou pocitově teplejší než dlažba
  • dřevěné parkety a koberce - musí mít označení od výrobce, že jsou vhodné pro podlahové vytápění

Důležité

Pokud se rozhodnete pro instalaci podlahového vytápění, zohledněte typ podlahové krytiny a její tepelný odpor.

Lze instalovat elektrické podlahové vytápění v bytě?

Pro nízkou konstrukční výšku je vhodné v bytech instalovat přímotopný systém podlahového vytápění. Při návrhu elektrického podlahového vytápění si však je třeba uvědomit, že se v bytě změní mnoho faktorů, jako například instalovaný výkon, sazba elektřiny, rozvod elektrické sítě a podobně. Ty je třeba si dohodnout předem s dodavatelem elektrické energie.

Při podlahovém vytápění  je třeba přitápět radiátory, čili využívat kotel s dvěma okruhy?

Obecně je to limitováno tepelnými ztrátami objektu, které určí, zda se požadovaný výkon v podlaze dá využít jako hlavní zdroj, nebo bude sloužit pouze jako doplňkové vytápění. Podlahové vytápění má velký náběh. Podlahové systémy se dělí na přímotopné, poloakumulační a akumulační. Například přímotopnému systému trvá najet na požadovanou teplotu 28 ° C přibližně 20 minut a více - délka času závisí na počáteční teplotě a skladbě podlahové konstrukce.

Je podlahové vytápění vhodné pro alergiky a lidi s dýchacími problémy?

Pro tuto skupinu lidí je nejvhodnější velkoplošný nízkoteplotní systém mezi, které patří podlahové a stropní vytápění. Při podlahovém vytápění se povrchová teplota podlahy pohybuje na úrovni 28 ° C a při stropním vytápění například s elektrickými topnými fóliemi na úrovni 38 až 42 ° C. Při těchto teplotách nedochází k víření prachových částic, relativní vlhkost vzduchu je vyšší.

Proč vytápění elektřinou?

Konvenční způsob vytápění (konvektory, akumulační kamna) by jen ubíral z i tak již úsporné obytné plochy domu, proto byl podlahový topný systém ideální volbou. Navíc, díky malé tepelné ztrátě domu (6,10 kW) a výhodné sazbě elektrické energie bylo možné použít nízkoteplotní zdroj - elektrické topné kabely. Majitelé domů i s rodinou jsou spokojeni s komfortem, provozem systému i se spotřebou energie.
Návrh a řešení podlahového vytápění je třeba řešit s projektantem.

Komfortnější sálavé teplo

Oproti klasickému způsobu vytápění radiátory, při kterém vzduch výrazně cirkuluje v místnosti a je i sušší, při celoplošném systému (podlahovém, stěnovém vytápění) sálá - cirkulace teplého vzduchu je nižší, teplota je tedy vhodnější rozvrstvená (jednoduše řečeno: zatímco nohy v jsou v teple, hlava je svěží). I z tohoto důvodu je podlahové vytápění vhodné zejména do dětských pokojů, protože děti tráví většinu času hrami právě na zemi. Použití velkoplošných systémů má samozřejmě i jisté hygienické a zdravotní omezení. Při podlahovém vytápění by povrchová teplota podlahy neměla přesáhnout 28 ° C a při stropním je hygienická hodnota oteplení  temene hlavy je na úrovni 200 W / m 2 půdorysné plochy.

Zdroje tepla vhodné při nízkoteplotním vytápění

• elektřina
• plyn (kondenzační kotle - nízká teplota kondenzačního kotle podporuje kondenzaci, což znamená úsporu plynu)
• tepelné čerpadlo - při nižší teplotě přečerpá více tepla, což se odrazí na úspoře elektrické energie
• solární systémy