Holení intimních partií zvyšuje riziko nákazy pohlavními chorobami

Datum článku: 24. 1. 2018

Úplně hladké tělo bez jediného chloupku se stalo symbolem čistoty a běžné péče nejen u žen, ale i některých mužů. Jak se pomalu smiřujeme s každodenní řeholí holení, začínají se ozývat hlasy odborníků, že ty chloupky nám příroda pro nic za nic nedarovala, a že měly nepostradatelný význam.

Holení intimních partií zvyšuje riziko nákazy pohlavními chorobami

Holení intimních partií

Holení intimních míst patří již dlouhý čas k obecně přijímaným estetickým i hygienickým normám do takové míry, že jen málokoho by napadlo jeho přínosy zpochybňovat. O to překvapivěji vyznívají v tomto světle nejnovější zjištění odborníků, které do problematiky vnášejí zcela nový pohled. A nejsou příliš potěšující.

Otázka vhodnosti 

Američtí vědci publikovali rozsáhlou studii, která vzbudila velké ohlasy po celém světě. Vrátila totiž do hry otázky o vhodnosti extrémního holení intimních partií, které je již několik desetiletí považováno za standard, a to nejen z estetických, ale i praktických důvodů. Vědci ale upozorňují na fakt, že tato činnost má svá značná zdravotní rizika. Studie se účastnilo 7 580 dospělých lidí, přičemž její autoři zkoumali jejich sexuální chování, statistiku intimních onemocnění a také návyky v oblasti úpravy ochlupení v intimních partiích. Výsledek je značně šokující: Ti, kteří si odstraňují ochlupení úplně a příliš často (více než 11x do roka), mají až čtyřnásobně vyšší riziko nákazy pohlavně přenosnými infekcemi, které mohou vést až k nebezpečným onemocněním. Toto riziko vyčíslili odborníci u nejextrémnějším skupiny až na 80%! Na pravděpodobnosti ještě přidává i předpoklad, že většina lidí, kteří vedou sexuálně aktivní život najednou i s více partnery, se více a častěji věnují i úpravě těchto partií. Podle zjištění výzkumu do této skupiny spadalo až 17 procent  respondentů.

Ochranná funkce ochlupení

Chloupky mají ochrannou funkci - dokáží zpomalit, či zabrzdit průnik škodlivých bakterií na citlivé partie. Navíc se při holení se vytvářejí mikroranky, které usnadňují infikování. Samozřejmě - bez ohledu na to, zda se holíte, upravujete nebo ne, nezbytností je důkladná pravidelná hygiena v intimních místech. Autoři také doporučují zredukovat frekvenci holení, nebo alespoň odložit sexuální aktivitu během doby, dokud se podrážděná či poškozená kůže důkladně uzdraví.